Vision and words 

Nyt projekt om ansigtsblindhed (prosopagnosi).

I samarbejde med forskere ved Syddansk Universitet har vi fået en bevilling fra Det Frie Forskningsråd til at undersøge årsagerne til Ansigtsblindhed (prosopagnosi). Ca 2% af befolkningen lider af denne forstyrrelse, der gør at man har svært ved at genkende ansigter, selv folk man kender rigtig godt. Se her hvad Politiken skriver om ansigtsblindhed og vores projekt. 

Er du ansigtsblind? Du kan prøve at teste det her: Cambridge Face Memory Test 

Er du interesseret i at deltage i vores projekt om ansigtsblindhed, kan du kontakte Randi Starrfelt (randi.starrfelt@psy.ku.dk) eller Professor ved SDU Christian Gerlach (cgerlach@health.sdu.dk). Fortæl gerne i din mail om hvordan du oplever det at være ansigtsblind, og meget gerne også, hvad du scorede i testen ovenfor (Cambridge Face Memory Test).


Special Issue om Ren aleksi

Randi Starrfelt og Tim Shallice er gesteredaktører på en specialudgave af tiddskriftet Cognitive Neuropsychology der omhandler ren aleksi, læsning, og det hjernemæssige grundlag for genkendelse af ord. Artiklerne udspringer fra symposiet om ren aleksi, der blev afholdt i København i 2013, og forfatterne er ledende internationale forskere på området. Se indholdsfortegnelse. Introduktionen til specialudgaven omhandler definitionen af ren aleksi, og forsøger at skabe klarhed omkring hvordan syndromet skal karakteriseres. Artiklen er åbent tilgængelig her.

Internationale eksperter mødtes i København.

Vi har i maj 2013 arrangeret et internationalt symposium om læseforstyrrelsen ren aleksi.

Hvordan kan du læse, hvad der står her?

Dét er det centrale spørgsmål i vores projekter, hvor vi udforsker de syns- og hjerneprocesser, der er nødvendige, for at vi kan læse. Der mangler stadig viden om, hvordan grundlæggende visuelle processer i de to hjernehalvdele bidrager til genkendelse af ord, og hvordan ord og bogstaver indkodes, så vi kan blive bevidste om, det vi læser.

Forskningsprojektet "Piecing it together: Perceptual processes in visual word recognition"

Projekter og publikationer:

I Projekt 1 har vi undersøgt hvorvidt hjerneskadede patienter med selektive læsevanskeligheder har en mere grundlæggende forstyrrelse i opfattelsen af visuelle mønstre, og om denne kan forklare deres læsevanskeligheder. Læs vores artikel her.

Projekt II undersøger, hvordan de to hjernehalvdele bidrager til visuel genkendelse af mønstre, ord og objekter, og især hvordan læsning påvirkes af skader i visuelle områder i hhv. højre og venstre hjernehalvdel. Data fra dette projekt analyseres p.t. Preliminære resultater blev præsenteret på ESCOP-konferencen i Budapest i september 2013. Læs abstract. Nye data om hvordan den visuelle opmærksomhed påvirkes af skader bagtil i hjernen skal præsenteres på ESN-konferencen i Finland, september 2015. 

I Projekt III har vi undersøgt forholdet mellem genkendelse af bogstaver og ord, og især hvordan grundlæggende visuelle processer bidrager til, at vi kan blive bevidste om, de ord vi læser. Læs vores artikel her. Her fandt vi, at normale læsere er hurtigere til at benævne og genkende ord end enkeltbogstaver, en word superiority effect. I en gruppe patienter med ren aleksi, findes ikke dette mønster, hvilket vi diskuterer i denne artikel.

Samlet vil projektet give ny viden om, hvorledes ordbilleder opbygges i det visuelle system. Dette er vigtigt for vores forståelse af syns- og læseprocessen, men også for forståelsen af vanskeligheder med læsning og visuel genkendelse.