Fagelement nr. 5 - Biologisk Psykologi og Neuropsykologi

Forår 2022 - efterår 2022 

Litteratur Antal normalsider
Breedlove, S.M. and Watson, N.V. Behavioral Neuroscience. Eighth Edition. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2017. Chapters 1-16. 500

Alternativt

Breedlove, S.M. and Watson, N.V. Behavioural Neuroscience. Enhanced Online Edition. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2021. Chapters 1-16.

500

Total antal normalsider
500