Fagelement nr. 2 Introduktion til psykologi og Videnskabsteori  2021-ordning

Efterår 2021 - Forår 2022

Brinkmann, S. (2009). Hvad er psyken?: Almenpsykologiske og forskningsmetodologiske perspektiver. Professor tiltrædelsesforelæsning ved Institut for Kommunikation, AAU, Danmark.​

Litteratur Antal normalsider

Ahmed, S. (2004): Affective Economies. Social Text, 79 (Volume 22, Number 2), Summer 2004, pp. 117-139

24
Andersen, Hanne, Emmeche, Claus, Norup, Michael & Sandøe, Peter: Videnskabsteori for de biologiske fag. Forlaget Biofolia, København 2006. s.165-177 (13 sider) af  284. 22

Andreas Bech-Holm (1999): Ideologiske statsapparater. IN Louis Althusser. København, Djøf forlag. Ss 55 - 63. ISBN 978875744333098.  170 (8).

12
Brinkmann, S. (2009). Hvad er psyken?: Almenpsykologiske og forskningsmetodologiske perspektiver. Professor tiltrædelsesforelæsning ved Institut for Kommunikation, AAU, Danmark. 21
Bunge, Mario (1980= The mind body problem. Pergamon, New York 1980. s. 1-31 (32 sider)) af 250. 32
Christensen, Gerd (2002): Psykologiens videnskabsteori, Roskilde Universitetsforlag 2002, ss. 139 - 157 (18 sider) af 242. 18
Danziger, Kurt (1994): Does the history of psychology have a future Theory & Psychology 4, s. 1 - 18 17

Damasio, A.R. (1994): Descartes Error, Putnam Book 1994, s. XIII – XXI, 8 s. af 312

8

Niels Engelsted, Niels: Lehmann Tours Official. Ppt

http://engelsted.net/Lehmann/LehmannToursOfficial.ppt

20

Foucault, M. (2004): Introduktion- pp. 15 - 25. I Brugen af nydelserne. Det lille forlag.

9
From, F., Moustgaard, I.K. Frimuth,A., Willanger, R. (1980): Psykologi. In P.J. Jensen (ed): Københavns Universitet 1479 – 1979 BD. X. København G.E.C. Gads Forlag Del 1. Ss. 133 – 182 60
From, F., Moustgaard, I.K. Frimuth, A., Willanger, R. (1980): Psykologi. In P.J. Jensen (ed): Københavns Universitet 1479 – 1979 BD. X. Del 2. København G.E.C. Gads Forlag. Del 2. Ss. 183 – 226. 65
Fuglsang, Lars & Bitsch Olsen, Poul (red.) (2004): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Roskilde Universitetsforlag, Roskilde 2004. s. 7 – 26 (20 sider) af 594. 25

Gergen, K.: Psychological science in a postmodern context. American Psychologist 56:10, 803-13. (11 s.)

11
Gross, R. (2018): Prople as information processing : Cognitive Psychology. In Psychology in historical context.London: Routledge Ss 157 -181. ISBN 978-1-138-68385-6 363 (23) 37

Hebb, D.O. (1976): Psykologi. Arnold Busck, s. 89 – 101 (21 sider)

20
Hoffmeyer J. (1983) Evolution & Sociobiologi. Scroll-Fischer (ed) Evolution, kultur & Samfund. ss. 26-48. Systime. (22 sider) 14
Hyldgaard, Kirsten (2018): Positivisme – en forudsætning. I Hyldgaard: Videnskabsteori Samfundslitteratur ss. 93 – 106 13 sider af 267 13

Instruktor hold: Studieteknik. Pædagogisk center. Det samfundsvidenskabelige fakultet: https://www.e-pages.dk/ku/1163/).    

60
Kuhn, T. S. (2013): Logic of Discovery or Psychology of Research. IN M. Curd, J. A. Cover, & C. Pincock (ed.), Philosophy of Science. The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company 2013., s. 13 – 19. 6 sider af 1424. 6

Kvale, Steiner (1990): Postmodern Psychology: A Contradictio in Adjecto? The humanistic Psychologist. ss. 35-54, 1990

9
Køppe, Simo (1998): Videnskabelige modeller. Semiotik, 14 1998 33-47 (14 s.) af 271 15

Køppe, Simo (2008). En moderat eklekticisme. Psyke & Logos, 29(1), 15-35.

14
Naomi Oreskes and Erik M. Conway: The Collapse of Western Civilization. Columbia University Press 2014 s. xi-10 (10 sider) af 90. ISBN 978-0-231-16954-7 11
Pahuus, Mogens (2014): Hermeneutik. IN Collin, F. & Køppe, S. (ed) Humanistisk videnskabsteori. København, Lindhardt og Ringhof. Ss 223 – 265. ISBN 97887-1134852-9. 633 (42) 53
Popper, K. (2013): The Problem of Induction. IN M. Curd, J. A. Cover, & C. Pincock (ed.), Philosophy of Science. The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company 2013., ss. 406 – 411. 5 sider af 1424. 5
Popper, K. (2013): Conjectures and Refutations. IN M. Curd, J. A. Cover, & C. Pincock (ed.), Philosophy of Science. The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company 2013. s. 3 – 11. 7 sider af 1424. 7
Saussure, Ferdinand de (1916/1970): Lingvistikkens objekt. I P. Madsen (ed): Strukturalisme. En Antologi. Rhodos 1970 s. 21 – 49. 22
Slife, Brent D. & Richardson, Frank C. (2011): The Relativism of Social Constructionism, Journal of Constructivist Psychology, 24 (4) 333-339, (6 sider) 7

Rønn, Carsten (2006): Almen videnskabsteori. Kap. 4 – 5 Viden og epistemologi, Viden og ontologi. København Alinea, ss.83 – 120. ISBN 978-87-23-01626-3

42
Sonne-Ragans, Vanessa (2019): Subjektsyn. Anvendt videnskabsteori. Samfundslitteratur. s. 174 – 2004. (30 sider) af 278. 26
Sparre Wande, Rebecca, Hyldig Andrea Joe & Simo Køppe (2018): Samfundets sfære som arena. I David Budtz, Frederik Stjernfeldt, Finn Collin (red) Kampen om mennesket s. 279 – 306. København: Hans Reitzel, 22

Total antal normalsider

737