Testmaterialer

RCADS

Center for Angst har oversat og afprøvet RCADS (Revised Child Anxiety and Depression Scale; Chorpita et al., 2000), som måler angst og depressionssymptomer hos børn i alderen 7-17 år. RCADS består af 47 items og måler angst og depression ifølge DSM-IV kriterierne. Der findes en forældre- og en børneversion af skemaet. Der findes desuden et scoringsprogram til RCADS, der udregner barnets niveau af vanskeligheder på baggrund af amerikanske normer. 

Find RCADS skemaet og scoringsvejledningen her.