22. november 2017

DFF-forskningsleder 2017: Ingo Zettler

SAPERE AUDE

Professor mso i personlighed og social adfærd Ingo Zettler fra Institut for Psykologi får en af Danmarks Frie Forskningsfonds forskerlederbevillinger, også kaldet Sapere Aude.

Professor Ingo ZettlerIngo Zettler får 5,9 millioner kroner til projektet
"Giftig cocktail? Om personlighedens betydning for kollaborativ uærlighed".

Personlighedstræk og kollaborativ uærlighed

Formålet med projektet er for første gang at foretage en systematisk undersøgelse af, hvilken rolle aktørers personlighedstræk spiller for kollaborativ uærlighed. Kollaborativ uærlighed er, når to eller flere personer er sammen om en koordineret uærlig opførsel, hvor de søger at maksimere deres individuelle nytte. Fænomenet kender vi fra bl.a. bestikkelse, sort arbejde og utroskab, som ofte har en markant negativ indflydelse i samfundet. Ny forskning har vist, at grupper varierer ganske kraftigt med hensyn til, hvordan kollaborativ uærlighed finder sted, og at nogle aktører påvirkes til at skifte fra ærlighed til uærlighed på grund af signaler fra andre.

Ved at samle deltagere til projektet i forskellige grupper baseret på aktørernes personlighedstræk (fx grupper, hvor aktører har lav vs. høj grad af kreativitet, eller forskellige risikopræferencer), vil Ingo Zettler og hans forskningsgruppe på Institut for Psykologi bl.a. undersøge forsøgspersonernes niveau af kollaborativ uærlighed ved hjælp af et nyt adfærdsøkonomisk paradigme, ligesom kontekstuelle faktorer relateret til uærlighed hos (nogle af) aktørerne vil blive præsenteret.

- Hvis vi finder det, vi forventer, vil vi kunne vise, hvilken slags mennesker, der interagerer med hinanden og viser kollaborativ uærlighed og i hvilket omfang. Denne viden kan bidrage til at udvikle interventioner, som på sigt kan nedsætte forekomsten af uærlighed i praksis fx i forbindelse med bestikkelse, siger Ingo Zettler.

Kontakt
Professor mso Ingo Zettler
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 50
Mail: ingo.zettler@psy.ku.dk