Pensumlister for Bachelorstudiet Efterår 2022

Forventes klar medio juni

1. semester -2021 studieordningen

2. semester -2021 studieordningen

3. semester - 2021 studieordningen

4. semester  - 2011 studieordningen

5. semester - 2011 studieordningen

6. semester  - 2011 studieordningen

  • Fagelement nr. 17 Bachelorprojekt - Kun selvvalgt litteratur

Valgfag - Fagelement nr. 14 & 15 2011-ordningen/Fagelement nr. 17 & 18 2021-ordningen