Praksishold 1 v/David Brian Borup - Perspektiver på (be)handlings- og udviklingsarbejdet (i og) uden for det terapeutiske rum

Efterår 2020

Litteratur Antal normalsider
Bertelsen P. (1994): Tilværelsesprojektet - Det menneskeliges niveauer belyst i den terapeutiske proces. Dansk Psykologisk Forlag, København. Kapitel 6, Et kulturhistorisk perspektiv på tilværelsesprojektet. 63
Borup, David B. & Sofie Pedersen (2010): ”Er udvikling overhovedet meningen?”. Om det psykosociale arbejdes betingelser og muligheder i socialpsykiatrien. Udgivet i Nordiske Udkast, Årgang 38, nr. 1 & 2, 2010. 18
Christensen, G. (2003): Psykologiens Videnskabsteori. Roskilde Universitetsforlag. Frederiksberg C. 1. udgave, 2. oplag. Kapitel 6, Psykologien som samfundsvidenskab. 28
Dreier, O. (2004): Psykosocial Behandling. Dansk Psykologisk Forlag. 2. Udgave, 2. Oplag. Kapitel 1, Ny udforskning af psykoterapeutisk praksis. 22
Holm, Jesper og Kasper A. Kristensen (2014): Bæredygtige Utopiske Levefællesskaber. Psyke & Logos, 2014, 35, 117-139. 22
Hougaard, Esben (2004): Psykoterapi. Teori og Forskning. Dansk Psykologisk Forlag, København. Kapitel 7, Nonspecificitetsantagelsen i psykoterapi. 30
Jensen, T.B. (2005): Praksisportrættet. Om at indsamle og anvende skriftlige kvalitative data i en forskningsproces. I: Jensen, T.B. & G. Christensen (red.) (2005): Psykologiske og pædagogiske metoder. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis. 27
Karpatschof, B. (1989): Galskaben, psykiatrien og virksomhedsteorien. I: Hedegaard, M.; Hansen, V.R.; Thyssen, S. (1989): Et virksomt liv – udforsk-ning af virksomhedsteoriens praksis. Aarhus Universitetsforlag, Århus C. 15
Nygren, P. (1999): Udvikling og kvalitet i psykosocialt arbejde. Dansk Psykologisk Forlag. 1. Udgave, 1. Oplag. Kapitel 4, Psykosocialt arbejde. 30
Rasborg L. (2005): Miljøterapi med børn og unge. Akademisk Forlag. 1. udgave, 2. oplag. Del 1, Fra pædagogik til miljøterapi. 19
Willig & Østergaard (red.) (2005): Sociale Patologier. Hans Reitzels Forlag. 1. udgave, 1. oplag. Kapitel 1, Willig, R., Selvrealiseringsoptioner – vor tids fordring om anerkendelse. 29
Total antal normalsider: 303