19. maj 2017

Helmer Bøving Larsen går på pension

Mange tak til Helmer Bøving Larsen

Lektor Helmer Bøving Larsen har været ansat på Københavns Universitet i 24 år og forlader nu sin stilling som forsker og underviser på Institut for Psykologi for at gå på pension. Instituttet takker Helmer for hans fantastiske indsats for instituttet, for de studerende og for forskningen, særligt indenfor den kliniske børnepsykologi.

Helmer har undervejs blandt andet beklædt posterne som viceinstitutleder og PhD-programleder. Helmer ønsker ikke at der afholdes en afskedsreception, men i stedet afholdes en afskedsfrokost i Helmers forskningsgruppe. Kære Helmer, Instituttet ønsker dig alt godt fremover.