Afskedsseminar for Susanne Harder

Susanne Harder

Børn af forældre med alvorlig psykisk lidelse i Danmark - status og perspektiver. Resultater fra WARM studiet

I marts 2023 overgår Susanne Harder til at være professor emerita på Institut for Psykologi.

Instituttet inviterer i den forbindelse til afskedsseminar den 3. marts kl. 13 i Auditorium 1, Gothersgade 140.

Du kan også følge seminaret på videolink. Log på seminaret her. Adgangskode: 300379.

Efter seminaret vil der være en reception kl. ca. 15.40 på Institut for Psykologi, Øster Farimagsgade 2A, kantinen på 2. sal.

Tilmeld dig receptionen her.

Program

13:00 - 13:35

Status for børn af forældre med psykiske lidelser i Danmark

Velkommen til seminaret (5 min) ved Stig Poulsen

a. Kirstine Davidsen: Børnepsykiatriske og fysiske lidelser hos børn 0-6 år. (10min)


b. Anne Thorup: Resultater fra The Danish High Risk and Resilience Study VIA 7 og 11, hvad lærte vi om børn med familiær disposition for alvorlig psykisk sygdom? (10 min)

c. Anne Ranning: Opvækstvilkår belyst gennem nationale registre. (10 min)

Pause

13:40 - 15:00

Resultater fra WARM studiet

a. Susanne Harder: WARM studiets formål og design. (10 min)

b. Kirstine Davidsen: Risikotegn hos de nyfødte børn. (10 min)

c. Maja Nyström-Hansen: Betydningen af stress i graviditet og tidligt moderskab. (10 min)

Pause
 

d. Katrine Røhder:  Betydningen af det tidlige forældreskab: Prænatale forestillinger, samspil og tilknytning. (10 min)

e. Emilie Nayberg: Kognitive og motoriske risikotegn hos børnene ved 4 og 12 mdr. (10 min)

f. Sofie Stender: Ukritisk tilknytningsadfærd hos børnene ved 12 mdr. (10min)

g. Susanne Harder: Tilknytningen hos forældre og børn. Er der en arv, der bliver givet videre fra forældre til børn på det socio-emotionelle område?

Konklusion på WARM studiet. (10 min)

Pause

15:05 -15:40

Hvilke forbyggende interventioner kan vi anbefale?

  1. Katrine Røhder: Interventioner for gravide med psykiske lidelser. (10 min)

  2. Kirstine Davidsen: Erfaringer med interventioner for småbørns-forældre med psykiske lidelser (WellCom pilot-studie). (10 min)

  3. Anne Thorup og Anne Ranning: Erfaringer med interventionsmodeller for forældre med psykiske lidelser med større børn. Via Family modellen & Family Talk modellen. (15 min)
15:40 Reception