3. april 2017

Psykologer på afveje af Professor emeritus Rolf Kuschel

Ny bog

Professor emeritus Rolf Kuschel har udgivet bogen "Psykologer på afveje".

Bogforside af bogen: Psykologer på afvejeProfessor emeritus Rolf Kuschel har skrevet bogen "Psykologer på afveje".

Bogen beskæftiger sig med videnskabelig uredelighed inden for det psykologiske fagområde. I en grundig analyse dokumenterer Rolf Kuschel, at en række klassiske empiriske undersøgelser er baseret på datafabrikation, -manipulation og plagiering. Det drejer sig bl.a. om Sigmund Freuds berømte analyser af Dora og Ulvemanden, Alfred Kinseys undersøgelse af mænds og kvinders seksuelle adfærd og Vance Packards påstand om, at vi bliver påvirket af ubevidste stumuli.

Videnskabelig uredelighed findes ikke kun blandt fagområdets koryfæer. Der er i de senere årtier sket en markant stigning i afsløringer af snyd blandt psykologer såvel i Tyskland, Holland, Danmark og USA. Efter en grundig gennemgang af disse eksperimenter diskuteres de forhold, der fremmer uærlighed blandt nogle af psykologiens forskere.

Bogen dokumenterer nødvendigheden af at forholde sig kritisk til den videnskabelige forskning. Det gælder ikke mindst de undersøgelser, hvis resultater ser for fine ud til at være sande. Bogens udgangspunkt er, at kritik er nødvendig, hvis tillid til et fagområde skal opretholdes.

Bogen er udgivet på forlaget Frydenlund.