Undervisningsplan, Bacheloruddannelsen i Psykologi, Efterårssemesteret 2020

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet i uge 36 – Mandag den 31. august 2020 - Efterårsferie i uge 42. Der tages forbehold for ændringer
Specifikke forudsætningskrav kan ses på "Kurser.ku.dk" fra 1. maj 20201.SEMESTER 2011-studieordningen 

Fagelement nr. 1
Socialpsykologi teori og metode
Social Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                      20 ECTS  (BA-tilvalg 15ECTS)

Socialpsykologien udforsker individets sociale funktionsmåde i sin helhed. Fagområdet dækker en psykologisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, og som ser på dets sociale deltagelse i og påvirkning fra sociale relationer og samfund, og en samfundsorienteret tilgang, der undersøger individualiseringsprocesser og sociale relationer set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der introduceres til en lang række for fagområdet centrale emner, bl.a. psykologiske og individuelle funktionsmåders sociale formning; sociale og samfundsmæssige strukturers indflydelse på individer, grupper og institutioners funktionsmåder; betydningen af attituder, holdninger og normer for social handling; individualisering og identitetsudvikling; social integration og social deltagelse i sociale institutioner; grupper og sociale relationer som bindeled mellem det enkelte individ og samfundet. Formål er at introducere til grundlæggende, såvel nyere som klassiske, teorier og empirisk forskning inden for socialpsykologien, disses historiske og aktuelle indlejring samt bidrag til forståelse af fagområdets temaer. Desuden introduceres til forskellige metodiske traditioner samt mulighederne og begrænsningerne ved brugen af disse. 

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk  

Forelæsning: Mandag 10-12 og Tirsdag 8-10 Lokale CSS 35.01.44 v/ Thomas Morton m.fl.

Rushold 1:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 2-1-24

/

Anne Marie Hastrup Kristensen

Rushold 2:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 2-2-49

/

Sebastian Tobias-Renstrøm

Rushold 3:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 2-1-49

/

Kiva Maria Krohn

Rushold 4:

Tirsdag

12-15

Lokale

CSS 2-1-18

/

Anne Marie Hastrup Kristensen

Rushold 5:

Tirsdag

12-15

Lokale

CSS 2-2-36

/

Sebastian Tobias-Renstrøm

Rushold 6:

Onsdag

10-13

Lokale

CSS 2-0-42

/

Kiva Maria Krohn

Rushold 7:

Torsdag

10-13

Lokale

CSS 2-2-49

/

Anne Marie Hastrup Kristensen

Rushold 8:

Torsdag

10-13

Lokale

CSS 2-1-49

/

Sebastian Tobias-Renstrøm

BA-tilvalg

Torsdag

10-13

Lokale

CSS 2-2-42

/

Kiva Maria Krohn

Øvelseshold:

Rushold 1:

Tirsdag

10-12

Lokale

CSS 2-1-24

/

Sixten Stemann Jensen

Rushold 2:

Tirsdag

10-12

Lokale

CSS 2-0-24

/

 Anna Sophie Weis Thomsen

Rushold 3:

Tirsdag

10-12

Lokale

CSS 2-2-18

/

 Amanda Bell

Rushold 4:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 2-1-49

/

 Michelle Wehlast

Rushold 5:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 2-2-49

/

 Emil Henning-Bengtson

Rushold 6:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 1-1-12

/

 Ida Truelsen

Rushold 7:

Mandag

8-10

Lokale

CSS 7-0-01

/

 Oliver Ryborg

Rushold 8:

Mandag

8-10

Lokale

CSS 2-2-49

/

 Jannik Hjortdal

BA-tilvalg

Mandag

8-10

Lokale

CSS 4-1-36

/

 Sixten Stemann Jensen

Forelæsninger 14 uger begge med start uge
Holdundervisning og Øvelseshold 14 uger med start uge 36 dog uge 37 for øvelseshold 7, 8 og BA-tilvalg- ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen

BAT Social psychological theory (15 ECTS)  

Social psychology concerns the connection between the individual and their social world, and therefore explores all ways in which individuals function socially. The subject area covers psychologically-oriented approaches that focus on individual thought, feelings and actions and how these guide their relationships with others and participation in groups and society, as well as societally-oriented approaches that examine the structures of social relations, prevailing social and cultural values and discourses, and the processes of individualisation that follow from this.

Through this course, a wide range of core topics are introduced, including how psychological functioning is socially embedded; the influence of social and societal structures on the behaviour of individuals, groups and institutions; the importance of attitudes and norms for social action; individualisation and identity development; social integration and participation in social institutions and groups. The purpose of the course is to introduce students to classic and contemporary theories and empirical research in social psychology, as well as to the historical-embeddedness and development of the subject area’s themes. Various methodological traditions are also introduced, along with their capabilities and limitations. 

Lecture: Monday 10-12 og Tuesday 8-10 Lokale CSS 35.01.44 v/ Thomas Morton m.fl.

Engelsk

Wednesday

15-18

room

CSS 7-0-40

/

Thomas Madsen

Forelæsninger 14 uger begge med start uge 36. Holderundervisning 14 uger start uge 36 – kurset er kun for merit-, udvekslings- og internationale studerende - undervisningen foregår på engelsk.

Fagelement nr. 3
Statistik 1  
Statistics 1

 

Formål og indhold                                                                                       5 ECTS Statistik 1 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 1 vil fokusere på planlægning og udførelse af statistiske analyser af simple studier med f.eks. to behandlingsgrupper. 

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Onsdag 8-10 CSS 35-01-44 v/Anders Petersen m.fl.

Rushold 1:

Onsdag

13-16

Lokale

CSS 2-1-49

/

Cecilie Skovgaard Larsen

Rushold 2:

Onsdag

13-16

Lokale

CSS 2-2-49

/

Tone Spang

Rushold 3:

Onsdag

13-16

Lokale

CSS 2-0-42

/

Peter Waaben

Rushold 4:

Mandag

12-15

Lokale

CSS 2-2-24

/

Emily Hartz

Rushold 5:

Mandag

12-15

Lokale

CSS 2-2-36

/

Sylvester Rudkjøbing

Rushold 6:

Tirsdag

12-15

Lokale

CSS 2-2-49

/

Eline Baad-Hansen

Rushold 7:

Onsdag

10-13

Lokale

CSS 2-2-49

/

Tone Spang

Rushold 8:

Onsdag

10-13

Lokale

CSS 2-1-49

/

Peter Waaben

Forelæsning 14 uger, med start uge 36  Holdundervisning 14 uger, med start uge 36,  hold 4 og 5 start uge 37 - ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen

 

Fagelement nr. 5
Biologisk psykologi og neuropsykologi  
Biological Psychology and Neuropsychology

 

Formål og indhold                                                                                5 ECTS
Biologisk psykologi og neuropsykologi omfatter såvel den normale som sygdoms- og skadesramte anatomi, fysiologi og neurokemi.

Biologisk psykologi og neuropsykologi beskæftiger sig primært med de basale biologiske mekanismer af betydning for forståelsen af centralnervesystemet og dets funktion under normale og sygdomsramte omstændigheder. Fokus er bl.a. på basal genetik og genetiske faktorer i udviklingen af såvel normale som patologiske processer inden for de neurobiologiske, psykiatriske og neurologiske områder. Fokus er også på nervesystemets prænatale (embryologiske) samt postnatale udvikling. Inden for de patologiske områder behandles psykopatologi (psykiatri) og neuropatologi (neurologi) – belyst i et biologisk og neurobiologisk perspektiv. Herunder dækkes også psyko- og neurofarmakologi. 

Der behandles det organiske (primært neurale) substrat for kognitive processer, og generelt introduceres og behandles nervesystemets funktioner. 

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Fredag 8-10 Lokale CSS 35.01.05 v/Jesper Mogensen

Forelæsning 14 uger, med start uge 36-  ingen tilmelding, 1. årsstuderende holdsættes af administrationen
OBS! Undervisningen foregår på engelsk.

3.SEMESTER – 2011-studieordningen

Fagelement nr. 7
Kognitionspsykologi Teori og metode
Cognitive Psychology theory and methods

Formål og indhold                                                                            20 ECTS
Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: sansning og perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formål er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder.  

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 8-10 og Tirsdag 13-15, Lokale CSS 35-01-44 / Signe Vangkilde m.fl.

Hold 1:

Mandag

13-15

Lokale

CSS 2-2-42

/

Thomas Habekost

Hold 1:

Fredag

10-12

Lokale

CSS 2-1-36

/

Anna Bruus

Hold 2:

Onsdag

13-15

Lokale

CSS 2-1-24

/

Jesper Mogensen

Hold 2:

Onsdag

10-12

Lokale

CSS 2-0-30

/

Simone Pleinert

Hold 3:

Mandag

10-12

Lokale

CSS 2-2-49

/

Steven Blurton, engelsk

Hold 3:

Fredag

10-12

Lokale

CSS 2-0-36

/

Simone Pleinert

Hold 4:

Onsdag

13-15

Lokale

CSS 2-2-24

/

Robin Døngart

Hold 4:

Mandag

13-15

Lokale

CSS 2-2-02

/

Simone Pleinert

Hold 5:

Onsdag

10-12

Lokale

CSS 2-2-36

/

Robin Døngart

Hold 5:

Tirsdag

10-12

Lokale

CSS 2-2-49

/

Anna Bruus

Hold 6:

Mandag

10-12

Lokale

CSS 2-1-49

/

Thomas Habekost

Hold 6:

Fredag

8-10

Lokale

CSS 2-1-49

/

Anna Bruus

Hold 7:

Mandag

13-15

Lokale

CSS 2-2-49

/

Steven Blurton, engelsk

Hold 7:

Fredag

13-15

Lokale

CSS 2-1-49

/

Simone Pleinert

Hold 8:

Onsdag

15-17

Lokale

CSS 7-0-28

/

Jesper Mogensen

Hold 8:

Tirsdag

15-17

Lokale

CSS 2-1-49

/

Anna Bruus

TKA

Onsdag

8-10

Lokale

CSS 2-1-49

/

Robin Døngart

TKA

Mandag

10-12

Lokale

CSS 15-3-15

/

Simone Pleinert

OBS! En del af undervisningen foregår på engelsk

Kognitionspsykologi - Instruktorhold

Hold 1:

Mandag

10-13

Lokale

CSS 7-0-01

/

Mathias Nimgaard Larsen

Hold 2:

Tirsdag

15-18

Lokale

CSS 7-0-01

/

Christina Wiboltt Wagner

Hold 3:

Fredag

13-16

Lokale

CSS 7-0-01

/

Helena-Céline Stevelt

Hold 4:

Onsdag

8-11

Lokale

CSS 7-0-01

/

Mathias Nimgaard Larsen

Hold 5:

Onsdag

14-17

Lokale

CSS 7-0-01

/

Michelle Dait

Hold 6:

Tirsdag

10-13

Lokale

CSS 7-0-01

/

Christina Wiboltt Wagner

Hold 7:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 7-0-01

/

Helena-Céline Stevelt

Hold 8

Onsdag

11-14

Lokale

CSS 7-0-01

/

Adam Ellegaard Bager

TKA

Mandag

13-16

Lokale

CSS 7-0-01

/

Adam Ellegaard Bager

Forelæsning 14 uger, med start uge 36
Holdundervisning på seniorhold 14 uger, artikelhold 12 uger, og instruktorhold 10 uger, alle med start uge 36.
Rusholdene med start sep. 2019 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020
 

Fagelement nr. 8
Pædagogisk psykologi- Educational Psychology

 

Formål og indhold                                                                                 10 ECTS

Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer. Faget handler om undervisning og læring hos børn og voksne i forskellige sammenhænge, og hvordan psykologen på forskellige måder og ud fra forskellige betingelser kan intervenere f.eks. overfor indlæringsvanskeligheder, problemadfærd og andre pædagogisk relaterede udfordringer. 

Formålet er at introducere til grundlæggende teorier, metoder og forskellige forskningstraditioner indenfor pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Konkrete interventionsproblematikker og metoder, udrednings- og interventionsformer som de udspiller sig i forskellige konkrete praksissammenhænge, f.eks. en skole, vil blive analyseret. 

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning : Torsdag 10-12 Lokale CSS 35-01-44 /Jesper Dammeyer m.fl.

Hold 1:

Torsdag

13-15

Lokale

CSS 2-2-02

/

Johanne Jørnung Wellendorph

Hold 2:

Torsdag

13-15

Lokale

CSS 2-1-49

/

Christina Bork Nørgaard

Hold 3:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 1-1-12

/

Gustav Bøg Lassen Petersen

Hold 4:

Tirsdag

10-12

Lokale

CSS 1-0-10

/

Gustav Bøg Lassen Petersen

Hold 5:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 2-2-49

/

Amanda Frees

Hold 6:

Torsdag

13-15

Lokale

CSS 2-2-49

/

Amanda Frees

Hold 7:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 2-2-36

/

Albert Kirmanen Clausen

Hold 8:

Torsdag

13-15

Lokale

CSS 2-0-36

/

Sigrid Vange

TKA

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 7-0-01

/

Christina Bork Nørgaard

Forelæsning 13 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, med start uge 36 (Hold 1, 2, 6 og 8) eller 37 (3, 4, 5, 7 og TKA). Rusholdene med start sep. 2019 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020

5.SEMESTER – 2011-studieordningenTil toppen

Fagelement nr. 11
Klinisk psykologi
Clinical Psychology

 

Formål og indhold                                                                15 ECTS
Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser. Sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger belyses og sættes i forhold til forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber. 

Formålet med fagelementet er at introducere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning. 

Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande gennem brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test vil blive behandlet, ligesom interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter vil være en del af fagelementet. Den kliniske psykologs konkrete arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger og forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område vil også være en del af forløbet.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 13-15 og Onsdag 10-12 Lokale CSS 35.01.44 v/Marie Louise Reinholdt-Dunne, Stig Poulsen m.fl.

Hold 1:

Onsdag

8-10

Lokale

CSS 2-2-02

/

Magnus Volden Baumann

Hold 2:

Onsdag

8-10

Lokale

CSS 2-2-49

/

Elizabeth Kildevæld

Hold 3:

Fredag

8-10

Lokale

CSS 7-0-01

/

Pernille Jensen

Hold 4:

Mandag

10-12

Lokale

CSS 2-0-18

/

Claes Blom

Hold 5:

Mandag

10-12

Lokale

CSS 35-3-12

/

Elizabeth Kildevæld

Hold 6:

Mandag

10-12

Lokale

CSS 2-0-30

/

Sarah Holm Christensen

Hold 7:

Fredag

8-10

Lokale

CSS 2-2-49

/

Lina Sletbjerg Skov

Hold 8:

Fredag

8-10

Lokale

CSS 1-1-12

/

Frederikke Wilken

TKA

Onsdag

8-10

Lokale

CSS 15-3-15

/

Alice Erwall

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, hold 3, 7 og 8 med start uge 36 – hold 1, 2, 4, 5, 6 og TKA start uge 37. Stamhold med start sep. 2018 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020        

Fagelement nr. 12
Forskningsdesign og Videnskabsteori
Scientific design and Philosophy of Science 

 

Formål og indhold                                                                                 7,5 ECTS

I første halvdel af forløbet er formålet at introducere de basale videnskabsteoretiske discipliner erkendelsesteori/videnskabsteori i forlængelse af Videnskabsteori på 2. semester. Efter en samlet fremstilling af emner fra 2. semester uddybes, udbygges og tilføjes videregående problematiseringer af standard videnskabsteorien såsom nyere udbygninger af videnssociologi og videnskabshistorie samt introduktioner til poststrukturalisme, diskursteori, konstruktivisme/-tionisme og nymaterialisme. I anden halvdel er det målet at præsentere og analysere komponenterne i et forskningsprojekt bygget op omkring standardfaserne: emneafgrænsning og problemformulering, systematisk litteratursøgning, hypoteser, operationalisering, metode og teori.

Alle hold vil have én ekstra times undervisning enten tirsdag eller torsdag kl. 12-13 i ugerne 44, 46 og 48. Lokale vil fremgå af personligt skema.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Fredag 10-12, Lokale   CSS 35-01-44 v/ Simo Køppe m.fl.

Hold 1:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 15-3-15

/

Sandra la Cour

Hold 2:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 35-0-12

/

Oliver Hundahl

Hold 3:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 7-0-01

/

Antonia Jersild Moreira

Hold 4:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 1-1-02

/

Frederik Bjerregaard-Nielsen

Hold 5:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 7-0-40

/

Andreas Marstrand

Hold 6:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 2-1-36

/

Thilde Slumstrup

Hold 7:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 15-3-15

/

Noa Scheibel

Hold 8:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 2-0-36

/

Mathias Tybjerg

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, med start uge 37
Stamhold med start sep. 2018 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020    

Fagelement nr. 13
Psykiatri
Psychiatry

 

Formål og indhold                                                                                 5 ECTS

Psykiatrien beskæftiger sig med diagnostiserbare psykiatriske lidelser og deres behandling indenfor børne- og voksenområdet. I fagelementet præsenteres de studerende for centrale emner indenfor psykiatri, herunder, psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik. Endvidere introduceres psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom. 

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag   15-17 Lokale CSS 35-01-44 v/Ida Hagemann og Karsten Gjessing Jensen

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 – Studerende med start sep. 2018 tilmeldes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020                                 

Fagelement nr. 17
Bachelorprojektet
Bachelor Thesis

 

Bachelorprojekt - opsamlingsholdTil toppen

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2020/21kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Vanessa Sonne-Ragans 

Formål og indhold                                                                                 20 ECTS

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne.

Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien. 

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Opsamlingshold: Torsdag 12-15, lokale CSS 4-1-36   v/Vanessa Sonne-Ragans

OBS: Torsdag den 3. september kl. 11-15 lokale CSS 4-1-36

Holdundervisning 7 uger, med start uge 36  – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020

Fagelement nr. 14 og 15
Valgfag
Elective course

 

Formål og indholdTil toppen                                                             5 ECTS eller 10 ECTS
Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien. 

Valgfag kan tages på Institut for Psykologi eller på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte Valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordning/undervisningsplaner. Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag – forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS eller 10 ECTS).

Psykologiformidling
5 ECTS
 

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner af den fagrelevante teori. 

Tematisk indhold:

 • Læringsrum og reflekterende team
 • Afklarings- og planlægningsfaser
 • Opbygning af oplæg (struktur, sekvens, variation, intro/outro)
 • Processtyring (kontrakter, forventningsafstemning, time outs, afrundinger)
 • Virkemidler herunder bl.a. kropssprog, stemmebrug og medier
 • Modstand
 • At undervise i Psykologi
 • Evalueringer og læringens efterliv 

Temaerne eksemplificeres via oplæg, cases, diverse øvelser og refleksioner. Alt sammen mhp. at give dig som studerende en højnet forståelse for samt konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler. 

NB! Det er en fordel at møde ind første gang grundet introduktion til vores konkrete måde at arbejde på samt skemalægning af jeres kursistfremlæggelser.
Undervisningsuger: 36, 38, 39, 43, 44 og 47. (evt. uge 49) 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Hold 1

Tirsdag

13-17

Uge 36-47

Lokale

 CSS 2-1-55

/

Pia Bjerring

Holdundervisning 6 uger fordelt mellem uge 36 og 47 – med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020                 

 

Krop og psyke
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Modulet / kurset ser på forholdet mellem krop og psyke, og hvilken betydning kroppen som subjekt har for udvikling af psykiske lidelser, oplevelse, bevidsthed, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på, hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse, og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager udgangspunkt både i det psykodynamiske, det fænomenologiske og det psykiatriske felt. Desuden inddrages egen oplevelse, erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for refleksion over emne og modul. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Krop og psyke: Onsdag 14-17 lokale CSS 2-1-42 v/ Jim Toft

Holdundervisning 10 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020                 

 

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Kurset fokuserer på traumatisk stress. Dvs. reaktioner på udsættelse for alvorlige og livstruende hændelser så som ulykker, katastrofer, krig, terror mm. 

Det teoretiske grundlag for psykotraumatologien gennemgås. Ligesom kliniske og terapeutiske aspekter af området behandles. 

 • Hvilke begivenheder traumatiserer og hvorfor.
 • Præmorbide personlighedsfaktorers betydning for den posttraumatiske reaktion.
 • Principperne for akut kriseintervention gennemgås.
 • Organisering og indhold af den akutte indsats.
 • Identifikation af risikofaktorer og screening for specielt behandlingskrævende tilstande i akutfasen.
 • Traume inducerede dissociative tilstande.
 • Defusing og debriefing af involverede i traumatiske hændelser.
 • Diagnoserne Acute Stress Disorder, ASD, og Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, og konsekvenserne af disse, belyses.
 • Assesment i forbindelse med ASD og PTSD
 • Traumers og PTSD’s epidemiologi.
 • Den længerevarende psykoterapeutiske indsats i forbindelse med post traumatiske stresstilstande.
 • Hvad er de essentielle elementer i post traumatisk psykoterapi belyst ud fra forskellige terapeutiske retninger.
 • PTSD. Kulturelle faktorers betydning for diagnosen.
 • Resilience i forbindelse med traumatisering. Hvilke faktorer har betydning og beskytter.
 • Hjælp til hjælperen. Om den traumatiserede hjælper. Hvordan forebygges og behandles tertiær traumatisering. 

Undervisningen vil blive suppleret med cases inden for det psykotraumatologiske speciale. 

De studerende vil i løbet kurset blive aktiverede i diverse konstruerede katastrofe scenarier, hvor de bliver bedt om at planlægge form og indhold af den kriseterapeutiske indsats. Og om at fremlægge disse for de øvrige studerende. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi: Onsdag 15-17 lokale CSS 2-2-02  v/Anders Korsgaard Christensen

Holdundervisning 14 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020  

The feeling of being: Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Human Consciousness
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

This course introduces the main theoretical models and the empirical methods employed to explain and measure consciousness. Students are offered the opportunity to learn about the neurobiological mechanisms possibly underlying the emergence of consciousness and to grasp why science needs to embrace also conceptual and philosophical levels of analysis. The course outlines the multi-faceted nature of consciousness by discussing different aspects of the phenomenon in normal as well as in abnormal conditions. Students are encouraged throughout the course to actively participate in discussions and to make critical thinking regarding the current state of knowledge about how the brain relates to the mind.

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

The feeling of being: Torsdag 10-13 lokale CSS 2-2-36 / Claudia Carrara-Augustenborg

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020  

 

Socialisationsteori v/Jutta Maria Vikman og Kiva Krohn
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Socialisationsteori er det teoretiske perspektiv, der beskæftiger sig med forholdet mellem samfundsstruktur og subjektstruktur. Socialisation viser sig i fænomener som selvforhold, følelser, køn, tidsopfattelse og sansning, der alle er emner, vi vil behandle i kurset. Socialisation som videnskabelig genstand kræver, at vi gentænker forholdet mellem social-, personligheds- og udviklingspsykologi, og at psykologien åbnes mod samfundsteori, historie, antropologi og filosofi. 

Kursets teoretiske udgangspunkt er, at socialisationen ikke kun former sociale roller, identitet eller idealer, men at selve den psykiske struktur først opstår gennem socialisationen. Socialisationen har ingen universel form, men er altid bestemt af det konkrete samfund som subjektet er indlejret i. Da den konkrete samfundsstruktur er historisk foranderlig følger heraf, at også subjektets psykiske struktur er historisk foranderlig. Socialisationen har således uundgåeligt etiske og politiske implikationer, som vi vil undersøge i løbet af kurset. 

Kursuslitteraturen inkluderer freudomarxisme (Lorenzer, Marcuse), sociologi (Elias, Bourdieu), filosofi (Althusser, Schiller) og historie (Annales-skolen). Vi vil diskutere mulighederne og problemerne i en sådan tværdisciplinær tilgang til psykologiske fænomener. Desuden vil empiriske studier, der eksemplificerer de beskrevne processer, løbende blive inddraget. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Socialisationsteori: Torsdag 15-18, lokale CSS 2-1-02 v/Jutta Maria Vikman og Kiva Krohn

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020 
 

Psychology of Morality: An experimental approach to the study of Moral behavior
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Is morality innate? Does cleaning your hands influence your moral decision making? Are creative people less or more honest?

During the course, we will discuss research aiming to answer such questions related to morality, typically relying on experimental approaches (like in Behavioral Economics). In particular, students will learn about modern theories of moral behavior, as well as about quantitative lab and field studies on individual and situational factors related to (im)moral behaviors such as altruism, cheating, or cooperativeness. We will focus on a broad range of topics including emotional aspects of moral judgments and decision making, moral development and evolutionary aspects of morality. Additionally, we will discuss about practical implications of morality in the present world, including business organizations.

The purpose of the course is to expand knowledge and put the subject of morality into theoretical and empirical perspective. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Psychology of Morality: Thursday 15-18 room CSS 2.1.42 v/ Shambhavi Tiwari - Engelsk

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020 

  

Nudges towards better decisions v/ Robert Böhm  - AFLYST
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Consuming environmentally-friendly products, registering as an organ donor, or receiving a vaccination – these decisions may have important consequences for the decision maker but also for society. How can one increase the quality of individual decisions while not blocking certain options and therefore restricting the decision makers’ freedom of choice? This course deals with the question how to change the choice architecture in order to improve decisions, so-called “nudges”. The course will cover (a) nudges’ theoretical foundation, (b) various examples of application in different areas of decision making, and (c) how to integrate nudges into policy making. It utilizes a multi-disciplinary perspective on human decision-making, including research papers from psychology, philosophy, economics, and related areas.

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

  

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease
10 ECTS  

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Can psychosocial conditions at work cause disease? What are the mechanisms? Which psychosocial work conditions cause stress, and how do we assess these conditions? How can we intervene against job stress? These and other questions are the topics for the course. The course is interdisciplinary, and will introduce commonly used models of work-related stress, as well as broadly applicable methods for measuring the physiological effects of stress on the body. These methods are useful in understanding the effects of job stress and psychosocial stressors on health and wellbeing, with applications for cardiovascular disease (CVD), depression, and other chronic diseases. The course includes both structured lectures that introduce and review various concepts and methods, and group work were where students are encouraged to engage with fellow students and researchers. These lectures and group work cover topics such as models of psychosocial job stress, mechanisms between psychosocial job stress and health, critical discussion of the association between job stress and chronic diseases, and job stress interventions.

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease: Tirsdag 13-15 room CSS 7-0-34 v/Jesper Kristiansen, - Engelsk

Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020 

Fagelement nr. 18 Samtaletræning
Communication trainingTil toppen

                                                                                                            2,5 ECTS

Formålet med modulet er at introducere til psykologisk-teoretiske perspektiver på professionel samtale og forskellige konkrete samtaleteknikker og -redskaber, samt at give mulighed for at træne de færdigheder, der er nødvendige for som psykolog at kunne indgå i en professionel samtale med klienter. Modulet beskæftiger sig med psykologiske perspektiver på professionel samtale, herunder den psykologiske kontrakt, psykologens og klientens roller, samt samtalens faser, forløb og processer. Der præsenteres konkrete teknikker og redskaber, som psykologen kan anvende i professionelle samtaler.

Undervisningen er organiseret som en kombination af fælles introduktion og efterfølgende øvelser i mindre grupper. Gennem øvelserne får de studerende mulighed for at træne egne samtalekompetencer og evnen til at analysere og reflektere professionelt over egen og andres samtalepraksis samt at give andre feedback. Undervisningen indebærer, at alle studerende gør sig erfaringer med positionen som både psykolog, klient og observatør. Der lægges vægt på at etablere et trygt og fortroligt rum, som muliggør konstruktive erfaringer med professionel psykologisk samtale.

Der udbydes 2 forløb, med plads til ca. 100 studerende i hver uge. Pensumlitteraturen forudsættes læst inden ugekurset starter. Der udsendes velkomstbrev og information via Absalon, som man ligeledes forudsættes at have orienteret sig i forud for kursusstart.

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Uge 33

Forelæsning: Mandag til fredag 9-10:30 Lokale CSS 35-01-05 v/ Charlotte Simonsen, Lene Haulund Schantz, Claus Plenge Johansen, Neela Maria Sris og Gitte Haag

Hold 1:

Man-fre

10:30-15

Lokale

Grupperum

CSS 2-1-18

CSS 2-1-22

CSS 2-1-16

/

Charlotte Simonsen

Hold 2:

Man-fre

10:30-15

Lokale

Grupperum

CSS 2-1-24

CSS 2-1-34

CSS 2-1-28

/

Neela Maria Sris

Hold 3:

Man-fre

10:30-15

Lokale

Grupperum

CSS 2-1-30

CSS 2-1-54

CSS 2-1-40

/

Claus Plenge Johansen

Hold 4:

Man-fre

10:30-15

Lokale

Grupperum

CSS 2-2-12

CSS 2-2-22A

CSS 2-2-16A

/

Gitte Haag

Hold 5:

Man-fre

10:30-15

Lokale

Grupperum

CSS 2-2-24

CSS 2-2-34A

CSS 2-2-28A

/

Lene Haulund Schantz


Uge 34

Forelæsning: Mandag til fredag 9-10:30 Lokale CSS 35-01-05 v/ Charlotte Simonsen, Lene Haulund Schantz, Claus Plenge Johansen, Neela Maria Sris og Gitte Haag

Hold 6:

Man-fre

10:30-15

Lokale

Grupperum

CSS 2-0-12

CSS 2-0-16

CSS 2-0-22

/

Charlotte Simonsen

Hold 7:

Man-fre

10:30-15

Lokale

Grupperum

CSS 2-2-12

CSS 2-2-22A

CSS 2-2-16A

/

Neela Maria Sris

Hold 8:

Man-fre

10:30-15

Lokale

Grupperum

CSS 4-1-24

CSS 4-1-28

CSS 4-1-22

/

Claus Plenge Johansen

Hold 9:

Man-fre

10:30-15

Lokale

Grupperum

CSS 7-0-22

CSS 7-0-26

CSS 7-0-20

/

Gitte Haag

Hold 10:

Man-fre

10:30-15

Lokale

Grupperum

CSS 7-0-28

CSS 7-0-38

CSS 7-0-32

/

Lene Haulund Schantz

Sommerkursus uge 33 eller 34 – Studerende der starter på 5.sem efteråret 2020 er placeret, og kan se deres holdnummer på Selvbetjeningen. For øvrige studerende: Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2020