BA og BA-tilvalg Psykologiformidling

Efterår 2020 - Forår 2021

Litteratur Antal normalsider
Alrø, H. & Kristiansen, M. (2002): Kommunikation som opbygning af relationer og læringsrum. I: Psykologiske grundtemaer, Løw, O. & Svejgaard, E. KvaN. 171-190 18

Andersen, P. (2006): At undervise med stil. I: Læringens og tænkningens stil - en antologi om stilteorier. Peter Andersen (red.) Billesø & Baltzer. 157-173

16

Andersen, T. (2004): Grundbegreber og deres anvendelse i praksis. I: Reflekterende processer. Dansk Psykologisk Forlag. 29-54

20

Berthelsen, J., Schultz Jørgensen, P. og Smidt, E. (2006): Arbejdsformer. I: Lærerdilemmaer. Kroghs forlag. 17-28

10
Dahl, K. & Juhl, A.G. (2009) Den professionelle proceskonsulent, 211-­‐218 og 236-­‐241 11
Dall, M. & Hansen, S. (2001): Gå efter guldet. I: Slip anerkendelsen løs. Frydenlund. 11-23 12
Herskin, B. (2004) Undervisningspraksis -principper og metoder. Nyt Teknisk forlag. (hele bogen er obligatorisk pensum) 145

Hougaard-­‐Andersen, Birthe: Stemme og kropssprog i lærerrollen, 82-­‐95, Frydenlund, 2016

14
Hultengren, E. (1995): Hvad er jeg, når jeg ikke er psykolog? Om udviklingen af psykologilærerens fagidentitet I: Vi har psykologi. Damsager et. al., Munksgaard. 42-52 11
Kristensen, M. (1998): Professionelt nærvær. I: Personlig kommunikation og formidling. Alrø, Marianne (red.) Ålborg Universitetsforlag. 77-106 29
Laursen, Per Fibæk: Drop ambitionerne – og lav bedre undervisning, 81-­‐86 Hans Reitzels Forlag, 2015 5
Løgstrup, K.E. (2004): Urørlighedszonen. I: Om voksenundervisning. Jensen, C.N. (red.) Billesø & Baltzer. Kap 21 6

Madsen, B. (2002): Kommunikationstrekanten. I: Løw, O. & Svejgaard, E.: Psykologiske grundtemaer , KvaN. 152-170

19
Nørlem-Sørensen, H. & Marstal, H. (2005): Modstand som meningsfuld handling - en voksenpædagogisk udfordring. I Carsten Nejst Jensen (red.): Voksnes læringsrum. Billesø & Baltzer. 168-180 12
Raae, P.H. (1995): Når faget kommenterer undervisningen. I: Vi har psykologi. Damsager et. al. Munksgaard. 64-73 10
Rogers, Carl R (1969): Freedom to learn. Charles E. Merrill Publishing Company, Ohio, s.101-126 & 129-144 (kap. 4&5) 41

Danmarks Evalueringsinstitut (2003): Undervisningsevaluering – fem spørgsmål, fem råd, fem metoder. Danmarks Evalueringsinstitut

Gratis download på www.eva.dk 

10
Wahlgren, B. (2004): Læringsmiljø. I: Om voksenundervisning. Jensen, C.N. (red.) Billesø & Baltzer. Kap 31. 11
Total antal normalsider 400