Fagelement nr. 2 Introduktion til psykologi og Videnskabsteori  2021-ordning

Efterår 2022 - Forår 2023

Litteratur Antal normalsider

Ahmed, S. (2004): Affective Economies. Social Text, 79 (Volume 22, Number 2), pp. 117-139

24
Andersen, H., Emmeche, C., Norup, M., & Sandøe, P. (2006). Videnskabsteori for de biologiske fag (s. 165–177). Forlaget Biofolia. 22
Bennett, K. (2007). Mental causation. Philosophy Compass 2(2), 316-337.  30
Brinkmann, S. (2009). Hvad er psyken?: Almenpsykologiske og forskningsmetodologiske perspektiver. Professor tiltrædelsesforelæsning ved Institut for Kommunikation, AAU, Danmark. 21
Christensen, G. (2002). Psykologi som humanvidenskab, s. 112-134. Roskilde Universitetsforlag. 22
Danziger, Kurt (1994): Does the history of psychology have a future Theory & Psychology 4, s. 1 - 18 17
Danziger, K. (1990). Historical roots of the psychological laboratory. I Constructing the Subject: Historical origins of psychological research. Cambridge: Cambridge University Press. S. 17-54. 33

Engelsted, N. (2008). Lehmann Tours. Historisk introduktion til et institut og et fag i PowerPoint. http://engelsted.net/Lehmann/LehmannToursOfficial.ppt 

20

Foucault, M. (2004). Introduktion. I M. Foucault, Brugen af nydelserne (s. 15-25). Det lille forlag.

9

Gergen, K.: Psychological science in a postmodern context. American Psychologist 56:10, 803-13. (11 s.)

11
Hoffmeyer J. (1983). Evolution & Sociobiologi. I E. Scroll-Fischer (Red), Evolution, kultur og samfund (s. 26-48). Systime 24

Pædagogisk Center Samfundsvidenskab (2009). Akademisk Studieteknik – for studiestartere. https://www.e-pages.dk/ku/1163/ 

60
Kuhn, T. S. (2013). Logic of Discovery or Psychology of Research. I M. Curd, J. A. Cover & C., Pincock (Red.), Philosophy of Science. The Central Issues (s. 13–19). W. W. Norton & Company.  6

Kvale, Steiner (1990): Postmodern Psychology: A Contradictio in Adjecto? The humanistic Psychologist. ss. 35-54, 1990

9
Køppe, S. (1998). Videnskabelige modeller. I P. A. Brandt, P. F. Bundgaard, J. Egholm, B. Rosenbaum & S. Østergaard (Red), Almen Semiotik (s. 33–47)  15

Køppe, Simo (2008). En moderat eklekticisme. Psyke & Logos, 29(1), 15-35.

14

Mammen, J. (2009). Findes der en særlig dansk psykologi? Afskedsforelæsning d. 7. november 2008. Psyke og Logos 30, s. 355-379. 

32

Moscovici, S. (1972). Society and theory in social psychology. In J. Israel & H. Tajfel, The context of social psychology: A critical assessment. Academic Press. 

30

Nagel, T. (1993). What is the mind-body problem. In Experimental and theoretical studies of consciousness, 1-7, edited by G. Bock & J. Marsh. 

9

Oreskes, N., & Conway, E. M. (2014). The Collapse of Western Civilization (s. 1-10).  Columbia University Press.

11
Pahuus, M. (2014). Hermeneutik. I F. Collin & S. Køppe (Red.), Humanistisk Videnskabsteori (s. 223–265). Lindhardt og Ringhof.  53
Popper, K. (2013). The Problem of Induction. I M. Curd, J. A. Cover & C. Pincock (Red.), Philosophy of Science. The Central Issues (s. 406–411). W. W. Norton & Company.  5
Popper, K. (2013). Conjectures and Refutations. I M. Curd, J. A. Cover & C. Pincock (Red.), Philosophy of Science. The Central Issues (s. 3–11). W. W. Norton & Company.  7
Potochnik, A., Colombo, M., & Wright, C. (2018). Chapter 2: Experiments and Studies. In Recipes for science: an introduction to scientific methods and reasoning. New York: Routledge. 46 – 88.  68
Rowlands, M. (2009). The mind-body problem. In Encyclopedia of consciousness, 43-55. Elsevier. 27
de Saussure, F. (1970). Lingvistikkens objekt. I P. Madsen (Red), Strukturalisme. En Antologi (s. 21–49). Rhodos. 22
Sonne-Ragans, V. (2019). Epistemologi. I Anvendt videnskabsteori. Samfundslitteratur. S. 209-228. 26
Sonne-Ragans, V. (2019). Ontologi. I Anvendt videnskabsteori. Samfundslitteratur. S. 231-253. 29
Sonne-Ragans, V. (2019). Subjektsyn. I Anvendt videnskabsteori. Samfundslitteratur. S. 155-183. 26
Tajfel, H. (1979). Individuals and groups in social psychology. British Journal of social and clinical psychology, 18(2), 183-190.  8
Taylor, D. M., & Brown, R. J. (1979). Towards a more social social psychology?. British Journal of Social and Clinical Psychology, 18(2), 173-180.  8

Total antal normalsider

698