BA og KA valgfag: Socialisationsteori v/Jutta Maria Vikman & Kiva Maria Krohn

Efterår 2021 - Forår 2022

Litteratur Antal normalsider
Andersen, H., Kaspersen L.B., Månson, P. (2020). Karl Marx. I Andersen, H., Kaspersen, L.B. Klassisk og moderne samfundsteori. 43-71. København : Hans Reitzels Forlag. 28
Andersen, J. E. (1982). Håb og utopi – Ernst Blochs utopiske projekt. I Andersen, J. E., Nielsen, N. K., Stounbjerg, P og Thomsen, H. J. Ernst Bloch – en introduktion. 37-56. Århus: MODTRYK, socialistisk forlag. 23
Bettelheim, B. (1973). Kollektiv opdragelse. Om børn i kibbutz. 106-138. København: Forlaget Fremad. 32
Bjerrum Nielsen, H. & Rudberg, M. (2006). Ytre og indre kropp i endring. I Moderne jenter. 235-256. Oslo: Universitetsforlaget. 22
Bourdieu, P. (2001). 4. Bodily Knowledge. 128-163. 5. Symbolic violence and political struggles. 164-172. I Pascalian Meditations. London: Polity 36
Brinkmann, S. (2011). Chapter 4. How Psychology Makes Up People. I Psychology as a Moral Science. 57-75. New York: Springer Science + Business Media. 30
Butler, J. (1997). Subjection, Resistance, Resignification. I The psychic life of power: Theories in subjection. 83-105. Stanford University Press. 22
Carlsen, J., Schanz, H-J., Schmidt, L-H. og Thomsen, H. J. (1980). Kapitalisme, behov og civilisation. Bind II. 169- 183 og 293-304. Århus: MODTRYK, socialistisk forlag. 25
Donzelot, J. (1979). 3. Government Through the Family, del C. Contract and Tutelage. I The Policing of Families. Welfare versus the State. 82-95. London: Hutchinson & Co. (Publichers) Ltd.                                                      12
Elias, N. (1978). The need for new means of speaking and thinking. I What is Sociology? 111-113. New York: Columbia University Press. 3
Elias, N. (1991). The Society of Individuals, del I-IV. I The Society of Individuals. 3-40. Oxford: Blackwell. 32
Elias, N. (1994/1939). Part Two. X. On Changes in Aggressiveness. 161-172. Part Four. I. The Social Constraint towards Self-Constraint. 365-379. V. The Muting of Drives: Psychologization and Rationalization. 397-414. I The Civilizing Process. Oxford: Blackwell. 46
Elias, N. (2012). Game Models, chapter 3. I What is Sociology? Dublin: UCD Press [Collected Works, vol. 5], pp. 66-98. 38 NS. 38
Freud, S. (1921). VII. Identification. I Group Psychology and the analysis of the ego. Standard ed. XVIII. 105-110. London: Vintage. 5
Forst, R. (2014). 9. Utopia and Irony: On the Normativity of a Political Philosophy of ‘Nowhere’. I Justification and Critique. Cambridge: Polity Press. 12
Holm, A. B. (2019). De ideologiske statsapparater, kapitel 5. I Althusser. København: Djøf Forlag. 9
Haug, F. (1997). The Other Anxiety. Hentet fra http://www.friggahaug.inkrit.de/. 30
Illouz, E. (2012). 2. The Great Transformation of Love, or the Emergence of Marriage Markets. I: Why love hurts: A sociological explanation. London: Polity. 35
Køppe, S. (1983). Subjektets historie. Psyke & Logos, 2. 308-340. 42
Køppe, S. (1986). Psykoanalyse og socialisation. Nordisk Psykologi, 38 (3). 194-209. 14
Laplanche, J. & Pontalis, J-B. (1998). ‘Super-Ego’, ‘’Ego-Ideal’, ‘Introjection’, ‘Identification’, ‘Object’. I The Language of Psychoanalysis. London: Karnac. 16
Lear, J. (2005). The structure of the psyche and the birth of 'object' relations. I Freud. 167-189. London: Routledge 19
Lorenzer, A. (1975).  Mor-barn-dyaden og overensstemmelsen om interaktionsformer. I Materialistisk socialisationsteori. 23-56. København: Rhodos. 23
Marcuse, H. (1970). Forord og indledning, 2. Det undertrykte individs oprindelse (ontogenese) og 9. Den æstetiske dimension. I Eros og civilisationen. 19-25, 39-63 og 161-180. København: Gyldendal. 47
Marx, K. og Engels, F. (1932/1845). Den tyske ideologi. 97-117. København: Det Lille Forlag. 19
Paulsen M. og Ziethen M. (2016) Vreden der blev væk. GymPæd 2.0, 15, 10-13. 5
Pedersen, O. K. (2011). 6. Skolen og den opportunistiske person. I Konkurrencestaten. 169-203. København: Hans Reitzels Forlag. 36
Rosa, H. (2013). 5. The Acceleration of the “Pace of Life” and Paradoxes in the Experience of Time. I Social Acceleration: A New Theory of Modernity. 120-148. New York: Columbia University Press. 33
Schiller, F. (1970). Tredje brev og Fjerde brev. I Menneskets æstetiske opdragelse. 25-31. Nordisk Forlag A.S. 6
Øhrgaard, P. (1970). Indledning. I Schiller, F. (1970). Menneskets æstetiske opdragelse. 5-18. Nordisk Forlag A.S. 11
Total antal normalsider 711