Ansøgningsprocedure 

For at søge om optagelse, skal man udfylde et elektronisk ansøgningsskema, som er tilgængeligt på denne side i perioden op til ansøgningsfristen. Hvis ansøgningsfristen er overskredet kan du kontakte sekretariatet og høre om der er ledige pladser.

Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen:

  • Bevis for adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf eller lign.)
  • Bevis for B-niveau i matematik i den adgangsgivende eksamen
  • Danskprøve (udenlandske ansøgere, gælder dog ikke nordiske statsborgere)

Har man tidligere været optaget på Deltidsuddannelsen i Psykologi/Åbent Universitet, skal man blot udfylde det elektroniske ansøgningsskema. Det er ikke nødvendigt at vedlægge eksamensbeviser.

Bemærk: Der må aldrig fremsendes originale beviser.