BA og KA valgfag: Krop og Psyke v/ Jim Toft

Efterår 2021 - Forår 2022

Litteratur Antal normalsider
Davis, Madeleine og David Wallbridge: Frihed og grænser. En introduktion til Winnicotts arbejder. Reitzel 1981. S. 44-63 30

Diverse videoer:

Videointerview af og med Josef Parnas om Selvforstyrrelse: https://www.youtube.com/watch?v=-jLaG9T75nA 3.20 min

Videointerview med Borger om skizofreni og fysisk aktivitet: https://www.youtube.com/watch?v=adfVLsIaN4U 6.50 min

Still Face Experiment: https://www.youtube.com/watch?v=vmE3NfB_HhE 8.33 min

X-Factor om Body Scheme and Body Image: https://www.youtube.com/watch?v=pPoyh39vkvw 3.41 min

16
Faulkner, Guy: Exercise as an adjunct treatment for schizophrenia in Faulkner and Taylor: Exercise, health and mental health. Routledge 2005 32
Fuchs, Thomas. Phenomenology and psychopathology in Gallagher and Schmiking (eds.): Handbook of phenomenology and cognitive science. Springer 2010 s. 547-573 43
Geuter, U. The history and scope of body psychotherapy p. 22-39 in Marlock, G and Weiss, H. (ed.) (2015). The handbook of body psychotherapy & somatic psychology. North Atlantic books. 4
Hansen, Finn Thorbjørn (2014): s. 93-118 ”Den eksistentielle filosofis særlige tone og musikalitet” i Den menneskelige eksistens red. Af Kurt Dauer Keller. Aalborg universitetsforlag 25
Haavardsholm, Borger: En historie om tilsidesatte følelser s. 221-222 + 245-253 in Nielsen, Geir Høstmark og Anna Louise von der Lippe (1993): Psykoterapi med voksne. Fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzel 9
Koch, S. C., & Fuchs, T. (2011). Embodied arts therapies. The Arts in Psychotherapy, 38(4), 276–280. https://doi.org/10.1016/j.aip.2011.08.007  6
Køppe, Simo et al.: Kroppen i psyken. Reitzel 2004 indl. + kap. 3-6 s. 85-202 229
Køppe, Simo og Katrine Zeuthen: Hudpsyken. Matrix 2006 34
Marlock, G. Body Psychotherapy as a Revitalization of the Self p. 148-162 25
Marlock, G and Weiss, H. (ed.) (2015). The handbook of body psychotherapy & somatic psychology. North Atlantic books. Preface and introduction p. 1-21 32
Martin, L. A. L., Koch, S. C., Hirjak, D., & Fuchs, T. (2016). Overcoming Disembodiment: The Effect of Movement Therapy on Negative Symptoms in Schizophrenia—A Multicenter Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology, 7. 20
Martinsen, Egil (2011): Kropp og sinn kap. 1 s. 19-34 og kap. 4-9 s. 59-146 101
Thøgersen, Ulla: Krop og fænomenologi. Systime 2004. S. 20-38 og s. 103-118 54
Toft, Jim (2014): Evnen til at mærke sig selv s. 50-53 i Resonans – den livgivende relation i Social Kritik nr. 138 7
Toft, Jim (2015): Physical Activity During Therapy of Self-Disorder Among Patients With Schizophrenia - A Phenomenological Understanding of the Healing-Relation in Physical Activity in Physical Culture and Sport. Studies and Research. Krakow. The Journal of Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw and International Society for the Social Sciences of Sport p. 51-62 20
Totton, Nick: Body psychotherapy. Open University Press 2003. S. 22-26 og 53-61. 21
Winnicott, Donald (1971): Fear of breakdown in The international Review of Psychoanalysis 8
Zahavi, Dan og Josef Parnas: Bevidsthed – et grundlæggende emne i psykiatrien. In Mors, Ole et al.: Klinisk psykiatri. Munksgaard 2009 s. 77-101 42

Total antal normalsider

808