Forskningsdesign og Videnskabsteori

Efterår 2022 - Forår 2023

Litteratur Antal normalsider
Bem, S. & Jong, H.: Sociology and Psychology of Science (2013). In: Philosophy of science for psychology. London: Sage ISBN 978-0-85702-979-9. S. 2 – 24. 18 NS 18
Creswell. J. W og Clark, V.L.. (2011) The nature of mixed methods research. IN Creswell og Clark: Designing and conducting mixed methods research. Thousands Oak: SAGE. ISBN 978-1-4129-7517-9, s. 1 – 18​ 18
de Vaus, D. (2001): Context of Design, s. 1-16 og Tools for research design, s. 17-33. In Research design in social research.  London: Sage.  32
Dyssegaard, P. S. (2016). P-værdier: Psykologiens grænseværdier til debat. Indput, No tredje (47. Årgang, marts 2016), 14-17. 5 NS  5
Edelman, Gerald M (1989): Consciousness and the Scientific Observer, 1-14. In The Remembered Present. Basic Books.  20
Flyvbjerg, B. (2010): Fem misforståelser om casestudiet. In Brinkmann & Tanggaard: Kvalitative metoder. København: Hans Reitzels forlag. 26
Forzano, L.-A. og Gravetter, F. (2017): The Experimental Research Strategy. In Research Methods for the Behavioral Sciences, 158-183. New York: Cengage.  39
Foucault, M. (1999 (1966)): Forord. In Ordene og tingene, s. 152-158. København: Spektrum.  9

Haraway, D.(1988): Situeret viden. Mindspace.

24
Hastrup, K. (1999): Humanistisk teori i praksis: subjekt og objekt. In Viljen til viden, s. 133-151. København: Gyldendal. 23
Johanson, L.-G. (2016): Philosophy of Science for Scientists, 106-121. Springer.  19
Kragh, H. og Pedersen S. (1981): Nogle ontologiske begreber & Naturlige klasser. In Naturvidenskabsteori. 15
Køppe, S. (2015): Data og metode i humaniora. In Kampen om disciplinerne. København: Hans Reitzels forlag 2015. 22
Køppe, S. (1991): Matematikkens uberegnelighed. In Virkelighedens niveauer, s. 392-410. København: Gyldendal.  20
Latour, B. (1996): Om aktør-netværksteori: Nogle få afklaringer og mere end nogle få forviklinger” i Philosophia: Tidskrift for filosofi.  18
Merleau-Ponty, M. (1962): Phenomenology of Perception, s. 3-25. London: Routledge.  24
Olsen, J. & Gjerding, A. (2017) Abduktion. (Ikke udgivet). 8 NS. 8

Pedersen, L.A. (2014): Videnssociologien IN Esmark, A. m.fl. (red) Socialkonstruktivistiske analysestrategier. Samfundslitteratur. 

23
Pultz, S. (2018): Jeg vil ikke i fængsel. Tidsskrift for Professionsstudier 14 (27), 78-90.  10
Ragans, V. (2012): Eklekticisme. In Anvendt videnskabsteori, s. 33-46. Samfundslitteratur.  13
Rasmussen, L.T., Remvig, K. og Wien, Charlotte (2017): Litteratur og informationssøgning til opgaven, s. 145 – 170. In Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på de videregående uddannelser. Kbh.: Samfundslitteratur  22
Roald, T. og Køppe S. (2008): Generalisering i kvalitative metoder. Psyke & Logos 29 (1), s. 86-99 14

Rzewski, G. og Skobelev, P. (2014): What is Complexity? In Managing Complexity, s. 1-23. New York: MIT Press.

30

Supplerende tekst

30
Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2015): Kvalitet i kvalitative metoder. In Kvalitative metoder, s. 489-500. København: Hans Reitzels forlag.  12
Total antal normalsider 494