ADBB-endagskursus

CIF ved Københavns Universitet tilbyder et endagskursus med introduktion til Alarm Distress Baby Scale (ADBB). Dette kursus retter sig særligt til fagpersoner, som ønsker kendskab til metoden og dens anvendelse, men som ikke skal bruge ADBB i praksis og derfor heller ikke skal certificeres i metoden.

ADBB er en videnskabeligt baseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Den kan anvendes til bl.a. at opdage eventuelle medfødte vanskeligheder hos barnet og helt tidlige tegn på tilknytnings- og relationelt betingede vanskeligheder. Den er valideret til brug ifm. undersøgelser af børn i alderen 2 til 24 måneder.

Kursusdagens indhold og formål

På kurset vil kursisterne modtage en introduktion til ADBB-metoden, herunder hvordan den anvendes af fagprofessionelle ift. at kunne identificere tidlige risikotegn hos barnet og at tale med forældre om, hvordan de kan støtte deres barn i forbindelse med dets sociale udvikling.

Formålet med endagskurset er således at give kendskab til ADBB-metoden med henblik på at styrke udviklingen af et fælles sprog og en fælles forståelse af vurdering af trivsel og risiko hos spæd- og småbørn på tværs af alle de faggrupper, der arbejder med de helt små børn.

Årligt endagskursus

Pris

Ved fysisk kursus: 2.000 kr. pr. deltager inkl. forplejning.

Ved online kursus: 1.900 kr. pr. deltager ekskl. forplejning.

Tid og sted

Dato for næste endagskursus er endnu ikke fastlagt.

Endagskursus afholdes enten online eller hos os, Center for Tidlig Indsats- og Familieforskning, Institut for Psykologi, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K. 

Antal deltagere

Maks. 40 deltagere (v. færre end 20 deltagere aflyses kurset).

Kontakt

Kontakt vores ADBB-koordinatorer på ADBB@psy.ku.dk eller tlf. 32357700 for at tilmelde dig eller høre mere om endagskurset.