ADBB-supervisoruddannelse

ADBB-supervisoruddannelse

CIF udbyder ADBB-supervisoruddannelsen til organisationer (kommuner eller andre), der bruger ADBB i deres praksis. Formålet er at fremme lokal ADBB-kapacitetsopbygning, sikre kvalitet og en høj national standard i implementeringen af ADBB.

Uddannelsen retter sig mod psykologer, sundhedsplejersker, børnelæger og andre fagprofessionelle, der anvender ADBB-metoden i deres arbejde med spæd- og småbørn, og som skal have supervisionsansvar ift. kollegers undersøgelser med ADBB. Hensigten er dermed at forebygge, at der udvikler sig ”lokale ADBB-kulturer”, og således sikre at vurderingen af barnets sociale kontakt udføres ensartet og systematisk på tværs af landet. 

For at deltage på uddannelsen, er det en forudsætning, at man har brugt ADBB i sin egen praksis i minimum 6 måneder. Desuden skal du have gjort dig erfaring med at varetage supervision/faglig vejledning og/eller modtaget undervisning i at varetage supervsion.

Formålet med supervisoruddannelsen er at kvalificere kursisterne til at kunne varetage supervision i brugen af ADBB i undersøgelser af spæd- og småbørn, således at man efter forløbet kan fungere som en lokal ”superbruger”.

Nationalt ADBB-kompetencenetværk

Som certificeret ADBB-supervisor bliver man automatisk medlem af det nationale ADBB-kompetencenetværk. Der afholdes årligt to netværksmøder. Formålet er at holde ADBB-supervisorerne opdaterede ift. den nyeste forskning vedr. ADBB samt løbende at sikre ensartethed ift. ADBB-vurderinger på tværs af Danmark - og ikke mindst at give mulighed for erfaringsudveksling. Deltagelse i minimum ét netværksmøde årligt kræves for at bibeholde certificeringen som ADBB-supervisor. Deltagelse er gratis.

Sådan foregår supervisoruddannelsen

Uddannelsesforløbet løber over ca. syv måneder og er opdelt i to blokke: 

Blok 1 består af to kursusdage og en udvidet reliabilitetstest ca. 3 uger efter start på uddannelsen.
Blok 2 består af to kursusdage, tre workshopdage og en studiegruppedag kombineret med supervisionsøvelser i egen praksis/egen organisation.

Du finder en mere detaljeret beskrivelse af uddannelsen samt program her.

Pris

27.500 kr. per deltager inklusiv litteratur, forplejning og efterfølgende medlemskab og gratis deltagelse i og møder i nationalt ADBB-kompetencenetværk.

Sted

Uddannelsen foregår i Institut for Psykologis lokaler, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K.

Kontakt

Kontakt vores ADBB-koordinatorer for at høre mere om ADBB-supervisoruddannelsen.

Tilmelding

Næste hold starter d. 28. september 2021. Frist for tilmelding er d. 27. august 2021.

Tilmelding er først endelig gennemført, når CIF har modtaget betaling.

Felter markeret med * skal udfyldes.

Jeg bekræfter hermed, at jeg har min leders tilsagn til, at jeg i løbet af uddannelsen gennemfører minimum tre øvesupervisioner *
Jeg bekræfter hermed, at jeg har minimum 6 måneders erfaring med selv at foretage ADBB-undersøgelser *
Jeg bekræfter, at jeg har erfaring med at varetage supervision/faglig vejledning el. modtaget undervisning i at varetage supervision (fx gennemført supervisormodul på en professionshøjskole el. psykologforeningens to-dagskursus i tværfaglig supervision) *