BA og KA valgfag: Psykoanalysens teori og praksis v/Katrine Zeuthen m.fl.

Forår 2022

Litteratur Antal normalsider
Andkjær Olsen, O. & Køppe, S. (1981). Freuds psykoanalyse, s. 394 – 400. København: Gyldendal. 9
Andkjær Olsen, O. & Køppe, S. (1990). Indledning. I: Freud, S. Schreber: Psykoanalytiske bemærkninger om et selvbiografisk beskrevet tilfælde af paranoia, s. 8-18. København: Hans Reitzel. 15
Esman, AH. (1998). What is applied in applied psychoanalysis. The International Journal of Psychoanalysis, 79: 741-752. 19
Fletcher, J. (2013): Prologue: Freud’s Scenographies, s. 1-8. I: Freud and The Scene of Trauma. New York: Fordham University Press. 8
Freud, S. (1893-1895): Katharina. I: Standard Edition Volume II, s. 125-134. London: Vintage. The Hogarth Press and The Institute of Psychoanalysis. 12
Freud, S. (1895): Den hysteriske proton pseudos. I: Udkast til en videnskabelig psykologi, s. 107, 109, 111, 113. København: Hans Reitzels Forlag 1980. 4
Freud, S. (1900): Drømmetydning I, s. 208-213. (Myten om Kong Ødipus) København: Hans Reitzels Forlag, 1988. 6
Freud, S. (1900). Drømmen (uddrag). I: Olsen, O.A., Braad Thomsen C., Petersen, B. (red.) (2006): Fokus på Freud. Hans Reitzel, København, s. 28-32. 5
Freud, S. (1905): Den infantile seksualitet. I: Afhandlinger om seksualteori, s. 78-105. København: Hans Reitzels Forlag 1985. 30
Freud, S. (1912): Råd til lægen ved den psykoanalytiske behandling. I: Afhandlinger om behandlingsteknik, s. 111-121. København: Hans Reitzel 1992. 10
Freud, S. (1913): Om indledningen til behandlingen. I: Afhandlinger om behandlingsteknik, s. 123-142. København: Hans Reitzel 1992. 19
Freud, S. (1915a): Bemærkninger om overføringskærligheden. I: Afhandlinger om behandlingsteknik, s. 162-173. København: Hans Reitzel 1992. 11
Freud, S. (1915e): Det ubevidste. I: Metapsykologi 1, s. 163 – 199. København: Hans Reitzels Forlag 1974. 34,5
Freud, S (1933). Explanations, Applications and Orientations. I: Strachey, J (1973): New Introductory lectures. Standard Edition XXII, s. 136-157. London: The Hogarth Press. 22
Freud, S. (1923b). Jeg’et og det’et. I: O.A. Olsen & S. Køppe: Metapsykologi 2, s. 154 – 182. København: Hans Reitzels Forlag 1976. 27
Freud, S. (1937d). Konstruktioner i analysen. I: Afhandlinger om behandlingsteknik, s.226 - 237. København: Hans Reitzels Forlag 1992. 14
Kernberg, O (1994). Love in the analytic setting. Journal of the American Psychoanalytic Association vol. 42, s. 1137-1157.   20
Killingmo, B. (1971). Den psykoanalytiske terapisituation. I: Den psykoanalytiske behandlingsmetode, s- 91-111. Oslo: Universitetsforlaget. 21
Køppe, S. (2016). Meaning, representations and the preunconscious. The Scandinavian Psychoanalytic Review, Vol. 39, No. 1, s. 70–79. 22
Lacan, J. (1949). Spejlstadiet som danner af jeg-funktionen. Det ubevistes sprog , s. 47-56. København: Rhodos 1973. 8
Laplanche, J. (2011). The Three Essays and the theory of seduction. I: Freud and the sexual, Ed. John Fletcher. New York: International Psychoanalytic Books and Unconscious in Translation. s. 249-265. 17 sider. 14
Laplanche, L (2011). Levels of proof. I: Freud and the sexual, Ed. John Fletcher, s. 235-248. New York: International Psychoanalytic Books and Unconscious in Translation. 13
Laplanche, J. & J-B Pontalis (1973): Trauma (Psychical). I: The Language of Psychoanalysis, s. 465-469. London: Karnac Books 5,5 NS 5,5
Lister, E., Kravis, N., Sandberg, L (2008). I Write to Know What I Think”: a Four-Year Writing Curriculum. Journal of the American Psychoanalytic Association (JAPA), 56 (4), s. 1231-1247. 16
Michels, R.,(2000). The case history. Journal of the American Psychoanalytic Association, 48 (2), s. 355 - 375. 19
Rosenbaum, B. (2000). Psykoanalysens forståelse af skizofrenes tankeforstyrrelser. I: Rosenbaum B: Tankeformer og talemåder. En undersøgelse af skizofrenes udsigelse, tankeforstyrrelse og kommunikation, s. 90-106. København: Multivers. 17
Rosenbaum, B. (2006). Drømmetydningens fundament i det nye årtusinde. I: Olsen O.A., Braad Thomsen C., Petersen B. (red.): Fokus på Freud, s. 33-40. Hans Reitzel, København. 8
Rosenbaum B, Varvin S. (2007). The influence of extreme traumatisation on body mind and social relations. International Journal of Psychoanalysis vol. 88, s. 1527-1542. 25
Schreber, D.P. (1903). En nervesyg patients memoirer (uddrag). I: Freud, S: Schreber: Psykoanalytiske bemærkninger om et selvbiografisk beskrevet tilfælde af paranoia, s. 99-113. København: Hans Reitzel. 21
Spence, D.P. (1981). Toward a Theory of Dream Interpretation. Psychoanalysis and Contemporary Thought, vol 4(3), s. 383-405. 22
Varvin S. (2002). Trauma, traumatization, and their efter-effects (uddrag). I: Multivers, s. 17-51. København. 35
Total antal normalsider 512