KA SUI-seminarhold 1 - Udvikling af tilværelseskompetencer i sociale & sammenhængeKonsultative praksisformer i institutionelle kontekster  v/David Brian Borup

Efterår 2020

Litteratur Antal normalsider
Bertelsen, P. (2013). Tilværelsespsykologi – Et godt nok greb om tilværelsen… Kapitel 6-11. Forlaget Frydenlund. 134
Dean, M. (2006). Magt & styring i det moderne samfund. kap 1 og 2.   Forlaget Sociologi. 50
Elmholdt, C. (2006). Faciliterende konsultation som liberal styringspraksis i Pædagogisk Psykologisk tidsskrift, 43, nr. 5,   474-484. 10
Elmholdt, C. (2006). Kategoriseringspraktikker – skabelsen af problemforståelse og arbejdsstrategi. i Pædagogisk Psykologisk tidsskrift, 43, nr. 5, 443-458 10
Gottlieb, Troels & Jeppe Brændskov Klewe (2015). Personlighed og jobsucces. Psyke & Logos 36, 238-263. 23
Holzkamp, K. (1998). Daglig livsførelse som subjektvidenskabeligt grundkoncept. Nordiske Udkast, nr. 2. 26
Højholt, C. (2001). Samarbejde om børns udvikling. Kap 10: ’1. klasse’. (s. 303-345). Gyldendal. 56
Juelskjær, M. (2002). "Og hjortene brøler i brunsttid",   (s. 91 – 102) I Skov, L. C. (red.). De røde sko. Feminisme nu. Tiderne skifter. København 11
Järvinen, M. (2009). Mellem Patologi og frihed – Perspektiver på marginalisering. Kapitel 6 i Larsen, J. E. & Mortensen, N. (2009). Udenfor eller indenfor – Sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. Hans Reitzels Forlag. 19
Kousholt, K. (2012). De danske nationale test og deres betydninger – set fra børnenes perspektiver. I Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 49, nr. 4, 273-290. 12
Markard, M., K. Holzkamp & O. Dreier (2004). Praksisportræt - En guide til analyse af psykologpraksis. Nordiske Udkast, 32, 2. 22
Mortensen, A. (2008). Dirty supervision – Forbudte trin? Om supervision (og konsultation) i komplekse kontekster (s. 159 – 192) I Jakob Hassing Pedersen (2008). Perspektiver på supervision – en erhvervspsykologisk antologi. Dansk psykologisk Forlag. 17
Mørch, S. (2010). Ungdomsforskningen som perspektiv og mulighed. Psyke & Logos nr. 1, årgang 31. 29
Nissen, D. (2009). Samarbejdsmødet som konsultativ praksisform. Pædagogisk Psykologisk tidsskrift, årgang 46, 364-382. 18
Rosenbaum, P. J. & Valsiner, J. (2011). The un-making of a method: from rating scales to the study of psychological processes. Theory & Psychology, 21 (1), 47-65. 31
Søndergård. D. M. (2009). Mobning og social eksklusionsangst. Kapitel 1 i Koefoed, J. og D. M. Søndergård (2009).   Mobning – Sociale processer på afveje. Hans Reitzels Forlag. 36
Søndergård, D.M. (1991). Personrettet og genstandsrettet virksomhed. Psyke & Logos, 12, 305-319. 20
Søndergård, D.M. (2002). Subjektivering og desire-begreber på empirisk arbejde i academia. Psyke og Logos, nr. 23, 38-64 35
Walkerdine, V. (2006). Uddannelse, psykologi og neoliberalisme. I Elle et al. (red.) (2006). Pædagogisk Psykologi – positioner og perspektiver. Roskilde Universitetsforlag. 21