BA og BA-tilvalg Psykologiformidling

Efterår 2022

Litteratur (Gælder både for 5 og 7,5 ECTS)

Antal normalsider

Alrø, H. & Kristiansen, M. (2002): Kommunikation som opbygning af relationer og læringsrum. I: Psykologiske grundtemaer, Løw, O. & Svejgaard, E. KvaN. 171-190

18

Andersen, P. (2006): At undervise med stil. I: Læringens og tænkningens stil - en antologi om stilteorier. Peter Andersen (red.) Billesø & Baltzer. 157-173

16
Andersen, T. (2004): Grundbegreber og deres anvendelse i praksis. I: Reflekterende processer. Dansk Psykologisk Forlag. 29-54 20
Berthelsen, J., Schultz Jørgensen, P. og Smidt, E. (2006): Arbejdsformer. I: Lærerdilemmaer. Kroghs forlag. 17-28 10
Dahl, K. & Juhl, A.G. (2009) Den professionelle proceskonsulent, 211-­‐218 og 236-­‐241 11
Dall, M. & Hansen, S. (2001): Gå efter guldet. I: Slip anerkendelsen løs. Frydenlund. 11-23 12
Herskin, B. (2004) Undervisningspraksis -principper og metoder. Nyt Teknisk forlag. (hele bogen er obligatorisk pensum) 145
Hougaard-­‐Andersen, Birthe: Stemme og kropssprog i lærerrollen, 82-­‐95, Frydenlund, 2016 14
Hultengren, E. (1995): Hvad er jeg, når jeg ikke er psykolog? Om udviklingen af psykologilærerens fagidentitet I: Vi har psykologi. Damsager et. al., Munksgaard. 42-52 11

Kristensen, M. (1998): Professionelt nærvær. I: Personlig kommunikation og formidling. Alrø, Marianne (red.) Ålborg Universitetsforlag. 77-106

29

Laursen, Per Fibæk: Drop ambitionerne – og lav bedre undervisning, 81-­‐86 Hans Reitzels Forlag, 2015

5

Løgstrup, K.E. (2004): Urørlighedszonen. I: Om voksenundervisning. Jensen, C.N. (red.) Billesø & Baltzer. Kap 21

6

Madsen, B. (2002): Kommunikationstrekanten. I: Løw, O. & Svejgaard, E.: Psykologiske grundtemaer, KvaN. 152-170

19

Nørlem-Sørensen, H. & Marstal, H. (2005): Modstand som meningsfuld handling - en voksenpædagogisk udfordring. I Carsten Nejst Jensen (red.): Voksnes læringsrum. Billesø & Baltzer. 168-180

12

Raae, P.H. (1995): Når faget kommenterer undervisningen. I: Vi har psykologi. Damsager et. al. Munksgaard. 64-73

10

Rogers, Carl R (1969): Freedom to learn. Charles E. Merrill Publishing Company, Ohio, s.101-126 & 129-144 (kap. 4&5)

41

Danmarks Evalueringsinstitut (2003): Undervisningsevaluering – fem spørgsmål, fem råd, fem metoder. Danmarks Evalueringsinstitut

Gratis download på www.eva.dk 

10

Wahlgren, B. (2004): Læringsmiljø. I: Om voksenundervisning. Jensen, C.N. (red.) Billesø & Baltzer. Kap 31.

11
Total antal normalsider 400

Yderligere litteratur (Gælder kun 7,5 ECTS) Antal normalsider

Bütow, K. & Fabricius K. (2015) Styr(k) kommunikationen – med metakommunikative redskaber. Samfundslitteratur. Kap. 4 Præg kommunikationen s.65-84

ISBN: 978-87-593-2152-2

20

Danmarks Evalueringsinstitut (2019): Anvendelsesorienteret undervisning https://www.eva.dk/anvendelsesorientering

ISBN: 978-87-7182-263-2

16

Gardner, H. (2019) Intuitiv læring og skolelæring i: 15 aktuelle læringsteorier (red. Illeris, K.). Samfundslitteratur.

ISBN: 978-87-593-3136-1

12

Hyldgård, P. et al (2014) Find den gode historie i: Slip din viden løs – håndbog i faglig formidling. Forlaget Ajour & Videnskab.dk, Kap.3 s.29-39

ISBN: 978-87-92816-40-5

10

Koch, J.E. (2017) Virtuel læring i: Digital læring. Akademisk Forlag. Kap.8, s.111-130

ISBN: 978-87-500-5137-4

20

Nguyen, V.T. (2021): I Actually Like Teaching on Zoom, The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/02/15/opinion/zoom-video-school-teaching.html (08.04.2021)

3,5

Nielsen, E.S et al. (2016): Grafisk facilitering – når ord og billeder mødes. Dansk Psykologisk Forlag. Kap.2, s.39-61

ISBN: 978-87-7158-189-8

18,5
Total antal normalsider 100