ADBB-endagskursus

CIF ved Københavns Universitet tilbyder et endagskursus med introduktion til Alarm Distress Baby Scale (ADBB). Dette kursus retter sig særligt til fagpersoner, som ønsker kendskab til metoden og dens anvendelse, men som ikke skal bruge ADBB i praksis og derfor heller ikke skal certificeres i metoden.

Der er mulighed for både at tilmelde sig som enkeltperson eller som kommune på vores årlige endagskursus, som afholdes på Institut for Psykologi. Som kommune er der også mulighed for at tilmelde et fuldt hold, hvor dagen både kan afholdes internt eller eksternt.

ADBB er en videnskabeligt baseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Den kan anvendes til bl.a. at opdage eventuelle medfødte vanskeligheder hos barnet og helt tidlige tegn på tilknytnings- og relationelt betingede vanskeligheder. Den er valideret til brug ifm. undersøgelser af børn i alderen 2 til 24 måneder.

Kursusdagens indhold og formål

På kurset vil kursisterne modtage en introduktion til ADBB-metoden, herunder hvordan den anvendes af fagprofessionelle ift. at kunne identificere tidlige risikotegn hos barnet og at tale med forældre om, hvordan de kan støtte deres barn i forbindelse med dets sociale udvikling.

Formålet med endagskurset er således at give kendskab til ADBB-metoden med henblik på at styrke udviklingen af et fælles sprog og en fælles forståelse af vurdering af trivsel og risiko hos spæd- og småbørn på tværs af alle de faggrupper, der arbejder med de helt små børn.

Årligt endagskursus

Pris

1.600 kr. pr. deltager inkl. forplejning.

Tid og sted

Mandag d. 7. september 2020 på Institut for Psykologi, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K.

Antal deltagere

Maks. 40 deltagere (v. færre end 20 deltagere aflyses kurset).

Tilmelding af et fuldt hold

Antal deltagere pr. hold

Afholdes kurset på Institut for Psykologi: max. 40 personer
Afholdes kurset eksternt: max. 50 personer 

Pris

Ved tilmelding af et fuldt hold er prisen 25.000 DKK.

Afholdes kurset internt vil der være et ekstrabeløb på 200 kr. pr. deltager, som dækker deltagernes forplejning.

Afholdes kurset eksternt kommer hertil udgifter i forbindelse med underviserens transport og evt. overnatning. Ved eksterne kurser er kursusmodtager ansvarlig for lokaler og forplejning til deltagerne og underviseren.

Sted

Ved interne kurser foregår uddannelsen i Institut for Psykologis lokaler, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K.

Kontakt

Kontakt vores ADBB-koordinatorer for at høre mere om endagskurset eller for at få datoen for det næste kursus.