30. maj 2018

Kamilla Miskowiak modtager Erhoff Fondens Talentpris 2018

Professor Kamilla Woznica Miskowiak modtager forskningspris

Professor Kamilla Woznica Miskowiak, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og Psykiatrisk Center på Rigshospitalet er modtager af Erhoff Fondens Talentpris på kr. 50,000.

Professor Miskowiak modtager prisen blandt andet for sine undersøgelser af, hvordan et dopingmiddel, som er kendt for at være blevet misbrugt i Tour de France, hormonet EPO (erythropoietin), tilsyneladende påvirker vores kognitive evner, som at lære at problemløse og at huske.

Professor Kamilla Miskowiak modtager Erhoffs Talentpris 2018I en alder af 37 år har Kamilla Miskowiak nået at erhverve sig en PhD-grad, en Dr. Med.-grad og et professorat i neuropsykiatri på Københavns Universitet. Prismodtageren har en videnskabelig produktion på omkring 80 forskningsartikler, blandt andet centreret om hormonet EPO (erythropoietin) – som ellers er bedst kendt som dopingmiddel i Tour de France.

Kamilla Woznica Miskowiak arbejder med studier af EPO’s effekt på rotters indlæringsevne, effekten på raske forsøgspersoners hjerneaktivitet under neuropsykologisk testning, og til sidst effekten på kognitive funktioner og hjerneaktivitet hos patienter med forskellige psykiske sygdomme.

Patientforsøgene har vist en lovende positiv virkning af EPO på kognitive vanskeligheder på tværs af psykiske lidelser.

Professor Miskowiak er tidligere blevet anerkendt for sin forskning med talentpriser fra blandt andet Lundbeck Fonden og Forskningsrådet.

Erhoff Prisen blevoverrakt ved en ceremoni i Carlsberg Akademiet fredag den 18. maj 2018.

Kamilla Miskowiak udtaler om modtagelsen af prisen:

"Prisen er en stor anerkendelse af min og min gruppes forskning i hjernemæssige og psykologiske mekanismer ved depression og bipolar sygdom og i ny behandling for hukommelses- og koncentrationsbesvær ved disse psykiske lidelser. 

Professor Kamilla Wozniak Miskowiak

"Prisen er en stor anerkendelse af min og min gruppes forskning i hjernemæssige og psykologiske mekanismer ved depression og bipolar sygdom og i ny behandling for hukommelses- og koncentrationsbesvær ved disse psykiske lidelser. Det er også personligt en stor motivation for mig at modtage denne talentpris, ikke mindst fordi jeg er min egen største kritiker. Derudover er prisen en stor hjælp for mit fremtidige arbejde med at skaffe fondsmidler til min forskning, da den er en blåstempling og anerkendelse af mine bidrag til det sundhedsvidenskabelige forskningsfelt.

Jeg er særligt stolt, fordi jeg faktisk er den første kvinde, der får Erhoff Fondens talentpris til forskere under 40 år. Ligesom Professor Ulla Wewer (Dekan på Sundhedsfaglig Fakultet, Københavns Universitet Red.) er den første kvinde, der modtager Erhoff Prisen. Det ser jeg som et klart signal til kvindelige forskere – og jeg håber, at det vil inspirere unge talentfulde kvinder, som arbejder med udredning eller behandling af sygdomme, til at turde forfølge forskervejen."

Information om Erhoffs Familiefond:

Læs mere om Thor O.A. Erhoffs Familiefond her.