5. marts 2018

Psykologistuderende tildeles pris for bacheloropgave

Psykologi-Bachelor tildeles pris for bacheloropgave

Psykologistuderende Ida Sophie Friderichsen tildeles Selskab for Surveyforsknings pris for hendes bacheloropgave m titlen ”Student loneliness: an empirical investigation and construct validity study”.

Blandt de mange indgivne bacheloropgaver af meget høj kvalitet, som hver især addresserede surveyproblematikker, har selskabet priskomite, der bestod af forskere fra universiteter og sektorforskningsinstitutioner, udvalgt Idas opgave med ordene ”Tildelingen af prisen til dig sker på baggrund af en spændende og velskrevet opgave som giver et væsentligt forskningsbidrag til surveyforskningen”.

In English

Psychology-Bachelor is awarded prize for Bachelor thesis

Psychology student Ida Sophie Friderichsen is awarded the Danish Society for Survey Research’s prize for her Bachelor thesis titled ”Student loneliness: an empirical investigation and construct validity study”.

Among the many high quality Bachelor theses, each addressing survey issues, received, the society prize committee consisting of university and other researchers has chosen Ida’s thesis with the words ”The prize is awarded to you on the basis of an interesting and well-written thesis, which provides a significant research contribution to the field of survey research”.