Faglig information

Bacheloruddannelsen

BA Fagstudieordning, vejledende karakterbeskrivelse og rammestudieordning

Se: 2011 - fagstudieordningen, vejledende karakterbeskrivelse og rammestudieordningen for uddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

BA Pensumlister

Se: https://psy.ku.dk/uddannelser/Bachelorstudiet/

BA Fagelementer med ekstern censur:

  • Udviklingspsykologi teori og metode

Tematisk bestemt skriftlig hjemmeopgave. Telefonisk votering.

  • BA-projekt

Skriftlig hjemmeopgave. Telefonisk votering.

  • Kognitionspsykologi teori og metode

Mundtlig prøve med forberedelse.

Eksamensartikler til ekstraordinær eksamen, sommer 2020

Kandidatuddannelsen

KA Fagstudieordning og rammestudieordning

Se: 2015 - fagstudieordningen og rammestudieordningen for uddannelser ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

KA Pensumlister

Se: https://psy.ku.dk/uddannelser/kandidatuddannelsen/

KA Fagelementer med ekstern censur

  • Projektorienteret forløb

Mundtlig prøve på baggrund af eksamensportfolio.

  • Speciale

Hent pjece om Speciale på Institut for psykologi her.