02. august 2017

Forskningsprojekt søger deltagere ml. 8-12 år

Et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt søger raske deltagere fra 8 (eller som fylder 8 år i løbet af efteråret 2017) til og med 12 år. Der er mulighed for deltagelse i sommeren og efteråret 2017.                    
I et samarbejde mellem forskningsenheden på Bispebjerg Hospital og Institut for Psykologi v. Københavns Universitet er vi i gang med en undersøgelse af børn med ADHD. Vi undersøger, hvordan børnenes opmærksomhedsfunktioner fungerer før opstart af behandling, og hvordan disse funktioner udvikler sig i forbindelse med behandling af ADHD. Endvidere undersøges i blod- og spytprøver to biologiske faktorer, som synes at være ændret hos en gruppe børn med ADHD. Disse undersøgelser foretages ligeledes før og efter 12 ugers behandling. I forbindelse med blodprøven kan barnet få lokalbedøvende creme, så stikket ikke mærkes.

Vi henvender os til jer, fordi vi gerne vil sammenligne børn med ADHD med børn uden denne diagnose, og herved lære mere om, hvilke forskelle der er mellem børn med og uden ADHD. Vi foretager undersøgelserne med 12 ugers mellemrum.                            
Projektets overordnede mål er at bidrage til at forbedre fremtidig diagnostik og behandling af opmærksomhedsforstyrrelser hos børn og unge både nationalt og internationalt. Projektet er godkendt af videnskabsetisk komité. Honorar for deltagelse er i alt 1100 kr.

Læs mere om projektet ved at trykke her!