Adgangskrav

 

Adgangskrav - bachelorniveau

Åbent Universitet ved Institut for Psykologi har de samme generelle og specifikke adgangskrav til fagelementer på bachelorniveau som det ordinære universitet.

Generelle adgangskrav:
optagelse forudsætter, at man har bestået en gymnasial uddannelse, det vil sige én af følgende:
• Studentereksamen
• Højere forberedelseseksamen (hf)
• Højere handelseksamen (hhx)
• Højere teknisk eksamen (htx)
• Studentereksaminer fra andre EU- og
EØS lande
• Særligt hf forløb for fremmedsprogede
(GIF)

Specifikke adgangskrav: En forudsætning for optagelse på psykologi er ligeledes, at man har dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B i sin gymnasiale uddannelse. Alle fag skal være bestået.

Adgangskrav - kandidatniveau

Optagelse på kurser på kandidatniveau forudsætter, at ansøgeren har en bachelor.

Udenlandske ansøgere

Udover de nævnte adgangskrav skal udenlandske ansøgere have bestået "Studieprøven i dansk for voksne udlændinge" inden optagelsen. Dette gælder dog ikke for nordiske statsborgere.

Anbefalede forudsætninger

Inden du tilmelder dig anbefales på det kraftigste, at du læser kursusbeskrivelserne grundigt og gør dig klart, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Vore kurser kræver generelt færdigheder inden for matematik og statistik.

Det anbefales generelt at have stor rutine i at læse faglitteratur på især engelsk, da en stor del af den benyttede litteratur på universitetet kun findes på dette sprog.