6. november 2017

Nye lektorer ved Institut for Psykologi

Tone Roald og Anders Petersen er pr. 1. oktober 2017 tiltrådt som lektorer på Institut for Psykologi, KU.

Tone Roald blev cand.psych. i 2004 fra Københavns Universitet og har siden 2005 været ansat på instituttet. I perioden 2006-09 tog hun sin PhD-grad i psykologi under overskriften ”The subject of Aestetics”. Tone forsker primært i æstetisk erfaring, Maurice Merleau-Pontys psykologi og fænomenologiske principper i udviklingspsykologien og underviser sideløbende hermed på psykologiuddannelsen. Tone modtog i 2016 en Sapere Aude Forskningsleder bevilling fra Det Frie Forskningsråd på kr. 7.053.520 til sit forskningsprojekt ”Aesthetic experience and the pre-relective self. An investigation in phenomenological psychology”. Læs mere om Tone Roald på hendes profilside.

Anders Petersen har en kandidatgrad fra Københavns Universitet i datalogi og har efterfølgende taget en PhD-grad i psykologi med titlen ”Modeling temporal visual attention”. Anders har været ansat på Institut for Psykologi siden 2006, og forsker i visuel opmærksomhed og hukommelse, matematisk modellering samt eye tracking, pupillometri og EEG. Anders underviser i statistik og kognitionspsykologi på psykologiuddannelsen og koordinerer derudover undervisningen i statistik. Læs mere om Anders Petersen på hans profilside