Dimittendundersøgelse på Institut for Psykologi

Institut for Psykologi har gennemført en dimittendundersøgelse blandt instituttets færdiguddannede psykologer fra perioden 2007-2012.

Formålet med undersøgelsen er at få viden om dimittendernes studieforløb samt efterfølgende beskæftigelsesforhold og deres erfaringer på arbejdsmarkedet som ny-udklækkede psykologer.

Undersøgelsen har tillige fungeret som et konkret redskab i udarbejdelsen af en ny kandidatstudieordning, der skal træde i kraft i 2015.

Læs dimittendundersøgelsen her.