Undervisningsplan, Bacheloruddannelsen i Psykologi, Efterårssemesteret 2020

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet i uge 36 – Mandag den 31. august 2020 - Efterårsferie i uge 42. Der tages forbehold for ændringer. Specifikke forudsætningskrav kan ses på "Kurser.ku.dk" fra 1. maj 2020

1. semester
3. semester
5. semester
Bacheloropgave
Valgfag
Samtaletræning

1. SEMESTER 2011-studieordningen 

Fagelement nr. 1
Socialpsykologi teori og metode
Social Psychology theory and methods
 

Formål og indhold - 20 ECTS (BA-tilvalg 15 ECTS)

Socialpsykologien udforsker individets sociale funktionsmåde i sin helhed. Fagområdet dækker en psykologisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, og som ser på dets sociale deltagelse i og påvirkning fra sociale relationer og samfund, og en samfundsorienteret tilgang, der undersøger individualiseringsprocesser og sociale relationer set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der introduceres til en lang række for fagområdet centrale emner, bl.a. psykologiske og individuelle funktionsmåders sociale formning; sociale og samfundsmæssige strukturers indflydelse på individer, grupper og institutioners funktionsmåder; betydningen af attituder, holdninger og normer for social handling; individualisering og identitetsudvikling; social integration og social deltagelse i sociale institutioner; grupper og sociale relationer som bindeled mellem det enkelte individ og samfundet. Formål er at introducere til grundlæggende, såvel nyere som klassiske, teorier og empirisk forskning inden for socialpsykologien, disses historiske og aktuelle indlejring samt bidrag til forståelse af fagområdets temaer. Desuden introduceres til forskellige metodiske traditioner samt mulighederne og begrænsningerne ved brugen af disse. 

Se specifikke forudsætningskrav for Socialpsykologi teori og metode her

 • Forelæsning: Mandag 10-12 og Tirsdag 8-10 Lokale CSS 35.01.44 v/ Thomas Morton m.fl.
 • Rushold 1: Fredag 10-13 lokale CSS 2-1-24 / Anne Marie Hastrup Kristensen
 • Rushold 2: Fredag 10-13 lokale CCS 2-2-49 / Sebastian Tobias-Renstrøm
 • Rushold 3: Fredag 10-13 lokale CSS 2-1-49 / Kiva Maria Krohn
 • Rushold 4: Tirsdag 12-15 lokale CSS 2-1-18 / Anne Marie Hastrup Kristensen
 • Rushold 5: Tirsdag 12-15 lokale CSS 2-2-36 / Sebastian Tobias-Renstrøm
 • Rushold 6: Onsdag 10-13 lokale CSS 2-0-42 / Kiva Maria Krohn
 • Rushold 7: Torsdag 10-13 lokale CSS 2-2-49 / Anne Marie Hastrup Kristensen
 • Rushold 8: Torsdag 10-13 lokale CSS 2-1-49 / Sebastian Tobias-Renstrøm
 • BA-tilvalg: Torsdag 10-13 lokale CSS 2-2-42 / Kiva Maria Krohn
Øvelseshold
 • Rushold 1: Tirsdag 10-12 lokale CSS 2-1-24 / Sixten Stemann Jensen
 • Rushold 2: Tirsdag 10-12 lokale CSS 2-0-24 / Anna Sophie Weis Thomsen
 • Rushold 3: Tirsdag 10-12 lokale CSS 2-2-18 / Amanda Bell
 • Rushold 4: Torsdag 8-10 lokale CSS 2-1-49 / Michelle Wehlast
 • Rushold 5: Torsdag 8-10 lokale CSS 2-2-49 / Emil Henning-Bengtson
 • Rushold 6: Torsdag 8-10 lokale CSS 1-1-12 / Ida Truelsen
 • Rushold 7: Mandag 8-10 lokale CSS 7-0-01 / Oliver Ryborg
 • Rushold 8: Mandag 8-10 lokale CSS 2-2-49 / Jannik Hjortdal
 • BA-tilvalg: Mandag 8-10 lokale CSS 4-1-36 / Sixten Stemann Jensen

Forelæsninger 14 uger begge med start uge.
Holdundervisning og Øvelseshold 14 uger med start uge 36 dog uge 37 for øvelseshold 7, 8 og BA-tilvalg- ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen.

BAT Social psychological theory (15 ECTS)  

Social psychology concerns the connection between the individual and their social world, and therefore explores all ways in which individuals function socially. The subject area covers psychologically-oriented approaches that focus on individual thought, feelings and actions and how these guide their relationships with others and participation in groups and society, as well as societally-oriented approaches that examine the structures of social relations, prevailing social and cultural values and discourses, and the processes of individualisation that follow from this.

Through this course, a wide range of core topics are introduced, including how psychological functioning is socially embedded; the influence of social and societal structures on the behaviour of individuals, groups and institutions; the importance of attitudes and norms for social action; individualisation and identity development; social integration and participation in social institutions and groups. The purpose of the course is to introduce students to classic and contemporary theories and empirical research in social psychology, as well as to the historical-embeddedness and development of the subject area’s themes. Various methodological traditions are also introduced, along with their capabilities and limitations. 

Lecture: Monday 10-12 og Tuesday 8-10 Lokale CSS 35.01.44 v/ Thomas Morton m.fl.

Engelsk Wednesday 15-18 room CSS 7-0-40 / Thomas Madsen

Forelæsninger 14 uger begge med start uge 36. Holderundervisning 14 uger start uge 36 – kurset er kun for merit-, udvekslings- og internationale studerende - undervisningen foregår på engelsk.

Fagelement nr. 3
Statistik 1  
Statistics 1
 

Formål og indhold  5 ECTS

Statistik 1 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 1 vil fokusere på planlægning og udførelse af statistiske analyser af simple studier med f.eks. to behandlingsgrupper. 

Se specifikke forudsætningskrav for Statistik 1 her.

 • Forelæsning: Onsdag 8-10 CSS 35-01-44 v/Anders Petersen m.fl.
 • Rushold 1: Onsdag 13-16 Lokale CSS 2-1-49 / Cecilie Skovgaard Larsen
 • Rushold 2: Onsdag 13-16 Lokale CSS 2-2-49 / Tone Spang
 • Rushold 3: Onsdag 13-16 Lokale CSS 2-0-42 / Peter Waaben 
 • Rushold 4: Mandag 12-15 Lokale CSS 2-2-24 / Emily Hartz 
 • Rushold 5: Mandag 12-15 Lokale CSS 2-2-36 / Sylvester Rudkjøbing
 • Rushold 6: Tirsdag 12-15 Lokale CSS 2-2-49 / Eline Baad-Hansen 
 • Rushold 7: Onsdag 10-13 Lokale CSS 2-2-49 / Tone Spang 
 • Rushold 8: Onsdag 10-13 Lokale CSS 2-1-49 / Peter Waaben

Forelæsning 14 uger, med start uge 36  Holdundervisning 14 uger, med start uge 36,  hold 4 og 5 start uge 37 - ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen

Fagelement nr. 5
Biologisk psykologi og neuropsykologi  
Biological Psychology and Neuropsychology
 

Formål og indhold 5 ECTS

Biologisk psykologi og neuropsykologi omfatter såvel den normale som sygdoms- og skadesramte anatomi, fysiologi og neurokemi.

Biologisk psykologi og neuropsykologi beskæftiger sig primært med de basale biologiske mekanismer af betydning for forståelsen af centralnervesystemet og dets funktion under normale og sygdomsramte omstændigheder. Fokus er bl.a. på basal genetik og genetiske faktorer i udviklingen af såvel normale som patologiske processer inden for de neurobiologiske, psykiatriske og neurologiske områder. Fokus er også på nervesystemets prænatale (embryologiske) samt postnatale udvikling. Inden for de patologiske områder behandles psykopatologi (psykiatri) og neuropatologi (neurologi) – belyst i et biologisk og neurobiologisk perspektiv. Herunder dækkes også psyko- og neurofarmakologi. 

Der behandles det organiske (primært neurale) substrat for kognitive processer, og generelt introduceres og behandles nervesystemets funktioner. 

Se specifikke forudsætningskrav for Biologisk psykologi og neuropsykologi her.

 • Forelæsning: Fredag 8-10 Lokale CSS 35.01.05 v/Jesper Mogensen

Forelæsning 14 uger, med start uge 36-  ingen tilmelding, 1. årsstuderende holdsættes af administrationen
OBS! Undervisningen foregår på engelsk.

3. SEMESTER – 2011-studieordningen

Fagelement nr. 7
Kognitionspsykologi Teori og metode
Cognitive Psychology theory and methods


Formål og indhold 20 ECTS

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: sansning og perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formål er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder.  

 Se specifikke forudsætningskrav for Kognitionspsykologi Teori og metode her.

 • Forelæsning: Mandag 8-10 og Tirsdag 13-15, Lokale CSS 35-01-44 / Signe Vangkilde m.fl.
 • Hold 1: Mandag 13-15 Lokale CSS 2-2-42 / Thomas Habekost
 • Hold 1: Fredag 10-12 Lokale CSS 2-1-36 / Anna Bruus
 • Hold 2: Onsdag 13-15 Lokale CSS 2-1-24 / Jesper Mogensen
 • Hold 2: Onsdag 10-12 Lokale CSS 2-0-30 / Nicolaj Daugaard
 • Hold 3: Mandag 10-12 Lokale CSS 2-2-49 / Steven Blurton, engelsk
 • Hold 3: Fredag 10-12 Lokale CSS 2-0-36 / Nicolaj Daugaard
 • Hold 4: Onsdag 13-15 Lokale CSS 2-2-24 / Robin Døngart
 • Hold 4: Mandag 13-15 Lokale CSS 2-2-02 / Nicolaj Daugaard
 • Hold 5: Onsdag 10-12 Lokale CSS 2-2-36 / Robin Døngart
 • Hold 5: Tirsdag 10-12 Lokale CSS 2-2-49 / Anna Bruus
 • Hold 6: Mandag 10-12 Lokale CSS 2-1-49 / Thomas Habekost
 • Hold 6: Fredag 8-10 Lokale CSS 2-1-49 / Anna Bruus
 • Hold 7: Mandag 13-15 Lokale CSS 2-2-49 / Steven Blurton, engelsk
 • Hold 7: Fredag 13-15 Lokale CSS 2-1-49 / Nicolaj Daugaard
 • Hold 8: Onsdag 15-17 Lokale CSS 7-0-28 / Jesper Mogensen
 • Hold 8: Tirsdag 15-17 Lokale CSS 2-1-49 / Anna Bruus
 • TKA Onsdag 8-10 Lokale CSS 2-1-49 / Robin Døngart
 • TKA Mandag 10-12 Lokale CSS 15-3-15 / Nicolaj Daugaard

OBS! En del af undervisningen foregår på engelsk.

Kognitionspsykologi - Instruktorhold
 • Hold 1: Mandag 10-13 Lokale CSS 7-0-01 / Mathias Nimgaard Larsen 
 • Hold 2: Tirsdag 15-18 Lokale CSS 7-0-01 / Christina Wiboltt Wagner
 • Hold 3: Fredag 13-16 Lokale CSS 7-0-01 / Helena-Céline Stevelt
 • Hold 4: Onsdag 8-11 Lokale CSS 7-0-01 / Mathias Nimgaard Larsen
 • Hold 5: Onsdag 14-17 Lokale CSS 7-0-01 / Michelle Dait 
 • Hold 6: Tirsdag 10-13 Lokale CSS 7-0-01 / Christina Wiboltt Wagner
 • Hold 7: Fredag 10-13 Lokale CSS 7-0-01 / Helena-Céline Stevelt
 • Hold 8 Onsdag 11-14 Lokale CSS 7-0-01 / Adam Ellegaard Bager
 • TKA Mandag 13-16 Lokale CSS 7-0-01 / Adam Ellegaard Bager

Forelæsning 14 uger, med start uge 36.
Holdundervisning på seniorhold 14 uger, artikelhold 12 uger, og instruktorhold 10 uger, alle med start uge 36.
Rusholdene med start sep. 2019 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020. 

Fagelement nr. 8
Pædagogisk psykologi- Educational Psychology
 

Formål og indhold 10 ECTS

Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer. Faget handler om undervisning og læring hos børn og voksne i forskellige sammenhænge, og hvordan psykologen på forskellige måder og ud fra forskellige betingelser kan intervenere f.eks. overfor indlæringsvanskeligheder, problemadfærd og andre pædagogisk relaterede udfordringer. 

Formålet er at introducere til grundlæggende teorier, metoder og forskellige forskningstraditioner indenfor pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Konkrete interventionsproblematikker og metoder, udrednings- og interventionsformer som de udspiller sig i forskellige konkrete praksissammenhænge, f.eks. en skole, vil blive analyseret. 

Se specifikke forudsætningskrav for Pædagogisk psykologi her.

 • Forelæsning: Torsdag 10-12 Lokale CSS 35-01-44 /Jesper Dammeyer m.fl.
 • Hold 1: Torsdag 13-15 Lokale CSS 2-2-02 / Johanne Jørnung Wellendorph
 • Hold 2: Torsdag 13-15 Lokale CSS 2-1-49 / Christina Bork Nørgaard 
 • Hold 3: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 1-1-12 / Gustav Bøg Lassen Petersen
 • Hold 4: Tirsdag 10-12 Lokale CSS 1-0-10 / Gustav Bøg Lassen Petersen
 • Hold 5: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 2-2-49 / Amanda Frees
 • Hold 6: Torsdag 13-15 Lokale CSS 2-2-49 / Amanda Frees
 • Hold 7: Torsdag 8-10 Lokale CSS 2-2-36 / Albert Kirmanen Clausen
 • Hold 8: Torsdag 13-15 Lokale CSS 2-0-36 / Sigrid Vange
 • TKA Torsdag 8-10 Lokale CSS 7-0-01 / Christina Bork Nørgaard

Forelæsning 13 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, med start uge 36 (Hold 1, 2, 6 og 8) eller 37 (3, 4, 5, 7 og TKA). Rusholdene med start sep. 2019 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020.

5. SEMESTER – 2011-studieordningen

Fagelement nr. 11
Klinisk psykologi
Clinical Psychology
 

Formål og indhold 15 ECTS

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser. Sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger belyses og sættes i forhold til forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber. 

Formålet med fagelementet er at introducere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning. 

Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande gennem brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test vil blive behandlet, ligesom interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter vil være en del af fagelementet. Den kliniske psykologs konkrete arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger og forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område vil også være en del af forløbet.

Se specifikke forudsætningskrav for Klinisk psykologi her.

 • Forelæsning: Mandag 13-15 og Onsdag 10-12 Lokale CSS 35.01.44 v/Marie Louise Reinholdt-Dunne, Stig Poulsen m.fl.
 • Hold 1: Onsdag 8-10 Lokale CSS 2-2-02 / Magnus Volden Baumann
 • Hold 2: Onsdag 8-10 Lokale CSS 2-2-49 / Elizabeth Kildevæld
 • Hold 3: Fredag 8-10 Lokale CSS 7-0-01 / Magnus Volden Baumann
 • Hold 4: Mandag 10-12 Lokale CSS 2-0-18 / Claes Blom
 • Hold 5: Mandag 10-12 Lokale CSS 35-3-12 / Elizabeth Kildevæld
 • Hold 6: Mandag 10-12 Lokale CSS 2-0-30 / Sarah Holm Christensen
 • Hold 7: Fredag 8-10 Lokale CSS 2-2-49 / Lina Sletbjerg Skov
 • Hold 8: Fredag 8-10 Lokale CSS 1-1-12 / Frederikke Wilken
 • TKA Onsdag 8-10 Lokale CSS 15-3-15 / Alice Erwall

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, hold 3, 7 og 8 med start uge 36 – hold 1, 2, 4, 5, 6 og TKA start uge 37. Stamhold med start sep. 2018 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020.

Fagelement nr. 12
Forskningsdesign og Videnskabsteori
Scientific design and Philosophy of Science 
 

Formål og indhold 7,5 ECTS

I første halvdel af forløbet er formålet at introducere de basale videnskabsteoretiske discipliner erkendelsesteori/videnskabsteori i forlængelse af Videnskabsteori på 2. semester. Efter en samlet fremstilling af emner fra 2. semester uddybes, udbygges og tilføjes videregående problematiseringer af standard videnskabsteorien såsom nyere udbygninger af videnssociologi og videnskabshistorie samt introduktioner til poststrukturalisme, diskursteori, konstruktivisme/-tionisme og nymaterialisme. I anden halvdel er det målet at præsentere og analysere komponenterne i et forskningsprojekt bygget op omkring standardfaserne: emneafgrænsning og problemformulering, systematisk litteratursøgning, hypoteser, operationalisering, metode og teori.

Alle hold vil have én ekstra times undervisning enten tirsdag eller torsdag kl. 12-13 i ugerne 44, 46 og 48. Lokale vil fremgå af personligt skema.

Se specifikke forudsætningskrav for Forskningsdesign og Videnskabsteori her.

 • Forelæsning: Fredag 10-12, Lokale   CSS 35-01-44 v/ Simo Køppe m.fl.
 • Hold 1: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 15-3-15 / Sandra la Cour
 • Hold 2: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 35-0-12 / Oliver Hundahl
 • Hold 3: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 7-0-01 / Antonia Jersild Moreira
 • Hold 4: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 1-1-02 / Frederik Bjerregaard-Nielsen
 • Hold 5: Torsdag 8-10 Lokale CSS 7-0-40 / Andreas Marstrand
 • Hold 6: Torsdag 8-10 Lokale CSS 2-1-36 / Thilde Slumstrup
 • Hold 7: Torsdag 8-10 Lokale CSS 15-3-15 / Noa Scheibel
 • Hold 8: Torsdag 8-10 Lokale CSS 2-0-36 / Mathias Tybjerg

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, med start uge 37.
Stamhold med start sep. 2018 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020.

Fagelement nr. 13
Psykiatri
Psychiatry
 

Formål og indhold 5 ECTS

Psykiatrien beskæftiger sig med diagnostiserbare psykiatriske lidelser og deres behandling indenfor børne- og voksenområdet. I fagelementet præsenteres de studerende for centrale emner indenfor psykiatri, herunder, psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik. Endvidere introduceres psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom. 

Se specifikke forudsætningskrav for Psykiatri her.

 • Forelæsning: Mandag 15-17 Lokale CSS 35-01-44 / Ida Hagemann og Karsten Gjessing Jensen

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 – Studerende med start sep. 2018 tilmeldes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020.                               

Fagelement nr. 17
Bachelorprojektet
Bachelor Thesis
 

Bachelorprojekt - opsamlingshold

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2020/21kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Vanessa Sonne-Ragans.

Formål og indhold 20 ECTS

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne.

Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien. 

Se specifikke forudsætningskrav for Bachelorprojektet her.

 • Opsamlingshold: Torsdag 12-15, lokale CSS 2.0.63 / Vanessa Sonne-Ragans
 • OBS: Torsdag den 3. september kl. 12-16 lokale CSS 1.1.18. 

Holdundervisning 7 uger, med start uge 36  – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020.

Fagelement nr. 14 og 15
Valgfag
Elective course
 

Formål og indhold 5 ECTS eller 10 ECTS

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien. 

Valgfag kan tages på Institut for Psykologi eller på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte Valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordning/undervisningsplaner. Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag – forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS eller 10 ECTS).

Psykologiformidling 5 ECTS  

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner af den fagrelevante teori. 

Tematisk indhold:

 • Læringsrum og reflekterende team
 • Afklarings- og planlægningsfaser
 • Opbygning af oplæg (struktur, sekvens, variation, intro/outro)
 • Processtyring (kontrakter, forventningsafstemning, time outs, afrundinger)
 • Virkemidler herunder bl.a. kropssprog, stemmebrug og medier
 • Modstand
 • At undervise i Psykologi
 • Evalueringer og læringens efterliv 

Temaerne eksemplificeres via oplæg, cases, diverse øvelser og refleksioner. Alt sammen mhp. at give dig som studerende en højnet forståelse for samt konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler. 

NB! Det er en fordel at møde ind første gang grundet introduktion til vores konkrete måde at arbejde på samt skemalægning af jeres kursistfremlæggelser.

Undervisningsuger: 36, 38, 39, 43, 44 og 47. (evt. uge 49).

Se specifikke forudsætningskrav for Psykologiformidling her

 • Hold 1 Tirsdag 13-17 Uge 36-47 Lokale CSS 2-2-02 / Pia Bjerring

Holdundervisning 6 uger fordelt mellem uge 36 og 47 – med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020.

Krop og psyke 10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning.

Modulet / kurset ser på forholdet mellem krop og psyke, og hvilken betydning kroppen som subjekt har for udvikling af psykiske lidelser, oplevelse, bevidsthed, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på, hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse, og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager udgangspunkt både i det psykodynamiske, det fænomenologiske og det psykiatriske felt. Desuden inddrages egen oplevelse, erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for refleksion over emne og modul. 

Se specifikke forudsætningskrav for Krop og psyke her

 • Krop og psyke: Onsdag 14-17 lokale CSS 2-1-42 v/ Jim Toft

Holdundervisning 10 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020                 

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi 10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning.

Kurset fokuserer på traumatisk stress. Dvs. reaktioner på udsættelse for alvorlige og livstruende hændelser så som ulykker, katastrofer, krig, terror mm. 

Det teoretiske grundlag for psykotraumatologien gennemgås. Ligesom kliniske og terapeutiske aspekter af området behandles. 

 • Hvilke begivenheder traumatiserer og hvorfor.
 • Præmorbide personlighedsfaktorers betydning for den posttraumatiske reaktion.
 • Principperne for akut kriseintervention gennemgås.
 • Organisering og indhold af den akutte indsats.
 • Identifikation af risikofaktorer og screening for specielt behandlingskrævende tilstande i akutfasen.
 • Traume inducerede dissociative tilstande.
 • Defusing og debriefing af involverede i traumatiske hændelser.
 • Diagnoserne Acute Stress Disorder, ASD, og Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, og konsekvenserne af disse, belyses.
 • Assesment i forbindelse med ASD og PTSD.
 • Traumers og PTSD’s epidemiologi.
 • Den længerevarende psykoterapeutiske indsats i forbindelse med post traumatiske stresstilstande.
 • Hvad er de essentielle elementer i post traumatisk psykoterapi belyst ud fra forskellige terapeutiske retninger.
 • PTSD. Kulturelle faktorers betydning for diagnosen.
 • Resilience i forbindelse med traumatisering. Hvilke faktorer har betydning og beskytter.
 • Hjælp til hjælperen. Om den traumatiserede hjælper. Hvordan forebygges og behandles tertiær traumatisering. 

Undervisningen vil blive suppleret med cases inden for det psykotraumatologiske speciale. 

De studerende vil i løbet kurset blive aktiverede i diverse konstruerede katastrofe scenarier, hvor de bliver bedt om at planlægge form og indhold af den kriseterapeutiske indsats. Og om at fremlægge disse for de øvrige studerende. 

Se specifikke forudsætningskrav for Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi her

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi: Onsdag 17-19 lokale CSS 2-1-12  v/Anders Korsgaard Christensen
Holdundervisning 14 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020  

The feeling of being: Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Human Consciousness 10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning.

This course introduces the main theoretical models and the empirical methods employed to explain and measure consciousness. Students are offered the opportunity to learn about the neurobiological mechanisms possibly underlying the emergence of consciousness and to grasp why science needs to embrace also conceptual and philosophical levels of analysis. The course outlines the multi-faceted nature of consciousness by discussing different aspects of the phenomenon in normal as well as in abnormal conditions. Students are encouraged throughout the course to actively participate in discussions and to make critical thinking regarding the current state of knowledge about how the brain relates to the mind.

Se specifikke forudsætningskrav for The feeling of being her

 • The feeling of being: Torsdag 10-13 lokale CSS 2-2-36 / Claudia Carrara-Augustenborg

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020.  

Socialisationsteori v/Jutta Maria Vikman og Kiva Krohn 10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning.

Socialisationsteori er det teoretiske perspektiv, der beskæftiger sig med forholdet mellem samfundsstruktur og subjektstruktur. Socialisation viser sig i fænomener som selvforhold, følelser, køn, tidsopfattelse og sansning, der alle er emner, vi vil behandle i kurset. Socialisation som videnskabelig genstand kræver, at vi gentænker forholdet mellem social-, personligheds- og udviklingspsykologi, og at psykologien åbnes mod samfundsteori, historie, antropologi og filosofi. 

Kursets teoretiske udgangspunkt er, at socialisationen ikke kun former sociale roller, identitet eller idealer, men at selve den psykiske struktur først opstår gennem socialisationen. Socialisationen har ingen universel form, men er altid bestemt af det konkrete samfund som subjektet er indlejret i. Da den konkrete samfundsstruktur er historisk foranderlig følger heraf, at også subjektets psykiske struktur er historisk foranderlig. Socialisationen har således uundgåeligt etiske og politiske implikationer, som vi vil undersøge i løbet af kurset. 

Kursuslitteraturen inkluderer freudomarxisme (Lorenzer, Marcuse), sociologi (Elias, Bourdieu), filosofi (Althusser, Schiller) og historie (Annales-skolen). Vi vil diskutere mulighederne og problemerne i en sådan tværdisciplinær tilgang til psykologiske fænomener. Desuden vil empiriske studier, der eksemplificerer de beskrevne processer, løbende blive inddraget. 

Se specifikke forudsætningskrav for Socialisationsteori her

 • Socialisationsteori: Torsdag 15-18, lokale CSS 2-1-02 v/Jutta Maria Vikman og Kiva Krohn

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020.

Psychology of Morality: An experimental approach to the study of Moral behavior 10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning.

Is morality innate? Does cleaning your hands influence your moral decision making? Are creative people less or more honest?

During the course, we will discuss research aiming to answer such questions related to morality, typically relying on experimental approaches (like in Behavioral Economics). In particular, students will learn about modern theories of moral behavior, as well as about quantitative lab and field studies on individual and situational factors related to (im)moral behaviors such as altruism, cheating, or cooperativeness. We will focus on a broad range of topics including emotional aspects of moral judgments and decision making, moral development and evolutionary aspects of morality. Additionally, we will discuss about practical implications of morality in the present world, including business organizations.

The purpose of the course is to expand knowledge and put the subject of morality into theoretical and empirical perspective. 

Se specifikke forudsætningskrav for Psychology of Morality her

 • Psychology of Morality: Thursday 15-18 room CSS 2.1.42 v/ Shambhavi Tiwari - Engelsk

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020.  

Nudges towards better decisions v/ Robert Böhm  - AFLYST 10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning.

Consuming environmentally-friendly products, registering as an organ donor, or receiving a vaccination – these decisions may have important consequences for the decision maker but also for society. How can one increase the quality of individual decisions while not blocking certain options and therefore restricting the decision makers’ freedom of choice? This course deals with the question how to change the choice architecture in order to improve decisions, so-called “nudges”. The course will cover (a) nudges’ theoretical foundation, (b) various examples of application in different areas of decision making, and (c) how to integrate nudges into policy making. It utilizes a multi-disciplinary perspective on human decision-making, including research papers from psychology, philosophy, economics, and related areas.

Se specifikke forudsætningskrav for Nudges towards better decisions her

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease 10 ECTS  

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning.

Can psychosocial conditions at work cause disease? What are the mechanisms? Which psychosocial work conditions cause stress, and how do we assess these conditions? How can we intervene against job stress? These and other questions are the topics for the course. The course is interdisciplinary, and will introduce commonly used models of work-related stress, as well as broadly applicable methods for measuring the physiological effects of stress on the body. These methods are useful in understanding the effects of job stress and psychosocial stressors on health and wellbeing, with applications for cardiovascular disease (CVD), depression, and other chronic diseases. The course includes both structured lectures that introduce and review various concepts and methods, and group work were where students are encouraged to engage with fellow students and researchers. These lectures and group work cover topics such as models of psychosocial job stress, mechanisms between psychosocial job stress and health, critical discussion of the association between job stress and chronic diseases, and job stress interventions.

Se specifikke forudsætningskrav for Psychosocial Job Stress and Chronic Disease her

 • Psychosocial Job Stress and Chronic Disease: Tirsdag 13-15 room CSS 7-0-34 v/Jesper Kristiansen, - Engelsk

Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020 

Fagelement nr. 18 Samtaletræning
Communication training
2,5 ECTS

Formålet med modulet er at introducere til psykologisk-teoretiske perspektiver på professionel samtale og forskellige konkrete samtaleteknikker og -redskaber, samt at give mulighed for at træne de færdigheder, der er nødvendige for som psykolog at kunne indgå i en professionel samtale med klienter. Modulet beskæftiger sig med psykologiske perspektiver på professionel samtale, herunder den psykologiske kontrakt, psykologens og klientens roller, samt samtalens faser, forløb og processer. Der præsenteres konkrete teknikker og redskaber, som psykologen kan anvende i professionelle samtaler.

Undervisningen er organiseret som en kombination af fælles introduktion og efterfølgende øvelser i mindre grupper. Gennem øvelserne får de studerende mulighed for at træne egne samtalekompetencer og evnen til at analysere og reflektere professionelt over egen og andres samtalepraksis samt at give andre feedback. Undervisningen indebærer, at alle studerende gør sig erfaringer med positionen som både psykolog, klient og observatør. Der lægges vægt på at etablere et trygt og fortroligt rum, som muliggør konstruktive erfaringer med professionel psykologisk samtale.

Der udbydes 2 forløb, med plads til ca. 100 studerende i hver uge. Pensumlitteraturen forudsættes læst inden ugekurset starter. Der udsendes velkomstbrev og information via Absalon, som man ligeledes forudsættes at have orienteret sig i forud for kursusstart.

Se specifikke forudsætningskrav for Samtaletræning her.

Uge 33

 • Forelæsning: Mandag til fredag 9-10:30 Lokale CSS 35-01-05 v/ Charlotte Simonsen, Lene Haulund Schantz, Claus Plenge Johansen, Neela Maria Sris og Gitte Haag
 • Hold 1: Man-fre 10:30-15 Lokale CSS 2-1-18 Grupperum CSS 2-1-22 og CSS 2-1-16 / Charlotte Simonsen
 • Hold 2: Man-fre 10:30-15 Lokale CSS 2-1-24 Grupperum CSS 2-1-34 og CSS 2-1-28 / Neela Maria Sris
 • Hold 3: Man-fre 10:30-15 Lokale CSS 2-1-30 Grupperum CSS 2-1-54 og CSS 2-1-40 / Claus Plenge Johansen
 • Hold 4: Man-fre 10:30-15 Lokale CSS 2-2-12 Grupperum CSS 2-2-22A og CSS 2-2-16A / Gitte Haag
 • Hold 5: Man-fre 10:30-15 Lokale CSS 2-2-24 Grupperum CSS 2-2-34A og CSS 2-2-28A / Lene Haulund Schantz  

Uge 34

 • Forelæsning: Mandag til fredag 9-10:30 Lokale CSS 35-01-05 v/ Charlotte Simonsen, Lene Haulund Schantz, Claus Plenge Johansen, Neela Maria Sris og Gitte Haag
 • Hold 6: Man-fre 10:30-15 Lokale CSS 2-0-12 Grupperum CSS 2-0-16 og CSS 2-0-22 / Charlotte Simonsen
 • Hold 7: Man-fre 10:30-15 Lokale CSS 2-2-12 Grupperum CSS 2-2-22A og CSS 2-2-16A / Neela Maria Sris
 • Hold 8: Man-fre 10:30-15 Lokale CSS 4-1-24 Grupperum CSS 4-1-28 og CSS 4-1-22 / Claus Plenge Johansen
 • Hold 9: Man-fre 10:30-15 Lokale CSS 7-0-22 Grupperum CSS 7-0-26 og CSS 7-0-20 / Gitte Haag
 • Hold 10: Man-fre 10:30-15 Lokale CSS 7-0-28 Grupperum CSS 7-0-38 og CSS 7-0-32 / Lene Haulund Schantz

Sommerkursus uge 33 eller 34 – Studerende der starter på 5.sem efteråret 2020 er placeret, og kan se deres holdnummer på Selvbetjeningen. For øvrige studerende: Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020.