ADBB under COVID-19

Vi anbefaler visir frem for mundbind, når I udfører ADBB ude hos familierne.

Som udgangspunkt vil vi aldrig anbefale at have dele af ansigtet skjult, når der laves ADBB, da man med rette kan betvivle validiteten af undersøgelsesresultatet. Mange sunde børn vil vise deres følelser og udtrykke sig en masse, selv når de ikke får meget tilbage fra en undersøger (hvilket nok vil være tilfældet ved mundbind). Så når I er sikre på en lav score, selv med mundbind, er vores umiddelbare vurdering, at der vil være tale om et ret validt screeningresultat.

I de tilfælde, hvor I er i tvivl om, hvorvidt en høj score er et resultat af mundbindet, vil vi anbefale følgende:

 • Undersøg med afstand
  Prøv at se hvad der sker, hvis I lader barnet sidde hos mor/far eller ligger et sikkert sted, hold 1 meters afstand og interagér med barnet uden mundbind.
  At holde afstand kan være problematisk med de børn, som kun er to måneder, men allerede ved 4 måneder er det langt lettere, og der mener vi, at man godt kan lave en fin ADBB-undersøgelse, selv om man ikke har barnet i hænderne.

 • Brug visir frem for mundbind
  Hvis I vurderer, at I er nødt til at have barnet i hænderne, anbefaler vi, at I bruger visir, for så kan barnet se jeres ansigt.

 • Opfølgende screeninger
  I de tilfælde, hvor barnet ikke scorer tydeligt lavt (dvs. 0, eller 1, evt. 2), er vi mere usikre på, hvor validt resultatet er, hvis I har haft mundbind på. Vi tror, at der ved brug af mundbind kommer flere falske positive, men da der ikke er lavet undersøgelser af, hvorvidt ADBB-undersøgelsen er valid, når dele af undersøgers ansigt er dækket, ved vi det ikke med sikkerhed. Derfor anbefaler vi flere opfølgende undersøgelser.

Ovenstående vil altid være en bedre løsning end at lade være med at screene eller at trække scoren ned pga. tvivl. Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på adbb@psy.ku.dk