Priser 

800 kr pr. ECTS-point.

Point 5 ECTS  10 ECTS  15 ECTS  20 ECTS
 Pris  4.000 kr.  8.000 kr.  12.000 kr.  16.000 kr.

 

Prisen dækker hele undervisningsforløbet, samt i alt 3 eksamensforsøg (eksamen + reeksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningens afslutning samt ét eksamensforsøg i næstfølgende eksamenstermin).

Prisen inkluderer IKKE undervisningsmaterialer. Disse anskaffes og betales af den studerende selv.

Refundering af deltagergebyr:
Hvis man betaler og derefter melder fra inden nedenstående frister, kan man få deltagergebyret refunderet.

  • Sidste frist for fagelementer, der har studiestart i efteråret er 13. august
  • Sidste frist for fagelementer, der har studiestart i foråret er 13. januar

Refusion i forbindelse med sygdom: Vi kan yde refusion i forbindelse med sygdom frem til 14 dage efter semesterstart ved fremvisning af lægeerklæring. Herefter er det ikke længere muligt at få refunderet sit kursusgebyr.