Afmelding og refundering af deltagergebyr 

Afmelding:
Hvis man undlader at betale, virker det inddirekte som en afmelding, men af hensyn til andre ansøgere, som står på venteliste, bedes man kontakte Deltidsuddannelsen og melde fra holdet.

Refundering af deltagergebyr:
Hvis man betaler og derefter melder fra inden nedenstående frister, kan man få deltagergebyret refunderet.

  • Sidste frist for fagelementer, der har studiestart i efteråret er 13. august
  • Sidste frist for fagelementer, der har studiestart i foråret er 13. januar

Refusion i forbindelse med sygdom: Vi kan yde refusion i forbindelse med sygdom frem til 14 dage efter semesterstart ved fremvisning af lægeerklæring. Herefter er det ikke længere muligt at få refunderet sit kursusgebyr.