17. september 2019

Hjernerystelser og forsikringssager

Hana Malá Rytter

I DR1s programserie Kontant var lektor Hana Malá Rytter den 11. septemeber med til at sætte opmærksomhed på de negative følger af en hjernerystelse. Programmet med titlen "Vi blev svigtet af forsikringen" undersøgte speciallægeerklæringer og deres afgørelse i forhold til om en person tilkendes en erstatning efter en ulykke. I programmet optrådte flere personer, der alle har oplevet en væsentlig ændring efter en ulykke, og derfor i varierende grad ikke har kunnet fortsætte deres liv som før ulykken. 

Hana Malá Rytter beskriver i programmet de typiske følger og symptomer efter en hjernerystelse, da der ikke findes en objektiv bedømmelse af, om en person har haft en hjernerystelse eller ej. Det er derfor op til den enkelte speciallæge at vurdere, om personen udviser symptomer på en hjernerystelse. Hana Malá Rytter beskriver hvordan mange personer, oplever en høj grad af smerte og en hovedpine. Derudover vil deres energiniveau oftest også være påvirket, i en sådan grad, at både fysiske aktiviter, men også mentalt krævende aktiviter besværliggøres. Nogle oplever også, at deres humør og selvopfattelse ændrer sig efter en hjernerystelse, som følge af de konsekvenser en hjernerystelse kan medføre. 

Klik her for at se programmet "Vi blev svigtet af forsikringen", der belyser debatten om speciallægeerklæringer og udbetaling af erstatning i sager, hvor hjernerystelse har haft indgribende konsekvenser i flere menneskers liv og dagligdag.