Fagelement nr. 2 Videnskabsteori og psykologiens historie

Forår 2021 - Efterår 2021

Litteratur Antal normalsider
Althusser, Louis, Ideologiske statsapparater. Pirattryk Nr. 3 (s. 15 – 73 (49 s.) 18
Andersen, Hanne, Emmeche, Claus, Norup, Michael & Sandøe, Peter: Videnskabsteori for de biologiske fag. Forlaget Biofolia, København 2006. s.165-177 (13 sider) af 284. 22
Brinkmann, S. (2009). Hvad er psyken?: Almenpsykologiske og forskningsmetodologiske perspektiver. Professor tiltrædelsesforelæsning ved Institut for Kommunikation, AAU, Danmark. 21
Bunge, Mario (1980= The mind body problem. Pergamon, New York 1980. s. 1-31 (32 sider)) af 250. 32
Christensen, Gerd (2002): Psykologiens videnskabsteori, Roskilde Universitetsforlag 2002, ss. 139 - 157 (18 sider) af 242. 18
Danziger, Kurt (1990): Historical roots of the psychological laboratory. In Danziger: Constructing the subject. Historical origins of psychological research. Cambridge University Press 1990. S. 17 – 54 (31 sider) af 250 sider 31
Danziger, Kurt (1994): Does the history of psychology have a future Theory & Psychology   4, s. 1 - 18 17
Damasio, A.R. (1994): Descartes Error, Putnam Book 1994, s. XIII – XXI, 8 s. af 312 8
Engelsted, Niels (2018): General Psychology Walks Again Journal für Psychologie, Vol.26, ss.74-96 25
Fuglsang, Lars & Bitsch Olsen, Poul (red.) (2004): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Roskilde Universitetsforlag, Roskilde 2004. s. 7 – 26 (20 sider) af 594. 17
Fuglsang, Lars & Bitsch Olsen, Poul (red.) (2004): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Roskilde Universitetsforlag, Roskilde 2004. s. 7 – 26 (20 sider) af 594. 25
Hebb, D.O. (1976): Psykologi. Arnold Busck, s. 89 – 101 (21 sider) 20
Hoffmeyer J. (1983) Evolution & Sociobiologi. Scroll-Fischer (ed) Evolution, kultur & Samfund. ss. 26-48. Systime. (22 sider) 24
Hyldgaard, Kirsten (2018): Positivisme – en forudsætning. I Hyldgaard: Videnskabsteori Samfundslitteratur ss. 93 – 106 13 sider af 267 13
Kjørup, Søren (1999): Hermeneutikken. Kap. 13 I Kjørup: Menneskevidenskaberne. Roskilde Universitetsforlag   ss. 265 – 287 (21 s.) af 399. 22
Kragh, Helge (1999) : Videnskabens væsen. Fremad. København s. 31 – 51, (20 s.) af 237 18
Kuhn, T. S. (2013): Logic of Discovery or Psychology of Research. IN M. Curd, J. A. Cover, & C. Pincock (ed.), Philosophy of Science. The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company 2013., s. 13 – 19. 6 sider af 1424. 6
Kvale, Steiner (1990): Postmodern Psychology: : A Contradictio in Adjecto?.The humanistic Psychologist. ss. 35-54, 1990 19
Køppe, Simo (1998): Videnskabelige modeller. Semiotik, 14 1998 33-47 (14 s.) af 271 15
Køppe, Simo (2008). En moderat eklekticisme. Psyke & Logos, 29(1), 15-35. 14
Mammen, Jens. Findes der en særlig dansk psykologi? Afskedsforelæsning d. 7. november 2008. Psyke og Logos, 2009, 30, ss. 355-379 24
Naomi Oreskes and Erik M. Conway: The Collapse of Western Civilization. Columbia University Press 2014 s. xi-10 (10 sider) af 90. ISBN 978-0-231-16954-7 11
Popper, K. (2013):   The Problem of Induction. IN M. Curd, J. A. Cover, & C. Pincock (ed.), Philosophy of Science. The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company 2013., ss. 406 – 411. 5 sider af 1424. 5
Popper, K. (2013): Conjectures and Refutations. IN M. Curd, J. A. Cover, & C. Pincock (ed.), Philosophy of Science. The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company 2013. s. 3 – 11. 7 sider af 1424. 7
Ragans, Vanessa (2019): Ontologi. Anvendt Videnskabsteori Samfundslitteratur ss. 231 – 254 (23 s.) 26
Saussure, Ferdinand de (1916/1970): Lingvistikkens objekt. I P. Madsen (ed): Strukturalisme. En Antologi. Rhodos 1970 s. 21 – 49. 22
Slife, Brent D. & Richardson, Frank C. (2011): The Relativism of Social Constructionism, Journal of Constructivist Psychology, 24 (4) 333-339, (6 sider) 7
Schmidt, Lars-Henrik: Indledning (1983): SANDHED OG VIDEN. I Gosvig Olesen, S. (red.): Epistemologi: Tekster af Koyré, Bachelard, Canguilhem, Althusser, Regnault, Foucault, Desanti, Lacan. Rhodos, København. 1983. S. 9-20. 12 sider af 146. 10
Sonne-Ragans, Vanessa (2019): Subjektsyn. Anvendt videnskabsteori. Samfundslitteratur. s. 174 – 2004. (30 sider) af 278. 26
Sparre Wande, Rebecca, Hyldig Andrea Joe & Simo Køppe (2018): Samfundets sfære som arena. I David Budtz, Frederik Stjernfeldt, Finn Collin (red) Kampen om mennesket s. 279 – 306. København: Hans Reitzel. 22
Watson, John B. (1913): Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, ,20(2): 158 – 168 12
Total antal normalsider: 557