1. marts 2019

Til de studerende på Institut for Psykologi

SEMESTERSTART

Institutleder Søren Kyllingsbæk og studieleder Torben Bechmann ønsker de studerende velkommen tilbage til forårssemesteret 2019 på Institut for Psykologi. De informerer blandt andet om, at Studienævnet, ansatte på instituttet og ledelsen har igangsat et samarbejde med formål at skabe balance mellem ressourcer og undervisningstilbud.

Kære Psykologistuderende

Velkommen til forårssemesteret 2019!

Vi håber, at I har haft en god juleferie og er kommet godt igennem eksaminerne. Vi glæder os til at tage hul på et nyt semester med undervisning og forskning sammen med jer. Vi vil gerne fortælle lidt om, hvad der er sket på instituttet siden slutningen af efterårssemesteret:
Mathias Gondan er kommet tilbage fra at have været på orlov som professor på University of Vienna i 2 år og Kyoko Murakami er stopper som lektor med udgangen af februar og flytter tilbage til England. Endvidere er Thomas Morton fra University of Exeter blevet ansat som ny lektor i socialpsykologi. Thomas arbejder med mange forskellige områder: social identitet, intra-gruppe processer, politisk adfærd, køn, diskrimination og stigmatisering samt klimaforskning. Thomas er lige startet på instituttet d. 1/2 men vil først for alvor begynde at deltage i undervisningen i efterårssemesteret. Vi vil ydermere snart slå endnu en stilling som adjunkt eller lektor i socialpsykologi og på den måde styrke fagområdet, som har været et af de mest nødlidende på instituttet.

Vi har også udfordringer, som vi sammen med jer skal løse: Instituttet har igennem de sidste år haft større og større vanskeligheder med at dække undervisningen pga. 2% besparelserne på vores indtægter, fx fra STÅ (i.e. indtægterne når I tager eksaminer). Det har resulteret i, at vi har svært ved at dække undervisningen med faste medarbejdere i det omfang, som vi ønsker.

Alle medarbejdere, studerende fra Studienævnet og ledelsen har derfor igangsat et samarbejde om at få en bedre balance mellem vores ressourcer og vores undervisningstilbud. Vi har lige haft institutseminar d. 30. januar, hvor vi startede arbejdet. Vi havde som noget nyt også studerende med på seminaret – tak for at I tog jer tid til at være med til det!

 Vi vil i det videre forløb dels arbejde sammen med jeres repræsentanter i bl.a. Studienævnet, men vil også inddrage jer direkte. Konkret vil vi invitere til et antal “Torsdagsmøder” for alle på instituttet, dvs. alle ansatte og studerende. Møderne vil ligge om eftermiddagen, hvor vi vil diskutere forslag til ændringer af uddannelsen og slutter af med at drikke en øl/sodavand sammen. Vi håber meget, at så mange af jer som muligt vil komme med til Torsdagsmøderne!

Bedste hilsner
Torben (studieleder) og Søren (institutleder)