PsykRådet

Alle fag på Købehavns Universitet har et fagråd – og på psykologi hedder vi Psykrådet. Fagrådet er et åbent forum for alle studerende indskrevet på psykologi og fungerer som de studerendes talerør til Institut for psykologi - alle studerende har mulighed for igennem fagrådet at få direkte indflydelse på hvordan deres studie skal indrettes.

I Psykrådet arbejder vi for et bedre studie, både på psykologi og på resten af universitet. For at opnå dette sidder der studenterrepræsentanter fra Psykrådet i Studienævnet på Institut for psykologi, i Akademisk råd på det samfundsvidenskabelige fakultet, i SAMF-rådet og Studenterrådet der organiserer studerende på tværs af alle fakulteter og fag. Alle psykologistuderende kan stille op til de forskellige udvalg og dermed få indflydelse på, hvordan studiet formes både fagligt og socialt.

To gange om måneden mødes vi og diskuterer små og store sager der vedrører din hverdag. Det kan eksempelvis være undervisningskvalitet, faglige/sociale arrangementer, mere feedback på skriftlige opgaver og eksaminer, pensumkritik, trivsel og en masse andet. Dagsordenen for møderne fastsættes af Psykrådets forpersonskab, der vælges på vores årlige generalforsamling i oktober. Læs Psykrådets vedtægter her.

Ved henvendelse til Psykrådet kontakt det nuværende forretningsudvalg på mail: psykraadetvedku@gmail.com eller send en besked på vores facebookside https://www.facebook.com/Psykraadet/.

Det nuværende forretningsudvalg:

  • Forperson: Amanda Nicholas Nielsen
  • Næstforperson: Christian Styrbæk Kensmark
  • Kasserer: Lise Hagen

Så brænder du for at sikre det bedst mulige studiemiljø på psykologi? Har du lyst til at få indflydelse på beslutningsprocesser vedr. dit studie og har du lyst til at være en del af et unikt fællesskab på tværs af årgange? Så er Psykrådet helt sikkert noget for dig.

Information om arrangementer afholdt af Psykrådet vil også fremgå af begivenheder på vores facebookside.

Studenterrådet

Studenterrådet er en interesseorganisation, der samler alle universitets studerende og udgør de studerendes stemme overfor ledelsen og politikerne. Studenterrådets består af over 60 fagråd, herunder Psykrådet, og 6 fakultetsråd (HUM, SUND, SAMF, SCIENCE, Juridisk og teologisk råd.) Studenterrådet organiserer de studerende tværs af for at skabe et bedre universitet og en bedre hverdag for de studerende.

Klik her for at se organisationsdiagram over Københavns Universitet.

Råd og udvalg på Institut for Psykologi

Studienævnet (SN)

Består af studieleder for institut for psykologi, tre undervisere samt fire studerende. De studerende vælges via universitetsvalget for et år ad gangen. I studienævnet arbejdes der med selve psykologiuddannelsen herunder udarbejdelse og revision af studieordningerne, opfølgning på evalueringer, nye tiltag m.m. De valgte studenterrepræsentanter repræsenterer de studerende gennem Psykrådet, hvilket betyder, at studienævnets arbejde diskuteres på Psykrådsmøderne, hvor repræsentanterne får mandat med videre til møderne, for at sikre at de bringer de studerendes holdningerne videre. Studienævnet er desuden det eneste organ, hvor de studerende har reel beslutningsmagt.

De nusiddende studerende i Studienævnet: Amanda Frees, Lasse Pedersen, Christian Styrbæk og Amanda Nicholas Nielsen.

Råd og udvalg på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Akademisk Råd

Akademisk råd har til opgave at rådgive dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning, uddannelse og planer for vidensudveksling; at indstille til bedømmelsesudvalg; og at tildele ph.d.-grader, doktorgrader og priser. Akademisk Råd har dekanen som formand. Rådet består derudover af seks medlemmer blandt det videnskabelige personale efter faglig repræsentationsopdeling på fakultetets seks institutter (inkl. Nordisk Institut for Asien Studier) samt tre studerende. Herudover vælges tre medlemmer blandt det teknisk-administrative personale som observatører. De tre studenterrepræsentanter vælges for et år ad gangen gennem universitetsvalget og repræsenterer alle fagene på det samfundsvidenskabelige fakultet.

SAMF-Rådet

Er en sammenslutning af fagrådene på samfundsvidenskabeligt fakultet. Rådet står for fakultetskontakten og det er herfra repræsentanterne fra Akademisk Råd får deres mandat. Møderne er åbne for alle og fungerer lige som Psykrådsmøderne, bare på fakultetsplan.

Dekanens dialogforum

Formålet med Studenterdialogforum er at skabe en dialog mellem Dekanen og de studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet omkring uddannelsespolitiske spørgsmål og studiemiljø. Medlemmer af forummet består af de tre studenterrepræsentanter fra Akademisk Råd og to yderligere medlemmer; én person fra hvert af de to fag, der ikke har en repræsentant i Akademisk Råd. Endvidere har Kuppeludvalget en repræsentant for at sikre en koordination til Kuppeludvalget og for at sikre en gensidig orientering mellem Kuppeludvalget og fakultetet. Folkesundhed har også en repræsentant, da særligt diskussioner om studiemiljø på CSS er relevante for folkesundhedsvidenskab.