Praktisk information

Instituttets adresse

Institut for Psykologi
Øster Farimagsgade 2A
1353 København K

Kort over Center for sundhed og samfund (CSS)

Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.
Kort over CSS 
(1. ciffer: bygning, 2. ciffer: etage, 3. ciffer: lokalenr)

Parkering

Kommer du i bil, er der mulighed for at parkere på Øster Farimagsgade 2A. 
Husk at få en p-billet i receptionen for det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Øster Farimagsgade 5, bygning 01.

Vær opmærksom på P-skiltningen på pladsen, ikke alle pladser kan benyttes.

Parkeringspladsen patruljeres af et privat vagtværn, hvilket betyder at der udstedes p-bøde på 750 kr. ved manglende overholdelse af regler. Instituttet har ingen mulighed for at tilbagekalde en bøde der er givet.

Overnatning

Vi anbefaler Hotel Ibsen i Vendersgade (5 min. gang fra CSS). Vi har en aftale der betyder, at du blot beder hotellet sende regningen til vores EAN 5798000421561. Bestilling på Hotel Ibsen skal ske pr. mail og den ansvarlige eksamenssekretær skal cc. på reservationen (da vi skal bekræfte din bestilling overfor hotellet).

Adresse: Vendersgade 23, 1363 København Telefon: 33 45 77 44.

Du er velkommen til at vælge et andet hotel, i det tilfælde refunderes dit udlæg efterfølgende. Bemærk at statens SKI-aftale skal benyttes. Hvis beløbet overstiger 1000 kr ekslusiv morgenmad, skal det aftales med instituttet.

Løn/udlæg

Løn: Eksamensadministrationen indberetter automatisk dine timer. Vær opmærksom på at der kan gå op til 6 uger fra bedømmelsen er sket til pengene udbetales. Du modtager en lønseddel fra Moderniseringsstyrelsen og vi tilstræber at teksten på lønsedlen bliver så retvisende som muligt. Oplever du problemer med at tyde lønsedlen eller finder du den urigtig skal du kontakte eksamen@psy.ku.dk .

Udlæg/rejsegodtgørelse

Rejser under 24 timer: Varer rejsen under 24 timer, sker godtgørelsen i form af refusion af rimelige merudgifter til transport, måltider og lignende mod dokumentation.

Rejser over 24 timer - Time- og dagpenge: Varer rejsen over 24 timer, er udgangspunktet, at du rejser på time- og dagpenge i henhold til Cirkulære om Tjenesterejseaftalen.

Kørsel i privat bil: Kørsel i privat bil på vegne af KU kræver altid forudgående godkendelse, da offentlig transport som udgangspunkt skal anvendes. Hvis du efter aftale har brugt en privat bil på vegne af KU, kan du få refunderet dine kørselsudgifter. Betingelsen for, at du kan få udbetalt kilometergodtgørelse, er, hvis det ud fra en samlet betragtning er mest hensigtsmæssigt og økonomisk.

Skemaer til løn- og rejseafregning kan rekvireres hos eksamenssekretærer Mette Cruse Skou og Bettina Elisabeth Reseke Høgenhav på eksamen@psy.ku.dk

Spørgsmål vedrørende udlæg, time/dagpenge og lønudbetalinger

Spørgsmål som ikke er dækket ovenfor og vedrører lønudbetaling, regler for bespisning, kilometer takst mm. kan stilles til økonomiafdelingen på okonomi@psy.ku.dk.