BA og KA Valgfag: Løsningsfokuseret procesfacilitering i praksis. v/Kasper Mikladal

Forår 2023

Litteratur Antal normalsider
Følgende tekster samles i et kompendium
Anderson, H. og Goolishan, H. (1992): The Client is the Expert: A Not-Knowing Approach to therapy. I Gergen og MacNamee (red.): Therapy as Social Construction. Sage. London. 15
Borum, F. (2014): Organisationsforandring, kap. 23 i Vikkelsø, S. og Kjær, P.: Klassisk og moderne organisationsteori. 20
Caluwe, L. & Vermaak, H. (2004): Changeparadigms. i Organisation Development Journal, 4/2004 10
Davies, B. & Harré, R (1990): Positioning: The discursive positioning of selves. Journal for the Theory of Social Behavior. 20(1) 18
De Jong, P., Bavelas, J. B., & Korman, H. (2013). An introduction to using microanalysis to observe co-construction in psychotherapy. Journal of Systemic Therapies, 32, 18-31 14
de Shazer, S. (1984): The Death of Resistance. Family Process 7
de Shazer, S (1988): Clues. Investigating Solutions in Brief Therapy. Kap. 6: A Theory of Solution. W.W. Norton & Company, New York/London. 15
de Shazer, S. (1994). Words were originally magic. Kap 7: Problem-Talk Solution-Talk. W.W. Norton & Company, New York/London. 27
George, E. (2005): Consultation: A Solution-focused Approach. I Southall, A. (red.) Consultation in Child and Adolescent Mental Health Services. Oxford. Radcliffe 20
Kirkeby, O.F. (1998): Ledelsesfilosofi. Et radikalt normativt perspektiv. Kap. 13: Translokutionaritet: sprogets magiske figur. Samfundslitteratur. 20
Lisby, Mathias & Kasper Mikladal (2017): Jagten på de gyldne spørgsmål – og praksisser for lytning. Erhvervspsykologi., Vol. 15, no. 1. 18
Lowe, R & Guy, G. (1996): A reflecting team format for solution-oriented supervision: Practical guidelines and theoretical distinctions. Journal of Systemic Therapies, Vol. 15, no. 4. 20
Mikladal, Kasper & Lund-Nielsen, R. (2015): Professionelle samtaler. Fra novice til ekspert gennem bæredygtig og selvforsynende praksisudvikling. Erhvervspsykologi, Vol. 13, no. 3.  15

Philp, K. et al. (2007): Introduction to Social Constructionist Supervision

or Supervision as Social Construction: Some Dilemmas. Journal of Systemic Therapies, Vol. 26, No. 1

12
Ulleberg, I. og Jensen, P. (2012): Mellem ordene. Kommunikation i professionel praksis. Kap. 12: Dialog og anerkendelse. Kap. 14: Spørgsmål og lytning. Klim. 32
Vilshammer, J (2019): Kompetenceudviklende supervision. Supervision med organisation, ledelse og borger i centrum. Social Udvikling, no. 5. 7
Westmark et al. (2012): Konsulent – men hvordan? Kap. 6: At skabe og opretholde hensigtsmæssige positioner. Kap. 8: At være medskaber af opgavens indhold og rammer. Akademisk forlag.  36
Wheeler, J. (2007): Solution-Focused Supervision. I Nelson og Thomas (red.): Solution-Focused Brief Therapy. Clinical Applications. Haworth. New York. 22
Købes som bog
Jong, P. D. & Berg, I. S. (2002): Løsningsfokuserede samtaler. Hans Reitzels Forlag. 
318
Pearce, B. (2007): Kommunikation og skabelsen af sociale verdener. Kap. 1-6. Dansk Psykologisk Forlag. 155
Total antal normalsider  805