27. juli 2020

Tilbud om samtalebehandling i Universitetsklinikken ved Institut for Psykologi

Annonce

Studenterklinikken ved Institut for Psykologi tilbyder ugentlige samtaler med psykologistuderende i op til tre måneder i efteråret 2020. Se om tilbuddet er noget for dig her.

Institut for Psykologis studenterklinik tilbyder samtaleforløb i op til tre måneder fra 1. september til cirka 15. december 2020. Samtalerne foregår med en psykologistuderende der er på sidste del af studiet, og som bliver vejledt af en uddannet psykolog. Tilbuddet er rettet mod individuel behandling til personer over 18 år med lettere psykologiske problemer (fx humør, kriser, tab/sorg), og behandlingen er gratis.       

Samtalerne finder sted én gang ugentligt i ca. 50 minutter i tidsrummet kl. 9 til 16.00 på Institut for Psykologi, Øster Farimagsgade 2A, 1353 Kbh. K.  Samtalerne optages på video til brug for studenterterapeutens træning, ligesom der føres journal. Materialet håndteres og opbevares fortroligt og efter gældende etiske regler. Det samme er gældende for de oplysninger, som du sender til os, fx mailkorrespondance mv.

Hvis du er interesseret, så er du velkommen til at kontakte lektor Jan Nielsen på jan.nielsen@psy.ku.dk. Hvis tilbuddet skønnes relevant for dig, vil du blive indkaldt til en forsamtale med en studenterterapeut og dennes vejleder i starten af september og på baggrund af forsamtalen træffes beslutningen om et samtaleforløb. Hvis ikke vores tilbud skønnes relevant for dig, vil vi prøve at foreslå nogle andre muligheder. Da der kun er et begrænset antal pladser, er det muligt, at vi ikke kan imødekomme alle der henvender sig.

Jan Nielsen holder ferie fra 4. juli til og med 2. august 2020. Hvis du henvender dig i denne periode, kontakter han dig i starten af august (uge 32).