26. oktober 2017

Ledelse i offentlige og private organisationer

Forside af bogen: Ledelse i offentlige og private organisationerLedelse er et centralt fokusområde i offentlige og private organisationer. Et markant eksempel er nedsættelsen af Ledelseskommissionen, hvis arbejde skal styrke ledelsesarbejdet i den offentlige sektor og i sidste ende skabe en bedre offentlig service.

Men spørgsmålet er, hvilke potentialer ledelsesindsatsen mere præcist rummer. Ledelse i offentlige og private organisationer giver en nøgtern inføring i ledelsesarbejdet med fokus på, hvad vi ved om området, og hvad der virker. Der ses på betydningen af ledelsesteræning, motivation, ledelse gennem værdier, medarbejdertrivsel og målstyret ledelse.

Bogen bygger på solide empiriske undersøgelser af området og er skrevet af et forfatterhold, der går på tværs af statskundskab, økomomi, psykologi og management. Den tværfaglige tilgang giver anledning til en eneståelden indsigt i et område, som fylder meget på den offntlige dagsorden, men hvis reelle betydning hidtil har været usikker.

Ønsker du mere info om bogen, så kontakt gerne lektor Ann-Louise Holten fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Bogen udkommer på Hans Reitzels Forlag.