Undervisningsplan, Bacheloruddannelsen i Psykologi, Forårsemesteret 2020

Der tages forbehold for ændringer.

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet, i uge 6 
fra og med mandag den 3. februar 2020
er der ikke undervisning på helligdage (inkl. 1. maj og grundlovsdag) samt mandag – onsdag før påske.

2.SEMESTER – 2011-studieordningen 

Fagelement nr. 4 - Personlighedspsykologi teori og metode

Personality Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                        20 ECTS (15 for BA-Tilvalg)

Personlighedspsykologien udforsker teorier om personlighed, subjektivitet, identitet, selv mv. Og forskellige metodiske og empiriske måder at studere disse på. Der introduceres til en bred vifte af teoretiske og metodiske retninger og traditioner, bl.a. Omfattende personlighedstræk, kognitive, humanistiske, psykoanalytiske, sociokulturelle og biologiske teorier.

Formål er at introducere til grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for personlighedspsykologien som den aftegner sig internationalt i forskningen. Den studerende skal også have kendskab til historiske og mere snævre traditioner indenfor personlighedspsykologien. Forskellige metodiske traditioner og personlighedspsykologisk testning introduceres også, og den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Forelæsning: Mandag 8-10 lokale CSS 35.01.05 og tirsdag 10-12 lokale CSS 35.01.44 v/Tone Roald og Simo Køppe m.fl.

Rushold 1:

Fredag

12-15

lokale

CSS 2-2-49

/

Sebastian Tobias-Renstrøm

Rushold 2:

Fredag

12-15

lokale

CSS 1-1-12

/

Kiva Maria Krohn

Rushold 3:

Fredag

12-15

lokale

CSS 2-1-49

/

Christian Hagemann

Rushold 4:

Tirsdag

12-15

lokale

CSS 2-2-36

/

Sebastian Tobias-Renstrøm

Rushold 5:

Tirsdag

12-15

lokale

CSS 2-2-30

/

Kiva Maria Krohn

Rushold 6:

Tirsdag

12-15

lokale

CSS 2-2-24

/

Christian Hagemann

Rushold 7:

Torsdag

12-15

lokale

CSS 2-2-30

/

Sebastian Tobias-Renstrøm

Rushold 8:

Torsdag

12-15

lokale

CSS 2-1-42

/

Kiva Maria Krohn

BA-Tilvalg

Torsdag

12-15

lokale

CSS 2-1-49

/

Christian Hagemann

Forelæsning 14 uger, med start uge 6. Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen 

Øvelseshold:

Rushold 1:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 2-1-49

/

Anne Marie Kristensen

Rushold 2:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 1-1-12

/

Asta Ingemann Jensen

Rushold 3:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-49

/

Oliver Ryborg

Rushold 4:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-36

/

Laila Rose McFarlan

Rushold 5:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 1-1-12

/

Antonia Jersild Moreira

Rushold 6:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-49

/

Amanda Aaboe Bell

Rushold 7:

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-2-30

/

Mathias Ibenforth

Rushold 8:

Fredag

8-10

lokale

CSS 1-1-12

/

Sixten Stemann Jensen

BA-Tilvalg

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-2-36

/

Laila Rose McFarlan

Øvelseshold 14 uger, med start uge 6 – ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen 

Fagelement nr. 2 - Videnskabsteori og psykologiens historie

Philosophy of science and history of psychology

 

Formål og indhold                                                                                   5 ECTS
Videnskabsteori og psykologiens historie beskæftiger sig med introduktion til almene begreber og problemstillinger i tilknytning til psykologien som videnskab og psykologiens historiske udvikling. Formålet er, at den studerende opnår en indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet samt en oversigt over de vigtigste retninger i 1900tallet. Videnskabsteoretisk introduceres til grundbegreber omkring ontologi, epistemologi, sprog, sandhed, relativisme, teori, empiri, metode (induktiv og hypotetisk-deduktiv tilgang), model og de tre fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Forelæsning: Fredag 10-12 lokale CSS 35.01.44 v/ Simo Køppe

Rushold 1:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 2-0-42

/

Frederik Bjerregaard-Nielsen

Rushold 2:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 1-1-12

/

Michelle Alling Meyer

Rushold 3:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-02

/

Ida-Marie Haeusler

Rushold 4:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-0-42

/

Sandra D la Cour

Rushold 5:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-2-49

/

Andreas Marstrand

Rushold 6:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-2-12

/

Oliver Hundahl

Rushold 7:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-2-18

/

Julie Lundsgaard

Rushold 8:

Mandag

10-12

lokale

CSS 1-1-12

/

Isabel Sidenius

BA-tilvalg:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-12

/

Oliver Hundahl

Forelæsning 14 uger, med start uge 6. Holdundervisning 13 uger, med start uge 7 - ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen 

Fagelement nr. 6 - Statistik 2

Statistics 2

 

Formål og indhold                                                                                       5 ECTS
Statistik 2 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 2 vil fokusere på statistiske analyser af mere komplekse studier med multiple behandlingsgrupper og/eller gentagne målinger.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Forelæsning : Mandag 13-15 lokale CSS 35.01.44 v/Anders Petersen m.f

Rushold 1:

Onsdag

14-17

lokale

CSS 2-2-24

/

Peter Waaben

Rushold 2:

Onsdag

14-17

lokale

CSS 2-1-49

/

Emily Helga Hartz

Rushold 3:

Onsdag

14-17

lokale

CSS 2-2-49

/

Tone Kathrine Ravn Spang

Rushold 4:

Onsdag

8-11

lokale

CSS 2-1-49

/

Line Maria Fabricius Johansson

Rushold 5:

Onsdag

8-11

lokale

CSS 2-2-49

/

Sylvester Rudkjøbing

Rushold 6:

Onsdag

11-14

lokale

CSS 2-1-49

/

Emily Helga Hartz

Rushold 7:

Onsdag

11-14

lokale

CSS 2-2-24

/

Anne Christine Stuart

Rushold 8:

Onsdag

11-14

lokale

CSS 2-2-49

/

Tone Kathrine Ravn Spang

Forelæsning 14 uger, med start uge 6. Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen

Social Psychology Theory and Methods
(15 ECTS)

 

The course Social Psychological Theory introduces the student to the subject field of social psychology. Here is the central focus on the relationship between the individual and the society and in particular how the former gets integrated in to the latter.

In answering the question of social integration, the course deals with two different overarching approaches: The psychological social psychology where the individual is the main focus, and sociological social psychology where it is the society. Based on group work, student and teacher presentations, we explore older and contemporary social psychological theories focusing on concepts such as individualisation processes, groups, attitudes, roles etc. In applying the theories, topics such as family, youth, integration, identity, culture and ethnicity are discussed.

The purpose of the course is to provide the student with theories with which to grasp to complexity and challenges in social integration.

The student will have learned to:

 • Coherently describe selected social psychological concepts, theories and empirical material.
 • Underline main equalities and differences between the treated concepts, theories and empirical material.
 • Account for causes and effects of these equalities and differences.
 • Select and balance theories, concepts and empirical material which is especially relevant in the clarification of a given problem area.
 • Describe strengths and weaknesses concerning the treated concepts, theories and empirical material, in order to clarify certain themes and problem areas within social psychology.
 • The classes consist of teacher presentations, active student participation and reflection on relevant visual material. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Engelsk

Onsdag

8-111

Lokale

CSS 2-2-24

/

Thomas Morton

Holderundervisning 14 uger start uge 36 – kun for merit-, udvekslings- og internationale studerende - undervisningen foregår på engelsk 


4.SEMESTER – 2011-studieordningenTil toppen

 

Fagelement nr. 9 - Udviklingspsykologi teori og metode

Developmental Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                                                      20 ECTS
Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes individet udvikler sig som person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologien betoner, at individet på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling, en udvikling som deltager i særlige kulturelle sammenhænge, og en udvikling som en person med et unikt perspektiv og særpræg.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt med særlig henblik på børns og unges udvikling og den flerhed af udviklingskontekster, de lever i. Endvidere vil modulet introducere metoder anvendt i det udviklingspsykologiske felt og præsentere og diskutere deres muligheder og begrænsninger. Endelig er det sigtet at præsentere dominerende samtidige diskurser om børn og unge og deres udvikling, samt diskutere disse i forhold til relevante udviklingsteoriers perspektiver.  

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Forelæsning: Mandag 10-12 lokale CSS 35.01.05 og Torsdag 10-12 lokale CSS 35.01.44 v/ Jakob Waag Villadsen, Pernille Hviid m.fl

Hold 1:

Tirsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-24

/

Birgit Jørgensen

Hold 2:

Tirsdag

13-15

lokale

CSS 1-0-10

/

Birgit Jørgensen

Hold 3:

Tirsdag

13-15

lokale

CSS 2-0-18

/

Katrine Røhder

Hold 4:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-36

/

Katrine Røhder

Hold 5:

Torsdag

13-15

lokale

CSS 2-2-36

/

Emilie Østergaard

Hold 6:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2-1-49

/

 Maja Nyström-Hansen

Hold 7:

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-2-49

/

 Maja Nyström-Hansen

Hold 8:

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-1-49

/

Marie Lagoni

TKA:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2.0.42

/

Emilie Østergaard

Øvelseshold

Hold 1:

Tirsdag

14-17

lokale

CSS 2-2-49

/

Elias Gilling Borgmann

Hold 2:

Tirsdag

8-11

lokale

CSS 2-2-49

/

Mathias Nimgaard Larsen

Hold 3:

Tirsdag

8-11

lokale

CSS 2-1-49

/

Katrine Vadsholt Olsen

Hold 4:

Tirsdag

11-14

lokale

CSS 2-2-49

/

Elias Gilling Borgmann

Hold 5:

Tirsdag

12-15

lokale

CSS 2-1-49

/

Amanda Frees

Hold 6:

Tirsdag

15-18

lokale

CSS 2-1-49

/

Amanda Frees

Hold 7:

Fredag

10-13

lokale

CSS 2-0-30

/

Isabella Ariel

Hold 8:

Fredag

10-13

lokale

CSS 2-1-02

/

Vilrun Otre Røssummoen

TKA:

Mandag

12-15

lokale

CSS 2-2-49

/

Mathias Nimgaard Larsen

Forelæsning 14 uger,  seniorlærerhold 14 uger, med start uge 6  Øvelseshold 10 uger, med start uge 6 - Stamholdene med start sep. 2018 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet  fra 15. november til 1. december        

Fagelement nr. 10 - Arbejds- og organisationspsykologi

Work and Organisational Psychology

Formål og indhold                                                                                        10 ECTS

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering, herunder udvikling af mennesker, grupper, virksomheder og organisationer med udgangspunkt i arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge. Praksis og forskning indenfor udredning, intervention og evaluering, tager udgangspunkt i teoretiske og empiriske referencerammer.

Formålet med undervisningen i Arbejds- og Organisationspsykologi er at give den studerende en grundlæggende indføring i det anvendte fagområde, herunder et bredt udvalg af fagområdets temaer, samt grundlag for analyse, diskussion og vurdering af relaterede problemstillinger og mulige interventioner.

Fagelementets centrale emner er forhold, der vedrører den enkelte medarbejder såsom selektion, motivation, præstation, trivsel, stress og udvikling; Arbejdets organisering og arbejdsopgaver; Relationer på arbejdspladsen herunder gruppedynamik, teamforhold og ledelse; Organisationer herunder deres struktur, kultur, rammer, dynamik og udvikling.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Forelæsningerne vil således introducere grundlæggende begreber og problemstillinger fra et teoretisk perspektiv, illustreret af casemateriale samt empirisk forskning. Forelæsningerne er koordineret med- og suppleres af holdundervisning. På holdene arbejdes bl.a. med arbejds- og organisationspsykologiske cases, som bringer teori og praksis i samspil, og som således forbereder til fagets skriftlige eksamen. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Forelæsning : Onsdag 8-10 lokale CSS 35.01.44 v/ Paul Conway m.fl

Hold 1:

Onsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-02

/

Andreas Ekkenberg Sørensen

Hold 2:

Onsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-36

/

Lene Knöchel Henriksen

Hold 3:

Onsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-30

/

Emil Henning-Bengtson

Hold 4:

Onsdag

13-15

lokale

CSS 2-2-36

/

Andreas Ekkenberg Sørensen

Hold 5:

Onsdag

13-15

lokale

CSS 2-2-42

/

Emil Henning-Bengtson

Hold 6:

Onsdag

13-15

lokale

CSS 2-2-30

/

Anne Kirstine Bank

Hold 7:

Mandag

13-15

lokale

CSS 2-2-36

15/4 kl 13-15
CSS 2.0.42

/

Emma Bøgelund Bisgaard

Hold 8:

Mandag

13-15

lokale

CSS 2-1-49

15/4 kl. 13-15
CSS 2.1.42

/

Mejse Hasle Nielsen

Forelæsning 14 uger, med start uge 6 – Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - Stamholdene med start sep. 2018 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet  fra 15. november til 1. december         


6. SEMESTER – 2011-studieordningenTil toppen

Fagelement nr. 17 - Bachelorprojektet

Bachelor Thesis

 

Formål og indhold
Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne. Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  


Hold 1 v/Ingo Zettler m.fl.

This course is for students interested in writing an empirical Bachelor thesis in—or at the intersections of—personality and social psychology, behavioral economics, evolutionary psychology, cultural psychology, health psychology, environmental psychology, as well as work and organizational psychology. For an idea about more concrete topics in the mentioned research areas, it is recommended that students skim through relevant journals or the publication lists of researchers in these fields. 

In the seminar (“hold”), students will be trained and supported in addressing different challenges related to writing a Bachelor thesis. This covers training and support in researching and reading up on literature, formulating hypotheses, conducting a small study, and writing scientific papers. 

Both empirical and non-empirical theses are welcomed. If students are interested in an empirical thesis, they can either make us of an existing dataset or conduct their own study. Concerning the latter, we recommend conducting simplified replication studies. Conducting replication studies not only is important for the scientific progress in general (see, e.g., current discussions about Open Science), but also perfectly fits the aim to learn about how to conduct and write up studies. Clearly, requirements concerning the study and data analyses will be matched to the framework of a Bachelor thesis (i.e., recruitment of a small sample size, use of analyses techniques such as ANOVA, correlations, or χ²-tests). 

In the first session of the seminar, an overview of potential topics for feasible Bachelor theses will also be provided; of course, students are also welcomed to develop a topic by themselves. 

Please note that the language for the classes taught will be English. The Bachelor theses should preferably be written in English, but Ingo also supervises Danish-written theses.

Hold 2 v/Katrine Zeuthen

Dette hold henvender sig hovedsageligt til studerende med interesse for klinisk psykologi, udviklingspsykologi og personlighedspsykologi. Den studerende opfordres til at finde et emne til sin bacheloropgave gennem en kritisk og bred undersøgelse af et fænomen, som den studerende oplever som relevant og aktuelt at engagere sig i, og som kan sættes i forhold til den videnskabelige opgave. Det kan være et almenpsykologisk fænomen som f.eks. seksualitet, køn, sprog eller barndom, eller det kan være et emne fra den anvendte psykologi som f.eks. traume, resiliens eller selvskade. Der lægges vægt på, at den studerende går kritisk og undersøgende til værks i sin tilgang til sit emne i den indledende fase af projektskrivningen for derefter at inddrage og anvende de psykologiske teorier, videnskabelige metoder og den tilhørende empiri, som den studerende har tilegnet sig og interesseret sig for. Analysen af det valgte emne kan suppleres med en diskussion af videnskabsteoretisk art.

Vi tager udgangspunkt i ”Vinden blæser på spørgsmål og svar. Om kritisk humanisme og universitetets opgave i dag”, en artikel af Birger Steen Nielsen.

Hold 3 v/Jesper Dammeyer

Psykologiens forskellige fagområder og metoder (samt kombinationen mellem dem) vil blive introduceret på dette hold. Dvs. dit projekt kan være indenfor klinisk psykologi, udviklingspsykologi, kognitionspsykologi, personlighedspsykologi, socialpsykologi eller noget helt andet. Fokus vil være på den gode akademiske opgave og proces med udgangspunkt i dit projekt.

Hold 4 v/ Vanessa Sonne-Ragans

Holdet henvender sig til studerende der ønsker at udvikle generelle færdigheder ift. videnskabelig/akademisk problembehandling og som har interesse i udviklingspsykologi, social psykologi, sociologi, videnskabsteori, metateori og tværdisciplinær videnskab. Emnemæssigt spænder opgaverne på dette hold bredt, det vil sige undervisningen forsøger at udvikle de studerendes færdigheder ift psykologisk undersøgelse fra et generelt videnskabeligt perspektiv. 

Undervisningen er bygget op om opgavetekniske-, videnskabsteoretiske- og psykologfaglige elementer. Vi behandler fx opgavestruktur, gennemgår typer af problembehandlinger og problemformuleringer, behandler subjektmodeller i både ental og flertal, gennemgår typer af videnskabelige teorier, modeller og begreber og diskuterer løbende grundlæggende elementer i videnskabelig erkendelse af psykologisk karakter. Vi går altså tæt på den videnskabelige undersøgelses kendetegn og gennemgår systematisk den videnskabelig opgaves struktur. 

Hvor holdundervisningen sigter mod at styrke færdigheder i videnskabelig/akademisk- problembehandling og psykologisk undersøgelse, fokuserer vejledningen på udviklingen af de individuelle projekters specifikke psykologiske problemfelter og emner. Vejledningen, der er mundtlig og/eller skriftlig, støtter arbejdet med opgavetekniske, teoretiske, empiriske og videnskabsteoretiske elementer i de individuelle projekter. Den former sig som et aktivt samarbejde hvor de studerende, på superviseret vis, fx via faste afleveringsdatoer og gennem brug af anbefalet akademisk opgavemodel, udvikler deres individuelle tekster. Vejledningen støtter håndteringen af tekstens forandringer og integrationen af teori og empiri i problembehandlingen, desuden arbejdes målrettet med videnskabelig argumentation og begrundelse.

Målet er at holddeltagerne opnår varige kvalifikationer ift selvstændigt at undersøge psykologiske problemstillinger, gennem bevidst anvendelse af videnskabelig teori, empiri og metode, på empiriske -, praktiske-, kliniske-, teoretiske- og metateoretiske problemstillinger.

Hold 5 v/ Thomas Habekost og Jesper Mogensen

Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen inden for kognitionspsykologi, neuropsykologi eller tilgrænsende kliniske og udviklingspsykopatologiske emner (f.eks. hjerneskade, ADHD, autisme, depression eller andre forstyrrelser med væsentlige neuropsykologiske elementer). Målsætningen er blandt andet at styrke forholdet mellem grundfagene i biologisk psykologi, neuropsykologi og kognitionspsykologi og de afsluttende dele af studiet via bacheloropgaven. Vi vil gennemgå den akademiske skriveproces og dens forskellige faser (problemafgrænsning, litteratursøgning, disponering af teksten osv.) og diskutere, hvad der karakteriserer ”den gode opgave” på dette niveau. Ligeledes vil vi diskutere balancen mellem teoretisk refleksion og empiriske undersøgelser og relationen mellem hjerneforskningen og psykologien. Gennem inddragelse af konkrete projekter som eksempler vil vi bestræbe at holdundervisningen kommer til at understøtte og supplere den individuelle vejledning af opgaverne.”

  

Bachelorprojekt:

Hold 1:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-30

/

Ingo Zettler m.fl.

Hold 2:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-24

/

Katrine Zeuthen

Hold 3:

Tirsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-30

/

Jesper Dammeyer

Hold 4:

Torsdag

12-15

lokale

CSS 7-0-22

/

Vanessa Sonne-Ragans - 5 uger

Hold 5:

Tirsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-36

/

Thomas Habekost og Jesper Mogensen

Holdundervisning 5 eller 8 uger med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december

Til toppenFagelement nr. 14 og 15 - Valgfag

 

Formål og indhold
Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Valgfag kan tages på Institut for Psykologi eller på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte Valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordning/undervisningsplaner. Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag – forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS eller 10 ECTS). 

Psykologiformidling
5 ECTS

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner. 

Der er mødepligt første gang grundet planlægning af undervisningsgangene, hvor alle studerende bliver tildelt et oplæg. Og vi kører introduktion til, hvordan vi kommer til at arbejde fremover.

Du opnår konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler. 

NB! Der er mødepligt første gang grundet planlægning af semestrets fremlæggelser - Da der er mange tilmeldinger til holdet i foråret 2019, er undervisningen udvidet til og med uge 14.

  For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Hold 1

Onsdag

8-12

Uge 7-12

Lokale

 CSS 2-2-55

/

Pia Bjerring

Hold 2

Onsdag

8-12

Uge 13-19

Lokale

 CSS 2-2-55

/

Pia Bjerring

Holdundervisning 6 uger Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december      

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease
5 ECTS  

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning 

Can psychosocial conditions at work cause disease? What are the mechanisms? How do we assess and quantify psychosocial conditions and their effects? How can we intervene against job stress? These and other questions are the topics for the course. The course is interdisciplinary, and will introduce commonly used models of work-related stress, as well as broadly applicable methods for measuring the physiological effects of stress on the body. These methods are useful in understanding the effects of job stress and psychosocial stressors on health and wellbeing, with applications for cardiovascular disease (CVD), depression, metabolic illness, and other chronic diseases. The course includes both structured lectures that introduce and review various concepts and methods, and group work were where students are encouraged to engage with fellow students and researchers. These lectures and group work cover topics such as models of psychosocial job stress, mechanisms between psychosocial job stress and health, critical discussion of the association between job stress and chronic diseases, and job stress interventions. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease: Monday 13-15, locale CSS 2-2-24  v/Jesper Kristiansen, - Engelsk

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2019      

Krop og psyke
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Modulet / kurset ser på forholdet mellem krop og psyke, og hvilken betydning kroppen som subjekt har for udvikling af psykiske lidelser, oplevelse, bevidsthed, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på, hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse, og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager udgangspunkt både i det psykodynamiske, det fænomenologiske og det psykiatriske felt. Desuden inddrages egen oplevelse, erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for refleksion over emne og modul. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Krop og psyke: Onsdage 15-18, lokale CSS 35-0-13 v/ Jim Toft

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2019         

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Kurset fokuserer på traumatisk stress. Dvs. reaktioner på udsættelse for alvorlige og livstruende hændelser så som ulykker, katastrofer, krig, terror mm. 

Det teoretiske grundlag for psykotraumatologien gennemgås. Ligesom kliniske og terapeutiske aspekter af området behandles. 

 • Hvilke begivenheder traumatiserer og hvorfor.
 • Præmorbide personlighedsfaktorers betydning for den posttraumatiske reaktion.
 • Principperne for akut kriseintervention gennemgås.
 • Organisering og indhold af den akutte indsats.
 • Identifikation af risikofaktorer og screening for specielt behandlingskrævende tilstande i akutfasen.
 • Traume inducerede dissociative tilstande.
 • Defusing og debriefing af involverede i traumatiske hændelser.
 • Diagnoserne Acute Stress Disorder, ASD, og Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, og konsekvenserne af disse, belyses.
 • Assesment i forbindelse med ASD og PTSD
 • Traumers og PTSD’s epidemiologi.
 • Den længerevarende psykoterapeutiske indsats i forbindelse med post traumatiske stresstilstande.
 • Hvad er de essentielle elementer i post traumatisk psykoterapi belyst ud fra forskellige terapeutiske retninger.
 • PTSD. Kulturelle faktorers betydning for diagnosen.
 • Resilience i forbindelse med traumatisering. Hvilke faktorer har betydning og beskytter.
 • Hjælp til hjælperen. Om den traumatiserede hjælper. Hvordan forebygges og behandles tertiær traumatisering. 

Undervisningen vil blive suppleret med cases inden for det psykotraumatologiske speciale. 

De studerende vil i løbet kurset blive aktiverede i diverse konstruerede katastrofe scenarier, hvor de bliver bedt om at planlægge form og indhold af den kriseterapeutiske indsats. Og om at fremlægge disse for de øvrige studerende. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi: Mandag 15-17, lokale CSS 2-2-36 v/Anders Korsgaard Christensen

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2019 

Mentaliseringsbaseret arbejde med børn og unge - en kontekstuel og udviklingspsykologisk tilgang
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Mentaliseringsbegrebet blev født i voksenpsykiatrien, men har i dag vundet indpas på mange andre psykologiske arbejdsfelter – ikke mindst i arbejdet med børn og unge, hvor mentaliseringsbaseret arbejde tilbyder en udviklingsforståelse og en ramme for arbejdet med barnet/den unge, familien og netværket. 

Kursets ambition er at sætte mentaliseringsteorien i relation til psykologisk forandringspraksis med børn og unge, for her igennem at indkredse relevante metoder og interventioner, som kan inddrages i forløb med børn, unge, deres familier og øvrige netværk. Kurset vil give indblik i, hvordan mentaliseringsbaseret arbejde ser ud i forskellige arbejdsfelter herunder familiebehandling, skoleverdenen (PPR), på døgninstitutioner og i undersøgelsesarbejde.

Vi vil diskutere og reflektere over psykologens opgaver og udfordringer i arbejdet med børn og unge og stille skarpt på, hvordan man kan gå til en sag, der synes kompleks og uoverskuelig – altså hvordan man “kan skære kagen” og tilrettelægge en mentaliseringsbaseret indsats. På dette kursus skal vi også eksperimentere og få erfaringer med at skabe engagerende og legende kontekster, hvor børn, unge og deres familier og netværk kan blive nysgerrige og kloge på egne og hinandens tanker, følelser og intentioner. Vi skal undersøge og diskutere, hvordan man som psykolog kan håndtere divergerende meninger, højt konfliktniveau og mentaliseringssvigt i øvrigt, herunder også vores egne som professionelle. Og i forlængelse heraf udforske, hvordan vi aktivt kan bruge eget følelsesliv i arbejdet, samtidig med at vi undgår udbrændthed. 

Formmæssigt vil forløbet være tilrettelagt som vekslen mellem oplæg, debat, illustrative øvelser, filmklip og rollespil. Vi vil etablere et eksperimenterende rum, hvor vi udover at arbejde med det teoretiske fundament for mentaliseringsbaseret arbejde gennem oplæg fra undervisere også skal have ”hands on” gennem praksisdemonstrationer og øvelser, hvor alle deltager aktivt. Hvis du har lyst til at udforske en af tidens populære teorier og metodeveje i arbejdet med børn og unge og få lidt praksis under neglene – så kom og mentaliser sammen med os. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Mentaliseringsbaseret arbejde med børn og unge: Tirsdag 15-18, lokale CSS 2-2-30 v/Marlene Stokholm, Mai Juul Andersen,  Camilla Mikkelsen Printz & Nina Boelsgaard Christensen

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2019   

Løsningsfokuseret procesfacilitering i praksis
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

 Psykologen som procesfacilitator

Psykologens arbejdsfelter er udvidet betydeligt gennem de sidste årtier. I mange stillinger indgår procesfacilitering som en fast del af dagligdagens arbejdsopgaver. Som psykologer skal vi ikke kun fungere som analytisk problemknuser i psykologiske problemstillinger, men har ofte og i mange sammenhænge også til opgave at være konsulent for andre fagfolk. 

Psykologen inddrages og inviteres i mange tilfælde, når der er et ønske om, at noget skal være anderledes for en person, en gruppe eller en organisation. Og ofte må psykologen navigere i et komplekst felt af forskellige og modsatrettede dagsordener, orienteringer, idéer og forventninger. Det stiller krav til, hvordan vi kan tilrettelægge og styre processer, og det stiller krav til, hvordan vi kan bidrage til at skabe bæredygtige og holdbare forandringer i den konkrete hverdag. 

Indhold

Nøgleordene er: Metode og praksis. Kurset tager dig på den ene side gennem den løsningsfokuserede metodes aktiviteter, som de er udviklet på et poststrukturalistisk og sprogfilosofisk grundlag af Steve de Shazer og Insoo Kim Berg. På den anden side sætter vi et løsningsfokus til at virke i en procesfaciliterende praksis med kunder, klienter, professionelle, medarbejdere, ledere, chefer og andre samarbejdspartnere. Med afsæt i den løsningsfokuserede metode arbejder vi med forskellige aspekter af procesfacilitering i praksis. Vi adresserer rollen som procesfacilitator og konsulent, herunder skiftet fra en ekspert/rådgivende funktion til en faciliterende/ikke-vidende position. Vi zoomer ind på ideer om, hvad der skaber forandringer, og hvordan forandringer gøres holdbare i den konkrete hverdag. Og vi arbejder med, hvordan vi kan styre samtaler med enkeltpersoner, grupper og organisationer, hvor relevante deltagere inddrages på relevante måder. 

Form

På kurset går vi konkret, dedikeret og i øjenhøjde til udvikling og træning af dine færdigheder til at arbejde løsningsfokuseret med procesfacilitering. Vejen fra novice til ekspert, fra en regelstyret brug til en flydende beherskelse af ’tavs viden’, går over velovervejet træning i praksis. Derfor har kursusforløbet et praksisrettet fokus og veksler mellem oplæg, fælles refleksion, træning og øvelser, præsentation af modeller, demonstration og live-supervision. Træning og øvelse er højeste kontekst for læringsformen på dette kursus. 

Udbytte

Kurset træner blandt andet dine færdigheder til:

 • på mikroplan at formulere løsningsfokuserede spørgsmål.
 • at styre og kvalificere processer, hvor mange dagsordener er i spil.
 • at omsætte avancerede begreber til en konkret måde at føre samtaler.
 • at indstille dine ører på en løsningsfokuseret frekvens.
 • at forhandle og samskabe en opgaves indhold og form, så den bliver mulig at løse.
 • at gå fra en ekspert/rådgivende position til en faciliterende, ikke-vidende position. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Løsningsfokuseret procesfacilitering i praksis: Onsdag 15-18, lokale CSS 2-2-42  v/Kasper Mikladal Johansen

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2019 

Psykoanalysens teori og praksis v/Katrine Zeuthen m.fl. 
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

På faget vil den studerende blive indført i centrale begreber fra psykoanalysens teori og få et indblik i, hvordan disse udfoldes, udfordres og udvikles i den psykoanalytiske praksis. Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviserne og fælles diskussion af dagens pensum. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Psykoanalysens teori og praksis: Mandag 13-15, lokale CSS 2-2-30 v/ Katrine Zeuthen m.fl.

Holdundervisning 14 uger med, start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2019   

The feeling of being: Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Human Consciousness
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

This course introduces the main theoretical models and the empirical methods employed to explain and measure consciousness. Students are offered the opportunity to learn about the neurobiological mechanisms possibly underlying the emergence of consciousness and to grasp why science needs to embrace also conceptual and philosophical levels of analysis. The course outlines the multi-faceted nature of consciousness by discussing different aspects of the phenomenon in normal as well as in abnormal conditions. Students are encouraged throughout the course to actively participate in discussions and to make critical thinking regarding the current state of knowledge about how the brain relates to the mind. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

The feeling of being: Thursday 15-18, locale CSS 2-2-36  v/ Claudia Carrara-Augustenborg

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2019  

Brain and Cognitive Development
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Infancy is the period of most dramatic brain and cognitive development, and where we see the biggest changes in cognition. Understanding this period of cognitive development and what drives cognitive development is crucial for understanding human cognition more broadly. This course is focused on the topic of infant and early childhood cognition, and will draw on our knowledge of the developing brain, and findings from neuroimaging. We will begin with an introduction to the field of infant cognitive development, an overview of brain development, and current methodology for studying infants and their brains. In subsequent weeks, we will cover a new topic each week, including both domains of knowledge (including objects, number, faces, social reasoning, morality) and mechanisms of early learning (information expectation, information seeking, statistical learning). The course is aimed at providing a state-of-the-art on cognitive development and will be focused on the most recent research that has transformed our understanding of what and how infants learn. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Brain and Cognitive Development: Tuesday 10-13, locale CSS 2-1-12  v/Victoria Helen Southgate

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2019   

Feedback Informed Treatment (FIT) ved Rikke Papsøe
Kurset er aflyst, information er sendt direkte til alle tilmeldte
10 ECTS

Erstatningskursus

Mindfulness: theory & practice v/ Simon Hünermund
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

This course will deal with the concept of mindfulness. The concept of mindfulness is gaining popularity with academic psychology as well as in mainstream psychology. As the term is being used and applied in a broader range of psychological programs and interventions it becomes an increasing topic of interest for psychologists.

As such this course aims to qualify the students’ knowledge of the term and enable them to work with mindfulness in a wider range of psychological contexts from a critical scientific basis.

The course will introduce mindfulness as a psychological construct, herein present and discuss ways to understand and describe the concept. Theoretical perspectives that seeks to illuminate the origin, development, potential and limitations of mindfulness will be presented.

Empirical studies that exemplifies the aforementioned, will continuously work to demonstrate different operationalizations and effects of mindfulness interventions. These studies will primarily be clinical and cognitive studies.

In addition the course will contain a smaller practical part, where select mindfulness exercises will be exemplified. As such the course aims to give the students a “1-1” experience and practice-based understanding of the concept of mindfulness.  

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Mindfulness: theory & practice: Friday 12-15, locale CSS 7-0-22 v/Simon Hünermund

Holdundervisning 10 uger med, start uge 8

An Introduction to Sports and eSports Psychology v/ Ingo Zettler
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Sport is a crucial aspect of many people's lives. In fact, many people do, watch, and/or talk about sport. Doing sport and/or watching sport affects one’s emotions, feelings, fitness, health, self-view, social relations etc. 

In this elective course, we will learn about different psychological and psychological-based aspects related to sport. Examples of topics are cognitions, gender, emotions, leadership, motivation, performance, social relations, team dynamics, or the role of spectators. Next to a general introduction, seven classes will focus on “traditional” sports, and two classes will focus on eSports. 

Each class will start with a general introduction about a topic by the lecturer, lasting 45min. Next to this, students will discuss one more specific paper about the topic in more detail, complemented by activities including visits by people working in the field of Sport and eSports Psychology. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

An Introduction to Sports and eSports Psychology: Monday 10-13, locale CSS 2-2-30 v/ Ingo Zettler

Holdundervisning 10 uger med, start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2019      

Socialisationsteori v/Jutta Maria Vikman og Kiva Maria Krohn
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Socialisationsteori er det teoretiske perspektiv, der beskæftiger sig med forholdet mellem samfundsstruktur og subjektets psykiske struktur. Socialisation viser sig i fænomener som lystformer, tidsopfattelse, sansning, selvforholdet og køn, der alle er emner, vi vil behandle i kurset. Socialisation som videnskabelig genstand kræver, at vi gentænker forholdet mellem social-, personligheds- og udviklingspsykologi, og at psykologien åbnes mod samfundsteori, historie, antropologi og filosofi.  

Kursets teoretiske udgangspunkt er, at socialisationen ikke kun former f.eks. sociale roller eller identitet, men at selve den psykiske struktur først opstår gennem socialisationen. Socialisationen har dog ingen universel form, men er altid bestemt af det konkrete samfund som subjektet er indlejret i. Da den konkrete samfundsstruktur er historisk foranderlig følger heraf, at også subjektets psykiske struktur er historisk foranderlig. Socialisationen har således uundgåeligt etiske og politiske implikationer, som vi vil undersøge i løbet af kurset. 

Kursuslitteraturen inkluderer freudomarxisme (Lorenzer, Marcuse), sociologi (Elias, Bourdieu), filosofi (Althusser, Schiller) og historie (Annales-skolen). Vi vil diskutere mulighederne og problemerne i en sådan tværdisciplinær tilgang til psykologiske fænomener. Desuden vil empiriske studier, der eksemplificerer de beskrevne processer, løbende blive inddraget. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Socialisationsteori: Mandag 15-18, lokale CSS 2-2-30 v/Jutta Maria Vikman og Kiva Maria Krohn

Holdundervisning 10 eller 14 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2019   

Nudges towards better decisions v/ Robert Böhm                                    10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Consuming environmentally-friendly products, registering as an organ donor, or receiving a vaccination – these decisions may have important consequences for the decision maker but also for society. How can one increase the quality of individual decisions while not blocking certain options and therefore restricting the decision makers’ freedom of choice? This course deals with the question how to change the choice architecture in order to improve decisions, so-called “nudges”. The course will cover (a) nudges’ theoretical foundation, (b) various examples of application in different areas of decision making, and (c) how to integrate nudges into policy making. It utilizes a multi-disciplinary perspective on human decision-making, including research papers from psychology, philosophy, economics, and related areas. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Nudges towards better decisions:Tirsdag 15-17, lokale CSS 2-2-36 v/Robert Böhm

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2019