Studieordninger

Studieordningen for hver enkelt uddannelse består af to dele: Den fælles rammestudieordning og en fagstudieordning. Rammestudieordningen gælder for alle bachelor- og kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og den beskriver de overordnede rammer for uddannelserne, og de regler der er ens på tværs af fakultetets uddannelser. Fagstudieordningen beskriver den enkelte uddannelse og indeholder uddannelsens opbygning, kompetenceprofil fagbeskrivelser og uddannelsesspecifikke regler.

Bacheloruddannelsen i psykologi, 2021-studieordningen 

Bacheloruddannelsen i psykologi, 2011-studieordningen 

Engelske studieordninger

Konverteringsoversigt

Hvis bachelorstuderende i psykologi ikke kan nå at færdiggøre deres bacheloruddannelse på Fagstudieordningen i Psykologi 2011 og dermed skal overflyttes fra Fagstudieordningen i Psykologi 2011 til Fagstudieordningen i Psykologi 2021 følger det principperne for konvertering.

Hvis du har brug for en tidligere version af en studieordning kan du kontakte uddannelseskoordinator Sandra Schöne Leth Hansen på ssl@samf.ku.dk.