Instituttets historie

Alfred Lehmann

Alfred Lehmann

Institut for Psykologi blev dannet i 1999 ved en fusion af Psykologisk Laboratorium, grundlagt af Alfred Lehmann i 1886 under navnet Det Psychofysiske Laboratorium og Institut for Klinisk Psykologi, grundlagt af professor Lise Østergaard i 1968. Instituttet er blandt de ældste psykologiske universitetsinstitutter i verden.

Det Psychofysiske Laboratorium blev i 1903 overtaget af Københavns Universitet og flyttede i 1916 fra Metropolitanskolens kælder til den nyopførte bygning i Studiegården.

Universitetets Børnepsykologiske Klinik blev oprettet i 1950 med støtte fra Rockefeller Foundation. Klinikkens oprindelige formål var postgraduat uddannelse og forskning inden for børneområdet, men med oprettelsen af det første professorat i klinisk psykologi i 1968, der blev varetaget af dr.phil. Lise Østergaard, fik faget klinisk psykologi en selvstændig

Lise Østergaard

Lise Østergaard

placering i kandidatuddannelsen og et selvstændigt institut: Institut for Klinisk Psykologi, med en forskningsafdeling, en afdeling for unge og voksne, samt en børneafdeling hvori indgik den Børnepsykologiske Klinik.

I april 1975 blev de efterhånden meget spredte afdelinger på Psykologisk Laboratorium og Institut for Klinisk psykologi samlet dør om dør i det nye kompleks på Amager.

I 2005 rykkede instituttet fra Søndre Campus komplekset på Amager til en række forskellige adresser på City Campus og blev i 2009 samlet på adressen Øster Farimagsgade 2A med tilhørende annekser på den anden side af gaden på CSS.

I anledning af 100-året for Laboratoriets grundlæggelse blev der af Bjarne Sode Funch udarbejdet en bog om Alfred Lehmann og hans eksperimentelle arbejde. Klik på Alfred Lehmanns Psykofysiske Laboratorium her nedenfor for at læse mere! 

I anledning af Københavns Universitets 500 års jubilæum i 1979 blev der af psykologerne Franz From, Ib Kr. Moustgaard, Arne Friemuth Petersen og Rolf Willanger skrevet en beretning om faget psykologi på Københavns Universitet og fagets historie og udvikling her på stedet. Beretningen indgår i KUs jubilæumsskrift udgivet i 1980. Klik på det grønne billede for at læse mere!

Alfred Lehmanns Psykofysiske Laboratorium
Københavns Universitet 1479 - 1979. Udgivet af KU ved 500 års jubilæet

Lehmann Tours, en lille historisk introduktion til faget og Instituttet udarbejdet af Niels Engelsted.