7. august 2017

Stor bevilling til iLEAD

Lektor Ann-Louise Holten, Institut for Psykologi, har sammen med en interdisciplinær projektgruppe fået en bevilling på kr. 7,05 millioner til deres fælles forskningsprojekt ”iLEAD”. Bevillingen er ydet af Industriens Fond. I projektgruppen indgår professor og projektleder Niels Westergård-Nielsen, CBS; centerleder Jette Poulsen Jørgensen, CBS; professor Lotte Bøgh Andersen, AU; professor MSO Tina Blegind Jensen, CBS og lektor Mari-Klara Stein, CBS. Projektet samler således psykologi, økonomi, statskundskab og digital viden i et.

Projektet har til formål at tilvejebringe viden om, hvordan nye typer af ledelsesudfordringer håndteres af fremtidens ledere, og at eksperimentere med effekten af nye typer digitale ledelsesunderstøttende forløb.

Omdrejningspunktet er et digitalt ledelsesudviklingsværktøj, en app, som skal understøtte ledere i små og mellemstore virksomhedere i at udvikle deres ledelse. App’en vil udgøre et særligt potentiale i forhold til at styrke ledelsespraksis og -kapabilitet for ledere i disse virksomheder, der ellers i mange tilfælde vil have svært ved at afsætte tid og ressourcer.

App’en vil indeholde forskellige aktiviteter og give info til lederne, som hjælper dem til at tage stilling til deres adfærd og udfordringer. Lederne vil dermed blive motiveret til at reflektere over deres egen praksis og udvikling. Den digitale tilgang er således en fornyelse af måden, hvorpå man arbejder med ledelsesudvikling.

Projektet vil bidrage med ny viden om, hvilken ledelsespraksis, der er nødvendig for ledere at mestre, for at kunne lede succesfuldt i en digital og global kontekst. Den første opgave bliver at kortlægge nye ledelsesmæssige udfordringer i en mere digital og globaliseret hverdag. Med afsæt i de udfordringer udvikler forskningsteamet i næste fase app-kurset, som skal testes på lederne.

Læs mere om projektet på:

Konference om Nye Ledelsesprincipper

Industriens Fond afholder Konference om Nye Ledelsesprincipper den 29. august fra kl. 9-12 i København.

Læs mere og tilmeld dig via denne hjemmeside: