ADBB-brush-up kursus

CIF ved Københavns Universitet tilbyder et brush-up kursus i Alarm Distress Baby Scale (ADBB). Kurset henvender sig til sundhedsplejersker og andre professionelle, som er interesserede i at få genopfrisket og gå i dybden med anvendelsen af metoden efter, at man er certificeret og i en periode har brugt metoden i sin praksis.

ADBB er en videnskabeligt baseret metode, som anvendes af certificerede professionelle til systematisk at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Den kan bruges til bl.a. at opdage eventuelle medfødte vanskeligheder hos barnet og helt tidlige tegn på tilknytnings- og relationelt betingede vanskeligheder. Den er valideret til brug ifm. undersøgelser af børn i alderen 2 til 24 måneder.

Kursusdagens indhold og formål

Formålet med kurset er at genopfriske centrale principper for at vurdere spædbørns sociale kontakt med ADBB-metoden med henblik på at forebygge såkaldt ”coders-drift”. Coders-drift opstår, når der udvikles lokale kulturer og individuelle måder at bruge metoden på, således at metoden ikke længere anvendes standardiseret. Ved diskussion af videocases videreudvikler kursisterne et fælles sprog forankret i ADBB-metodens brug i vurderingen af spædbørn. Endelig vil dialogen med forældrene vedr. formidling af screeningsresultatet blive berørt.

Det er muligt at udskifte en video-case, medbragt af underviseren med en videocase som en af deltagerne selv medbringer. Dette aftales i forbindelse med booking af kurset.

Et ADBB-brush-up kursus varer 4,5 time inkl. frokostpause. 

Antal deltagere pr. hold

Max 32 personer 

Pris

ADBB-brush-up kursus koster 16.000 DKK . Afholdes kurset eksternt kommer hertil udgifter i forbindelse med underviserens transport, transporttid og evt. overnatning. 

Sted

Kurset vil finde sted hos kursusmodtager efter aftale eller i vores lokaler.

Kontakt

Kontakt vores ADBB-koordinatorer for at høre mere om kurset eller for at få datoen for det næste kursus.