23. august 2016

Ny bog af lektor Jesper Dammeyer


Lektor Louise Bøttcher, DPU, og Lektor Jesper Dammeyer, Institut for Psykologi, har sammen skrevet bogen 'Development and Learning of Young Children with Disabilities - A Vygotskian Perspective'.

Bogen er et teoretisk bidrag til en ajourført forståelse af handicap ud fra et psykologisk og pædagogisk perspektiv. Bogen fokuserer på de første år af barnets liv med funktionsnedsættelse, og vandrer gennem barndom, småbørn, førskole- og skolebørn, for at spore den udviklingsmæssige fremskrivning af handicap gennem de kulturelle, sociale, individuelle og biologiske processer. Bogen behandler en række temaer, der er relevante for den tidlige udvikling og støtte til børn med forskellige typer og grader af handicaps gennem linsen i Vygotsky's kulturhistoriske udviklingsmæssige teorier. Nogle af de temaer, der diskuteres er integration, mental sundhed, kommunikation, hjælpemidler og familieliv.

Bogen er udgivet på forlaget Springer.

Udgivelsen fejres med en reception fredag den 7. oktober 2016.