7. februar 2020

Lektor Tine Nielsen reviewer i evalueringen af de nationale test

Nationale tests

Lektor ved Institut for Psykologi Tine Nielsen har været en del af den gruppe, der har reviewet den statistiske og psykometriske dokumentation i evalueringen af de nationale tests i folkeskolen.

En væsentlig del af evalueringen af de nationale tests i folkeskolen har været evalueringen af testenes målingsmæssige egenskaber. Forskere fra DPU og KU har tidligere fremsat kritik af de nationale tests i forhold til måleusikkerhed, valget af opgaver i den adaptive test og om sværhedsgraderne var stabile over tid. Netop disse forhold og en række andre har været genstand for opmærksomhed i den netop offentliggjorte evaluering, som viser, at der er problemer med de nationale tests. Tine Nielsen, lektor i psykologisk testning og psykometri, har bidraget som faglig reviewer af den psykometriske og statistiske dokumentation udarbejdet af Styrelsen for IT og Læring (STIL) – evalueringens delrapport 1 indeholder VIVES sammendrag samt en række uddrag af reviewernes rapporter.

Læs den fulde rapport, alle delrapporter samt STIL's materiale (sidstnævnte ligger nederst på siden).

Den skolepolitiske debat kan følges i de fleste af aviser og nyhedsmedier. Læs fx DR's seneste artikel om nationale tests og følg med på folkeskolen.dk, hvor der er mange forskellige indlæg i sagen.

Læs også institutnyhed fra den 4. april 2019: Lektor Tine Nielsen bedømmer rapport om test i folkeskolen.