BA og KA valgfag: Mentaliseringsbaseret arbejde med børn og unge - en kontekstuel og udviklingspsykologisk tilgang  v/Marlene Stokholm m.fl.

Forår 2022

Litteratur

Antal normalsider

Allen, J., Fonagy, P. & Bateman, A. (2010): Mentalisering i klinisk praksis. Hans Reitzel, København. S. 25-31 + kap. 3

47,5

Andersen, M. & Printz, C. (2017): At bringe hverdagen ind i konsultativt arbejde - Vi- deoobservation som metode. I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 54, nr. 5.

22

Asen, E. (2010): Mentalization-based Family Therapy. I: Pædagogisk Psykologisk Tids- skrift, nr. 1, s. 49-54.

7

Asen, E. (2007): ‘Therapeutic assessments’: Assessing the ability to change. I: Thorpe,

C. & Trowell, J. (red): Re-rooted Lives: Interdisciplinary Work with the Family Justice System. Jordan Publ, Bristol.

16

Asen, E. (2007): Multi-contexual multiple family therapy. I: Mayes, L., Fonagy, P. & Tar- get, M. (red.): Developmental Science and Psychoanalysis. Karnac, London. Kap. 11

 

15

Asen, Eia & Fonagy, Peter (2017): Mentalizing Family Violence. Part 1: Conceptual Framework

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/famp.12261

16.5

Asen, Eia & Fonagy, Peter (2017): Mentalizing Family Violence. Part 2: Techniques and Interventions

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/famp.12276

34,5

Bateman, A. & Karderud, S. (2011): Mentaliseringsbaseret terapi – manual og vurderingsskala, individuel version. Hans Reitzel, København. Kap. 1-2

33

Bateman, A. & Fonagy, P. (2010): Mentalization-based treatment for borderline personality disorder. I: World Psychiatry, 9, s. 11-15.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2816926/pdf/wpa010011.pdf

7

Bevington, D., Fuggle, P., Cracknell, L. & Fonagy, P. (2017): Adaptive Mentalization- Based Integrative Treatment – A guide for teams to develop systems of care. Oxford University Press, Oxford. Kap. 1-3

115

Fongay, P. & Allison, E. (2014): The Role of Mentalizing and Epistemic Trust in the Therapeutic Relationship. I: Psychotherapy, vol. 51, s. 372-380. https://pdfs.semanticscholar.org/849f/c4ea6aa26552a3d578cff8b5c9cc89395eac.pdf

17

Hertz, S. (2017): Børn og unge, psykiatri og samfund. Akademisk Forlag, København. Forord + kap. 1. pp 11-45

21,5

Hiles, M., Essex, S., Fox, A. & Luger, C. (2008): The ‘words and pictures’ storyboard: making sense for children and families. I: Context, vol. 25, s. 10-16. 

9

Hundeide, K. (2013): ICDP-programmet – et relationsorienteret og emptibaseret program rettet mod barnets omsorgsgivere. I: Nielsen, M. (red): Relations- og ressourceorienteret pædagogik. Dafolo. Kap. 1

12

Jakob, P.: Re-connecting Parents and Young People with Serious Behaviour Problems – Child-Focused Practice and Reconciliation Work in Non Violent Resistance Therapy. East Sussex Partnership NHS Trust and PartnershipProjects UK Ltd. http://www.newauthority.net/data/cntfiles/146_.pdf

25

Midgley, N., Ensink, K. & Lindqvist, K. (2017): Mentalization-based treatment for chil- dren: A time-limited approach. APA, Washington. Kap. 1, 2, 4, 6,7

110

Muller, N. & Midgley, N. (2015): Approaches to assessment in time-limited Mentalization-Based Therapy for Children (MBT-C). I: Frontiers in Psychology, vol 6, 1-10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4515539/pdf/fpsyg-06-01063.pdf

22

Nielsen. J. (2004): Problemadfærd. Børns og unges udfordringer til fællesskabet. Kap. 16. Hans Reitzels Forlag

23

Checchin, G: Constructing Therapeutic Possibilities. In McNamee, S & Gergen K.J (1992 ) Therapy as social constructions. SAGEPublications.

10,5

Korsgaard, L (2019) ”Ghita Nørby var også eddikeond, da jeg skrev hendes biografi. Her er mit forsvar for hende”. Zetland

https://www.zetland.dk/historie/s8DP4qVw-a8DEYXaM-292f2

7,5

Perry, B.D. & Szalavitz, M. (2011) Drengen der voksede op som hund- Hvad vi kan lære af traumatiserede børn om tilknytning, tab og healing. Hans Reitzels Forlag. Pp. 74- 119

37

Printz, C. & Wehmeyer, N. (2013): At skabe mentaliserende miljøer for børn og voksne gennem ICDP. I: Nielsen, M. (red): Relations og ressourceorienteret pædagogik - ICDP. Dafolo, Frederikshavn.

15

Rossouw, T. (2012): Self-harm in young people – is MBT the answer? I: Vrouva, I. & Midgley, N. (red.): Minding the child – Mentalization-based interventions with children, young people and their families. Taylor & Francis, Ltd., London.

12

Rousmaniere, T. (2017): Deliberate Practice for Psychotherapists. A Guide to Improving Clinical Effectiveness. Routledge, New York. Kap. 1-2 + 10-11

45

Shai, D & Belski, J. (2016): Parental embodied mentalization: How the non-verbal dance between parents and infants predicts children’s socio-emotional functioning. I: Attachment and Human development, november. http://dx.doi.org/10.1080/14616734.2016.1255653

26

Struik, A. (2014): Treating chronically traumatized children – don’t let sleeping dogs lie. Routledge, London. Kap. 1, 3 og 8.

84

Total antal normalsider

790