Arbejds- og Organisationspsykologi

Forskergruppen Arbejds- og Organisationspsykologi beskæftiger sig inden for arbejds- og organisationspsykologien med forholdet mellem individ, arbejde og organisering, herunder udvikling af mennesker, grupper, virksomheder og organisationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed ved KU samt DTU Management undersøger vi i efteråret 2021 effekten af en intergenerationel aktivitet på arbejdspladsen (her holdspil) på bl.a. forholdet mellem generationer på arbejdspladsen, oplevet grad af aldersdiskrimination, arbejdsmotivation og lysten til at blive på arbejdspladsen for seniormedarbejdere.

Vi leder efter 3 arbejdspladser/afdelinger, der er interesserede i at deltage i projektet.

I får

 • Mulighed for at styrke jeres mentale og fysiske sundhed sammen på en sjov og anderledes måde.
 • Mulighed for at styrke sociale relationer på tværs af generationer i medarbejdergruppen.
 • Uddannede interne instruktører samt adgang til professionel sparring omkring igangsættelse af fysisk aktivitet på arbejdspladsen fremadrettet.
 • Grundig tilbagemelding på resultaterne herunder indblik i jeres intergenerationelle klima.

Vi leder efter

 • Arbejdspladser/afdelinger på 12-20 personer, som vil afsætte 1 time om ugen i 12 uger til fælles deltagelse i en holdspilsaktivitet.
 • Arbejdspladser beliggende på Sjælland.
 • Arbejdspladser med min. 1/3 medarbejdere over 50 år og flere over 60 år, og deltagere i projektet der afspejler denne aldersspredning.
 • Hele afdelingen/arbejdspladsen inkl. nærmeste leder deltager i projektet.
 • 1-2 medarbejdere skal have lyst til at blive uddannet som holdspilsinstruktører samt have kompetencerne til at træde ind i en faciliterende rolle overfor kollegaer.
 • Der afsættes arbejdstid til deltagelse i projektet.
 • Holdspilsaktiviteten skal kunne udføres i arbejdspladsens lokaler eller et sted i nærheden.
 • Der skal desuden afsættes tid til at deltage i dataindsamlingen, som består af lederinterview, fokusgruppe interview og spørgeskemaudfyldelse.

Kontakt

Ønsker I at være en del af projektet eller har spørgsmål, så kontakt projektleder Anette Tybjerg-Jeppesen snarest muligt på tlf. eller mail med en kort introduktion af jeres afdeling/arbejdsplads (herunder aldersspredning) samt motivationen for at være med. Vi udvælger de 3 arbejdspladser i løbet af august/september 2021.

Projektleder, Anette Tybjerg-Jeppesen, anette.jeppesen@psy.ku.dk eller 53733074.

Vi glæder os til at høre fra jer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision

I Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon ønsker vi at styrke arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser gennem fokus på et sundt, produktivt og innovativt arbejdsmiljø.

Mission

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon er stedet hvor beslutningstagere, praktikere og forskere mødes, udfordrer og oplyser hinanden. Og hvor der samskabes ny viden og praksis, der gør arbejdspladserne til et bedre sted at være i takt med krav om udvikling og forandring. Vi udforsker hvad der kendetegner det gode arbejdsliv, og hvordan det organiseres i praksis – til gavn for virksomheden, for medarbejderen og for samfundet!

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon former basis for nyskabende forskningsprojekter og samarbejdsaftaler mellem relevante virksomheder og Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Forskningen bringer værdifuld viden til erhvervslivet, og erhvervslivet bidrager til forskningsmæssig relevans.

Derudover vil Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon facilitere mødet mellem virksomheder og kandidater, herunder præsentation af inspirerende specialer, præsentere praktikere som gæsteforelæsere, styrke relationer mellem Institut for Psykologi og praktikvirksomheder mm.

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon er åben for alle, der arbejder indenfor området, og som ønsker at bidrage til agendaen om et sundt og produktivt arbejdsmiljø.

Hvor og hvordan

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon afholder to årlige møder på Københavns Universitet eller på en værtsvirksomhed. Aktuelle temaer angribes fra flere vinkler af toneangivende praktikere, forskere og beslutningstagere. Og vi skaber rammer med rig mulighed for at reflektere, udveksle, udfordre, udvikle, samskabe og idégenerere med henblik på at handle yderligere kompetent i forskning og i praksis. Derudover er der mulighed for at skabe kontakt og dele relevant viden via LinkedIn gruppen.

Arrangementer vil løbende blive annonceret her samt i LinkedIn gruppen. Henvendelser kan rettes til Janne.Skakon@psy.ku.dk.

Styregruppe

Tidligere saloner

Den seneste A&O salon fandt sted den 2. juni 2021. Salonens tema var "Corona og arbejdsliv – hvad har vi lært? Perspektiver fra forskning". Find programmet for dagen her. Herunder kan du se en optagelse af den online salon og læse oplægsholdernes præsentationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Paul Maurice Conway Lektor +4535324935 E-mail
Ann-Louise Holten Lektor +4535324895 E-mail
Astrid Krabbe-Juelsbo Galsgaard Ph.d.-studerende   E-mail
Kathrine Sørensen Ph.d.-studerende   E-mail
Anette Tybjerg-Jeppesen Ph.d.-studerende +4553733074 E-mail
Yun Ladegaard Postdoc +4535324924 E-mail
Frej Sørensen Videnskabelig assistent +4535335473 E-mail

Kontakt

Ann-Louise Holten
Lektor
E-mail: ann-louise.holten@psy.ku.dk
Telefon: 35 32 48 95
LinkedIn

Paul Maurice Conway
Lektor
E-mail: paul.conway@psy.ku.dk
Telefon: 35 32 49 35

Eksterne forskere

Name Title Phone E-mail
Janne Skakon Ekstern lektor 35 33 36 77 E-mail