Ansøgningsskema til efter- og videreuddannelse ved Institut for psykologi

Ovenstående link vil være aktivt i ansøgningsperioden som er 1/5 - 15/7 for efterårssemestret og 1/10 - 1/12 for forårssemestret.