ADBB-supervisoruddannelse

ADBB-supervisoruddannelse

CIF udbyder ADBB-supervisoruddannelsen til organisationer (kommuner eller andre), der bruger ADBB i deres praksis. Formålet er at fremme lokal ADBB-kapacitetsopbygning, sikre kvalitet og en høj national standard i implementeringen af ADBB.

Uddannelsen retter sig mod psykologer, sundhedsplejersker, børnelæger og andre fagprofessionelle, der anvender ADBB-metoden i deres arbejde med spæd- og småbørn, og som skal have supervisionsansvar ift. kollegers undersøgelser med ADBB. Hensigten er dermed at forebygge, at der udvikler sig ”lokale ADBB-kulturer”, og således sikre at vurderingen af barnets sociale kontakt udføres ensartet og systematisk på tværs af landet. 

For at deltage på uddannelsen, er det en forudsætning, at man har brugt ADBB i sin egen praksis i minimum 6 måneder. Desuden skal du have gjort dig erfaring med at varetage supervision/faglig vejledning og/eller modtaget undervisning i at varetage supervsion.

Formålet med supervisoruddannelsen er at kvalificere kursisterne til at kunne varetage supervision i brugen af ADBB i undersøgelser af spæd- og småbørn, således at man efter forløbet kan fungere som en lokal ”superbruger”.

Nationalt ADBB-kompetencenetværk

Som certificeret ADBB-supervisor bliver man automatisk medlem af det nationale ADBB-kompetencenetværk. Der afholdes årligt to netværksmøder. Formålet er at holde ADBB-supervisorerne opdaterede ift. den nyeste forskning vedr. ADBB samt løbende at sikre ensartethed ift. ADBB-vurderinger på tværs af Danmark - og ikke mindst at give mulighed for erfaringsudveksling. Deltagelse i minimum ét netværksmøde årligt kræves for at bibeholde certificeringen som ADBB-supervisor. Deltagelse er gratis.

Sådan foregår supervisoruddannelsen

Uddannelsesforløbet løber over ca. syv måneder og er opdelt i to blokke: 

Blok 1 består af to kursusdage og en udvidet reliabilitetstest ca. 3 uger efter start på uddannelsen.
Blok 2 består af to kursusdage, tre workshopdage og en studiegruppedag kombineret med supervisionsøvelser i egen praksis/egen organisation.

Du finder en mere detaljeret beskrivelse af uddannelsen samt program her.

Tilmelding

Vi starter nyt hold d. 10. marts 2020. Tilmeldingsperioden er slut.

Pris

27.500 kr. per deltager inklusiv litteratur, forplejning og efterfølgende medlemskab og gratis deltagelse i og møder i nationalt ADBB-kompetencenetværk.

Sted

Uddannelsen foregår i Institut for Psykologis lokaler, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K.

Kontakt

Kontakt vores ADBB-koordinatorer for at høre mere om ADBB-supervisoruddannelsen.